$
משפטיפ

האם גם האם הפונדקאית זכאית להגנה ככל עובד העובר טיפולי פוריות?

בשנים האחרונות נראית מגמה ברורה של הכרה בהליך הפונדקאות. כיצד מגן החוק על האם הפונדקאית מפני מעסיקים

בשיתוף משפטיפ - עו"ד לילך אקרמן 16:3904.04.16

לא מעט זוגות מנסים להרות במשך שנים ללא הצלחה ונדרשים להתערבות חיצונית באמצעות ביצוע טיפולי פוריות, הפריה חוץ גופית ולעתים אף פנייה להליך פונדקאות - דבר המצריך מקור הכנסה לשם מימון העלויות הגבוהות הכרוכות בכך ולכן עליהם לשמר את מקום עבודתם.

זוגות עובדים, בעודם לחוצים ומוטרדים מאי הצלחתם להרות או מהליך הפונדקאות אליו נכנסו על כל הכרוך בו, נאלצים להתמודד אף עם החשש מפיטורין ותגובת המעסיק. רבים מהם אף מסתירים מהמעסיק את העובדה שהם עוברים טיפולי פוריות. למעשה, לעיתים גם האם הפונדקית מסתירה את החלטתה לפעול בהליך מבורך שכזה לאור החשש משינוי יחסו של המעסיק כלפיה.

 

חשוב לדעת כי עובד ועובדת המצויים בטיפולי פוריות זכאים להגנה מפני פיטורין ו/או הרעה בתנאי העסקתם: חל איסור על פיטוריהם ו/או הרעה בתנאי העסקתם הן כאשר סיבת הפיטורין הינה היעדרות או בדיקות הקשורים לטיפולים והן מכל סיבה שהיא במהלך תקופה זו, גם אם היא לא קשורה לטיפולים ללא היתר של משרד התמ"ת אף אם לא נעדרו מעבודתם.

 

למעסיק אסור לפטר עובדים שנעדרו לצורך טיפולי פוריות (כולל הפריה חוץ גופית) במשך תקופת היעדרותם ובמשך 150 יום לאחר תום ימי ההיעדרות, ללא תלות בוותק של העובדים, במידה שהעובדים עומדים בתנאים הבאים:

 

1. העובד/ת הודיע/ה מראש על ההיעדרות למעסיק בצירוף אישור רפואי בכתב.

 

2. מדובר בטיפולי פוריות לקראת 2 לידות לכל היותר בתקופת ההעסקה אצל אותו המעסיק או שמדובר בטיפולים לקראת 2 לידות מבן/בת הזוג הנוכחי/ת.

 

3. טרם חלפו שנתיים מיום ההיעדרות הראשון.

 

כמו כן, למעסיק אסור לפטר עובדים שעוברים טיפולי פוריות גם אם לא נעדרו, בהתקיים התנאים הבאים:

 

1. העובד/ת מועסק/ת אצל אותו המעסיק תקופה שעולה על 6 חודשים.

 

2. העובד/ת הודיע/ה למעסיק על הטיפולים לא יאוחר מ-3 ימי עבודה ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורין.

 

3. העובד/ת מסר/ה למעסיק אישור רפואי אודות טיפולי הפוריות בתוך 14 ימים ממועד מתן ההודעה המוקדמת.

 

4. מדובר בטיפולי פוריות לקראת 2 לידות לכל היותר בתקופת ההעסקה אצל אותו המעסיק או שמדובר בטיפולים לקראת 2 לידות מבן/בת הזוג הנוכחי/ת.

 

במידה וסיבת הפיטורין אינה קשורה לטיפולי הפוריות ולמעסיק יש סיבה לגיטימית לפיטורין - חייב המעסיק לקבל אישור ממשרד התמ"ת טרם הפיטורים.

 

האם הפונדקאית זכאית לחופשת לידה ככל עובדת.  האם הפונדקאית זכאית לחופשת לידה ככל עובדת. צילום: bigstock

 

ומה קורה כאשר מדובר באם העוברת טיפולים לשם הליך פונדקאות? ובמהלך ההיריון? האם החוק מגן גם עליה? חשוב לציין כי החוק לא קובע קביעה ספציפית לעניין פונדקאות ואף טרם נדרש בית הדין לעניין זה, אבל דווקא מכיוון שהחוק מדבר על כל עובד/ת שעוברים טיפולי פוריות לרבות הפריה ו/או המצויים בהריון ועל כל אשה המצויה בהריון, ניתן להשליך על כך שהחוק תקף אף לגבי הליך פונדקאות הן משלב ההפריה וההתעברות ולמשך כל תקופת ההיריון וחופשת הלידה.

 

בשנים האחרונות נראית מגמה ברורה של הכרה בהליך הפונדקאות, וכך גם ההגנה בחוק עבודת נשים הורחבה (שכן עד לתיקון שהוחל ב-2014, החוק אסר פיטורי עובד/ת רק בגין טיפולי פוריות לקראת ילד ראשון או שני של העובד/ת מבן/בת הזוג הנוכחי/ת זאת אומרת שעובדים שהיו להם כבר שני ילדים מבני הזוג הנוכחיים לא היו חסינים מפיטורין). לפיכך, החל מהתיקון, האיסור חל על פיטורי עובד/ת לקראת שתי לידות אצל אותו המעסיק במהלך תקופת ההעסקה, ללא תלות במספר הילדים שכבר יש לעובד/ת, ועובדים שעברו טיפולי פוריות לקראת לידה מבן זוג קודם בזמן שהיו מועסקים אצל אותו המעסיק חסינים מפני פיטורין גם בטיפולי פוריות לקראת שתי לידות מבן הזוג הנוכחי - ובכך יש בכדי לתמוך בפרשנות כי ההגנה הנ"ל חלה גם על האם הפונדקאית.

 

חשוב לציין כי אף מכוח חוק עבודת נשים ושוויון הזדמנויות בעבודה ניתן לטעון כי גם במקרים של פונדקאות, ההורים המיועדים שהאם הפונדקאית נושאת את תינוקם ואף האם הפונדקאית מוגנים מפיטורים ו/או הרעת תנאים ככל עובד/ת בהריון -  ברגע שההורה המיועד/ת הודיע/ה למעסיק על ההיריון של האם הנושאת ועד לקבלת הילד למשמורת וסיום התקופה המוגנת לאחר החזרה מחופשת לידה.

 

האם הפונדקאית זכאית אף לחופשת לידה ככל עובדת, וכך אף ההורה המיועד כפי שנקבע בבית הדין לעבודה בעניין בו נקבע כי זוג אבות שהביא לעולם ילד באמצעות אם פונדקאית זכאי לתשלום דמי לידה בגין חופשת לידה ולמענק לידה, וכן זכאים הן האם הפונדקאית והן ההורה המיועד להגנה מפני פיטורים ו/או הרעה בתנאי העסקה בתקופה המוגנת לאחר החזרה מחופשת לידה.

 

עו"ד לילך אקרמן עוסקת בדיני עבודה , מנהלת פורום דיני עבודה באתר הפורומים המשפטיים.

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x