$
דעות

תוכנית ויסקונסין מול שירות התעסוקה

תשומת הלב המחודשת בתוכנית ויסקונסין מעלה את שאלת היעילות של פעילות החברות המפעילות את התוכנית לעומת פעילות שירות התעסוקה הממשלתי

רונן מנדלקרן 18:4924.02.09
בימים האחרונים שוב עולה לכותרות שאלת המשך יישומה ואף הרחבתה של תוכנית ויסקונסין (או בכינויה הרשמי כיום - אורות לתעסוקה). כמו בעבר, עיקר תשומת הלב התקשורתית מוקדשת לשאלת "יעילות" פעולתן של החברות שמפעילות את ויסקונסין לעומת פעילות שירות התעסוקה הממשלתי.

 

ראוי

לציין, בהקשר זה, כי השוני באופי הפעילות של ויסקונסין לעומת שירות התעסוקה הוא מהותי ולא ניתן לכימות מספרי. כך, מרבית ההשוואות בנוגע ליעילות היחסית של שני הגופים דומות להשוואות בין תפוחים לתפוזים. גם אם ניתן היה להשוות בין התוכניות, העיסוק בהשוואת יעילות מסיט את תשומת הלב משאלות עקרוניות שאת התשובות להן לא ניתן לבטא במספרים; הבסיסית שבהן נוגעת להעברת סמכות שלטונית לגוף פרטי.

 

ההפרטה הכרוכה בתוכנית ויסקונסין היא מקיפה וכוללת העברה בפועל של סמכויות שלטוניות לחברות הפרטיות הממונות על יישומה. הסמכות הבולטת ביותר שעברה הפרטה היא קביעת עמידתם של המשתתפים בתוכנית ב"מבחן תעסוקה", שהוא תנאי לקבלת גימלת הבטחת הכנסה. המשמעות המעשית היא שנציגי החברה הפרטית יכולים להביא לשלילת הגימלה של משתתפת בתוכנית. לפני הדיון בשאלת "היעילות" ראוי לתהות כיצד ייתכן שסמכות כזו תועבר לידי מי שאינם נושאים באחריות ציבורית. ועדת תמיר אשר עסקה בנושא קבעה כבר ב-2001 כי אם מרכזי התעסוקה יופעלו על ידי גופים פרטיים, יש להותיר את הסמכות הסופית לקביעת עמידה במבחן תעסוקה בידי פקיד שירות התעסוקה הממשלתי, כמקובל במדינות רבות בהן מיושמות תכניות דומות. המלצות הוועדה מעולם לא יושמו.

 

הפרטתה של סמכות זו היא בעייתית וחמורה במיוחד לאור העובדה כי קיים קשר הפוך בין התגמול של החברות המפעילות את "תוכנית ויסקונסין" להיקף מקבלי הגימלה באזור בו הן פועלות. החברות מרויחות יותר ככל שקיימים פחות מקבלי קצבה במקום הפעילות. קשר זה אומנם צומצם, לאור הביקורת הציבורית בשלבי ההפעלה הראשונים של התוכנית, אולם מעולם לא בוטל לחלוטין.

 

ייתכן והיינו מוצאים נחמה מסוימת, גם אם לא שלמה, ביודענו כי הממשלה מקיימת פיקוח מקיף ויסודי אחר מימוש תוכנית ויסקונסין. אולם גם כאן מתברר, לאור דוחות מבקר המדינה שעסקו בנושא, כי הפיקוח והרגולציה של הגופים הממשלתיים אינם מספקים. בהערת אגב יצוין כי על הפיקוח ממונה מינהלת במשרד התמ"ת, אולם המפקחים בפועל אינם פקידי ממשלה; הפיקוח, על היבטיו המנהליים, החשבונאיים ואף המקצועיים, הופרט ומבוצע על ידי אנשי חברת רואי חשבון חיצונית. תחשיבי היעילות אינם כוללים את עלותו של פיקוח ראוי, אשר אילו היה ננקט היה מייקר משמעותית את תוכנית ויסקונסין כפי שהיא מופעלת כיום.

 

ראוי לומר באופן ברור – לשיקולי היעילות חשיבות רבה כאשר על הפרק עומדת הפרטת הביצוע של שירותים ציבוריים. אולם לפני הדיון בשיקולי היעילות יש לבחון את הסוגיות העקרוניות הכרוכות בה, ובפרט לעמוד על כך כי הפרטת הביצוע של שירותים ציבוריים דוגמת תוכנית ויסקונסין לא תכלול העברה של סמכויות שלטוניות, באופן רשמי או מעשי.

 

הכותב הוא חוקר במחקר מיפוי גבולות ההפרטה במרכז חזן מכון ון ליר ושימש בעבר כרכז ועדת יערי שעסקה בתוכנית ויסקונסין

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x