סגור

קסטרו תובעת 49 מיליון שקל מרוחמה אברהם והחברה בניהולה: פוצצה את עסקת המרלו"ג

קבוצת האופנה הגישה תביעה נגד החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית ונגד חברת השתתפויות בנכסים בישראל ומנהליהן חיים מבורך ורוחמה אברהם, לאחר שאלה מכרו נכס אותו התכוונה קסטרו לשכור לטווח ארוך, בלי ליידע את החברה הרוכשת אמות על הסכם השכירות המתגבש. לטענת קסטרו, הנתבעים העדיפו להסתיר מאמות את דבר הסכם השכירות החדש כדי לשפר את תנאי מכירת המרלו"ג וכדי לא להפחית את מחיר העסקה

קבוצת האופנה קסטרו הגישה תביעה על סך 49 מיליון שקל לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל ונגד מי שניהלה עבורה את הנכס, חברת השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ, ומנהליהן חיים מבורך ורוחמה אברהם (ח"כית לשעבר) ונגד הדירקטורים שלהן. החברה עתרה לחיוב הנתבעים, יחד ולחוד, בכל הנזקים, ההוצאות, התשלומים וההפסדים שנגרמו לה בקשר להתקשרות להשכרת מרכז לוגיסטי בצריפין.
לטענת קסטרו, הצדדים הגיעו להבנות בחודש אוגוסט 2021 על התנאים להשכרת המתחם הלוגיסטי בהסכם ארוך טווח ל-20 שנה, ואף נקבע מועד לחתימה על ההסכם לאחר מו"מ ארוך ואינטנסיבי בין הצדדים. מועד החתימה שתואם נדחה על ידי הנתבעות, ובאותה עת התגלה לחברה באמצעות גופי התקשורת כי החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל יצאה במכרז בזק למכירת הנכס, שבסופו נמכר לחברת אמות בספטמבר 2021.
על פי התביעה, הנתבעות לא מסרו לחברת אמות פרט כלשהו ביחס למערכת היחסים בינן לבין קסטרו "כאילו לא היו דברים מעולם". קסטרו אף טוענת כי למדה מהתגובה של אמות לבית המשפט "כי לשיטת אמות, רכישת המרלו"ג כאשר הוא כולל בתוכו גם את הסכם השכירות החדש עם קסטרו היתה מפחיתה את מחיר העסקה במאות מיליוני שקלים. כאן יצא המרצע מן השק והתובעת הבינה את גודל הרמייה כלפיה והסיבה מדוע הסכם השכירות החדש לא נחתם והנתבעות התכחשו לו. הנתבעים העדיפו להסתיר מאמות את דבר הסכם השכירות החדש על מנת לשפר את תנאי מכירת המרלו"ג ועל מנת שלא להפחית את מחיר העסקה".
לטענת קסטרו, בהפרת ההסכמות להתקשרות על ידי הנתבעות נגרם לה נזק כלכלי, ובכלל זאת עודף הוצאות תפעול בסכום של 27 מיליון שקל, עודף הוצאות שכירות לארבע שנים ראשונות (2022 – 2026) בסך 5.4 מיליון שקל, עודף הוצאות שכירות החל משנת 2026 ועד תום תקופת השכירות בגובה 17 מיליון שקל.
המתחם המדובר ממוקם בצריפין, בסמוך למרכז הלוגיסטי של מותג האופנה קסטרו, אשר בו מתרכזת פעילותה הלוגיסטית של קסטרו. על פי החברה, הוא תוכנן להשכרה לטווח ארוך במטרה לאחד בין התשתיות הלוגיסטיות של כלל מותגי הקבוצה לאחר המיזוג שנעשה עם קבוצת הודיס (הודיס, אורבניקה, קרולינה למקה ברלין, טופ טן וקיקו מילנו). "לאותו מרכז לוגיסטי חדש היתה חשיבות כלכלית עסקית ומסחרית אדירה", לשון התביעה. מטרת איחוד המרכזים הלוגיסטיים היתה לתמוך בצמיחת מותגי הקבוצה לצד מינוף היתרונות לגודל וייעול התהליכים הלוגיסטיים אשר היו מביאים לחיסכון כספי משמעותי, לטענתה.
עוד מציינת קסטרו כי איתור מרכז לוגיסטי מתאים והתאמתו לצורכי החברה הוא הליך ארוך הכרוך בהשקעה כספית גבוהה, ועצם ביטול העסקה פוגע בתכנון הצמיחה וההתייעלות של הקבוצה. לטענתה, עד למועד הגשת התביעה לא איתרה החברה נכס מתאים לצרכיה. העובדה שהיא תידרש, לטענתה, להמשיך לפעול במספר אתרים לוגיסטיים, כל זאת בשל התנהלות הנתבעות, מסבה ועתידה להסב לקסטרו נזקים נרחבים.
את קסטרו מייצג משרד עורכי הדין נשיץ, ברנדס, אמיר ושות'.