סגור
מימין יוסי גביזון  ו רון רוטר
מימין יוסי גביזון ורון רוטר (צילומים: אוראל כהן)

קסטרו מתגמלת את המנהלים הבכירים: שכרם החודשי יעלה ב-28% ל-110 אלף שקל

חברת האופנה מעדכנת את שכרם של המנכ"ל רון רוטר ומנכ"ל קבוצת החברות יוסי גביזון, כך שעלות שכרם השנתית תעמוד על 3.3 מיליון שקל. כמו כן, שכרה של קרול גביזון, אשתו של יוסי גביזון והמעצבת הראשית של מותג קרולינה למקה יעלה ב-30% ל-47 אלף שקל בחודש

העלאות שכר בקבוצת קסטרו הודיס. חברת האופנה מבקשת לעדכן את שכרו של רון רוטר מנכ"ל החברה ושל יוסי גביזון מנכ"ל קבוצת חברות הודיס, ולהעלות את שכרם החודשי ב-28% ל-110 אלף שקל. סך הכל תעמוד עלות השכר השנתית של רוטר וגביזון על 3.3 מיליון שקל, כל אחד. הסכם ההעסקה החדש ייכנס לתוקף ב-1 בנובמבר 2022 למשך שלוש שנים.
רון רוטר משמש מנכ"ל קבוצת קסטרו ממאי 2020. קודם לכן שימש כמשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה. ועדת התגמול ציינה כי בהחלטתה כי "במהלך השנתיים האחרונות, במהלכן כיהן רון רוטר כמנכ"ל החברה בד בבד עם כהונתו של גבי רוטר (אביו) כיו"ר הדירקטוריון, פועלת הנהלת החברה בתיאום וסינרגיה ניהולית, תוך הובלת החברה בהצלחה בהתמודדותה עם אתגרי התקופה המשמעותיים".
עוד צוין כי "היקף ההשקעה שמשקיע רון רוטר בתפקידו והיקף האחריות הנדרש ממנו, מצדיקים את העדכון המוצע לרכיב השכר הקבוע בתנאי כהונתו והעסקתו ...היקף התגמול ראוי בהתחשב בגידול הפעילות של החברה ובהיקף עסקיה".
בנוסף, מבקשת החברה להעלות את שכרה החודשי של קרול גביזון, אשתו של יוסי גביזון והמעצבת הראשית של מותג המשקפיים קרולינה למקה, ב-30% ל-47 אלף שקל כך שעלות שכרה השנתית תעמוד על 700 אלף שקל.