$
חדשות נדל

ועדה בינמשרדית תציע לדרג את הקבלנים לפי רמת הבטיחות באתרי הבנייה שלהם

מטרת הדירוג היא יצירת מנגנון בו סיכויי הזכייה של קבלנים במכרזי מדינה יקבעו גם בהתאם לרמת הבטיחות בה הם עומדים; במקביל, החשב הכללי באוצר ומשרד הביטחון דחו הצעה להפריד את סעיפי הבטיחות במכרזי מדינה - הצעה שנועדה למנוע חיסכון של הקבלנים בנושא. אתמול נהרגו 4 פועלים בתאונת מנוף שהתרחשה באתר בנייה ביבנה

דותן לוי 13:0520.05.19

יממה לאחר אסון קריסת המנוף באתר הבנייה של רמי שבירו ביבנה, בו נהרגו 4 פועלים, נודע כי ועדה בינמשרדית העוסקת בתחום הבטיחות בעבודה בענף הבנייה מכינה בימים אלה מדד, אשר יסייע לדרג קבלנים הניגשים למכרזי מדינה לפי רמת הבטיחות שהם מציגים; זאת, לפי מספר צווי הבטיחות שהוצאו לאתרים שלהם בעבר ולפי רמת הציוד שהם משמתשים בו. בהתאם, יגדלו או יפחתו סיכוייהם לזכות במכרז.

 

 

אתר הבנייה של רמי שבירו ביבנה, בו התרחש אסון קריסת המנוף אתר הבנייה של רמי שבירו ביבנה, בו התרחש אסון קריסת המנוף צילום: אבי מועלם

 

מדובר ביוזמה שעדיין נמצאת בשלבי גיבוש, במסגרתה הוועדה נדרשת לבחון, בין היתר, היבטים כמו גודל החברות, עברן בתחום ועוד. כאשר המדד יושלם ההצעה תונח לפתחם של משרדי הממשלה שנציגיהם חברים בוועדה - משרדי הביטחון, האוצר, העבודה, השיכון והתחבורה, וכן גופים מקצועיים כגון התאחדות בוני הארץ.

 

לדברי ניר ינושבסקי, סגן נשיא ויו"ר אגף בנייה חוזית בהתאחדות בוני הארץ, מדד הבטיחות יעזור לבצע סטנדרטיזציה לדירוג הבטיחות של הקבלנים: "אנחנו רוצים שמזמין העבודה יתחשב בנושא הבטיחות. אני מניח שבעקבות התאונות האחרונות תהליך גיבוש המדד יואץ, וכבר ב-2019 ייצא אל הפועל. במידה והמדד יתקבל, סיכויי הזכייה במכרזים של קבלן לא בטיחותי ירדו".

 

נדחתה הצעה להפריד את סעיפי הבטיחות במכרזי מדינה

 

במקביל דחו החשב הכללי באוצר ומשרד הביטחון הצעה של אותה ועדה - להפריד את סעיפי הבטיחות במכרזי מדינה. הכוונה במהלך כזה היתה למנוע כל אפשרות של חיסכון והוזלה מצד הקבלנים בכל הקשור להיבטי בטיחות. כיום משוקללים סעיפי הבטיחות במחיר הכללי שמציע הקבלן במכרז; מכיוון שלרוב נבחרת ההצעה הזולה, משרדי הממשלה מתגמלים למעשה קבלנים שמצליחים להפחית גם את ההוצאות בסעיפי הבטיחות. מטרת ההצעה, המקודמת בין היתר על ידי התאחדות בוני הארץ, היא למנוע כל הוזלה בנושא הבטיחות - על ידי הפרדת סעיף זה מהמחיר הכולל.

 

כך למשל, לפי ההצעה שנדחתה, יוצג כתב כמויות של ציוד הבטיחות הנדרש לפרויקט - כמו קסדות, רתמות, פיגומים וכדומה; הקבלן ידרש לעמוד בכך ללא קשר להצעת הביצוע, והוא יבוקר על ידי מזמין העבודה – המדינה. כך לא ייווצר תמריץ שלילי, מאחר ולקבלן לא יהיה שום אינטרס לחסוך בתחום. על פי הערכות, שני הגורמים שהתנגדו להצעה חששו מייקור המכרזים.

 

יש לציין כי במסגרת ההסכם בין ההסתדרות למשרדי הממשלה השונים, ובראשם האוצר, התקבלו שתי החלטות שכבר נכנסו לתוקף: הראשונה - הכנסת מפרט בטיחות מחייב במכרזים של משרדי ממשלה (בתוקף מדצמבר 2018); השנייה: החלטה שקובעת תנאים להשעיה של קבלן ממאגר הקבלנים הממשלתי (בתוקף מפברואר 2019). בהתאם להחלטה זו, קבלן שהוצאו לו שני צווי בטיחות יושעה ממאגר הקבלנים הממשלתי, המאפשר לגשת למכרזי מדינה.

 

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "משרד האוצר בכלל ואגף החשב הכללי בפרט ביצעו שורת צעדים, ובהם שני שינויים משמעותיים באופן בו מנוהלות עבודות בנייה המוזמנות על ידי הממשלה: פרסום מפרט בטיחות מחייב למכרזי הבינוי הממשלתיים, והחלת נוהל השעיית קבלנים אשר קיבלו צווי הפסקת עבודה בגין תאונות חמורות, ממכרזים אלה.

 

"צעדים אלה ואחרים מביאים לסטנדרטים גבוהים בתחום הבטיחות באותם פרויקטים של בינוי ממשלתי. אין אנו סבורים כי השינוי אשר מוצע על ידי התאחדות בוני הארץ, במסגרתו יופרד מרכיב הבטיחות מההצעה הכספית של הקבלן במכרזי הבינוי הממשלתי, יביא לשיפור תנאי הבטיחות בפרויקטים מסוג זה, וודאי לא יחליף פיקוח ואכיפה על ידי הגופים המוסמכים.

 

"יחד עם זאת, אין מניעה שהקבלן יכלול במסגרת הצעתו את מרכיב הבטיחות בדומה ליתר המרכיבים בהצעתו. עוד יודגש, כי הרגולטור בעל הסמכות לפעול כלפי קבלנים בשוק הפרטי, במסגרתו מבוצעות רובן הגדול של עבודות הבניה בישראל, הינו רשם הקבלנים במשרד השיכון, שאמור לפעול מכוח חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות. משרד האוצר תומך בהגברת האכיפה ובהחמרת החקיקה כנגד קבלנים המפירים את הוראות הבטיחות, אך הסמכויות בתחום זה אינן מצויות בידיו".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x