סגור

רמי לוי מבקש להקפיץ את דמי השכירות בנכסיו הפרטיים המושכרים לשיווק השקמה

על פי ההסכם החדש, יעלה המחיר המקסימלי לשכירות נכס המשמש כסניף ל-100 שקל למ"ר לחודש, לעומת 85 שקל היום. אספת בעלי המניות תידרש גם לעדכן את תנאי השכר של לוי: עלות התגמול השנתי צפויה לעלות ל-4 מיליון שקל, לעומת 3.6 מיליון שקל היום

רמי לוי, בעל השליטה ומנכ"ל רמי לוי שיווק השקמה, זימן את בעלי המניות לאספה שבה יידרשו לאשר הסכם מסגרת חדש לשכירת נכסים פרטיים שלו וכן את העלאת התגמול שלו. זאת לאחר שאשתקד שילמה החברה 71.4 מיליון שקל עבור סניפים, משרדים ומחסנים ששכרה מלוי.
הסכם המסגרת החדש לשכירת 31 נכסים טומן בחובו זינוק בדמי השכירות ושינוי תחשיב דמי הניהול. על פי ההסכם החדש, יעלה המחיר המקסימלי לשכירות נכס המשמש לסניף ל-100 שקל למ"ר לחודש, לעומת 85 שקל היום. דמי השכירות למתחמים לוגיסטיים ולמחסנים יעלה מ-45 שקל למ"ר ל-55 שקל. בנוסף תקרת דמי השכירות לא תכלול את דמי הניהול שהיום כן כלולים.

1 צפייה בגלריה
רמי לוי
רמי לוי
רמי לוי
(צילום: טלי מאייר)
החברה מבקשת שאספת בעלי המניות תאשר לה להעלות את תקרת ההיקף המצרפי של דמי השכירות לסניפים ומשרדים ביחס לכלל הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות מ-7% כיום ל-7.5%, ואת תקרת ההיקף המצרפי של דמי השכירות למתחמים לוגיסטיים ומחסנים ביחס לרווח הגולמי של החברה מ-1.4% כיום ל-2%. זאת על רקע העלייה במחירי הנדל"ן בשנים האחרונות והעלייה בגובה שכר הדירה של נכסים למטרת הפעלת סניפי סופרמרקטים.
אספת בעלי המניות תידרש גם לעדכן גם את תנאי השכר של לוי, כך שדמי הניהול החודשיים שיקבל יעלו ל-135 אלף שקל לעומת 95 אלף שקל לחודש היום. בעקבות השינוי, צפויה עלות התגמול השנתי לעלות ל-4 מיליון שקל, לעומת 3.6 מיליון שקל היום.
לוי חתם את המחצית הראשונה השנה עם עלייה של 1.54% במכירות, שהסתכמו ב-3.2 מיליארד שקל, וזינוק של 65% ברווח הנקי, שהסתכם ב-107.9 מיליון שקל, בהמשך לשיפור הרווחיות הגולמית והתפעולית.