סגור
שורת הרווח האדר חדש

אלון גולדפיז בעלים ומנכ"ל משותף בחברת אינוביישן התחדשות עירונית: "הממשלה צריכה לפעול להגדלת התמורות לדיירים בפרוייקטי פינוי בינוי"

מגבלת התמורות לדיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית הולכת ומתהדקת. מדוע היא הכרחית ומתי ניתן לחרוג ממנה?


אלון גולדפיז - אינוביישן התחדשות עירונית
(אולפן כלכליסט)

נושא התמורות לדיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית נמצא במגמת צמצום משמעותית. אם בעבר, היקף התמורות היה תלוי בעיקר בנדיבותו של היזם, אשר יכול היה לתת לדיירים תוספת של 25- 40 מ"ר בשטח הדירה החדשה ואפילו יותר מכך, היום המצב שונה לחלוטין. הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית הגדירה תוספת של 12 מ"ר כתמורה ראויה בפרויקט פינוי בינוי, השמאי הממשלתי מסכים ואילו הרשויות המקומיות מדברות על דירות חדשות עם תוספת מזערית ואף ללא תוספת כלל.
אלון גולדפיז, בעלים ומנכ"ל בחברת אינוביישן התחדשות עירונית, מסביר מי קובע את גובה התמורות כיום ומדוע המגבלות החדשות הכרחיות. עם זאת, מצביע גולדפיז על ההבדלים העצומים בשווי הקרקע באזורי הביקוש מול הפריפריה הרחוקה, וטוען כי בשל כך, יש לייצר דיפרנציאציה בין אזורי הביקוש לפריפריה הרחוקה, בה ניתן לאפשר תמורות גבוהות יותר.
גולדפיז מציין גורמים נוספים המחזקים את טענתו, בהם הבדלי הצפיפות בין אזורי הביקוש לבין הפריפריה והעובדה שפרויקט פינוי בינוי הוא קודם כל פרויקט סוציאלי, אשר מטרתו לספק לדיירים דירה חדשה ראויה. לסיום, הוא מספר כי על אף כל תחושת חוסר הודאות הנוכחית הודאות התכנונית כיום גדולה עשרות מונים מכפי שהיה בעבר, ומסכם את השיחה בנימה אופטימית. צפו