סגור
הפארק האקולוגי הוד השרון
"מתחם האגם" שבלב המאבק, על קרקע הסמוכה לאגם האקולוגי בהוד השרון (צילום: עמיר קורץ)

בלעדי
אגם המריבה בקרן הגשמה: כך 8% הפכו ל"רוב מוחץ"

הנאמנים של הקרן שקרסה ביקשו ממשקיעי פרויקט בהוד השרון לאשר הסדר שגיבשו. 92% הצביעו נגדו אך הנאמנים "תיקנו" את הצבעתם וההצעה תובא לאישור ביהמ"ש

אירוע יוצא דופן מתרחש בימים אלה במסגרת הליכי חדלות הפירעון של קרן הגשמה, שקרסה ומונו לה נאמנים. זאת בנוגע להצעת ההסדר שהוגשה לביהמ"ש סביב אחד הפרויקטים היוקרתיים שלה – "מתחם האגם" בהוד השרון. הנאמנים מנהלי ההסדר, שמונו בידי ביהמ"ש, רו"ח גבי טרבלסי ועו"ד ניצה פוזנר, העלו להצבעת משקיעי הפרויקט הצעת הסדר שגיבשו. 58 ממשקיעי הפרויקט ניגשו להצבעה. הצבעתם של 22 מהם שהצביעו נגד ההסדר נפסלה, מכיוון שלא הגישו תביעת חוב במועד, ומבין 36 הנותרים – רק 3 (כ־8%) הצביעו בעד ההסדר, כאשר 33 משקיעים (כ־92%) הצביעו נגדו.
למרות התוצאות החד משמעיות, הפלא ופלא, הנאמנים הפכו את תוצאות ההצבעה – והכריזו שישנו רוב מוחץ של כ־90% בעד ההסדר. זאת לאחר שהם שינו את הצבעתם של 29 מבין המתנגדים להצבעה "בעד" וקבעו שיש רוב של 32 לאישור ההסדר מול 4 מתנגדים. כך עולה ממסמכים שהוגשו לביהמ"ש המחוזי מרכז. הנאמנים נימקו זאת בכך שאותם משקיעים הם "בעלי עניין נגועים", ויש להם ניגודי עניינים ושיקולים זרים, מכיוון שהם התייעצו קודם עם עו"ד ד"ר עומר נירהוד, המייצג אותם ועוד מאות משקיעים בפרויקטים אחרים של קרן הגשמה, ושכלפיו יש להם טענות רבות, ובראשן שהוא מנסה לטרפד את ההסדר כדי להתמנות במקומם למנהלו.
1 צפייה בגלריה
מימין שני הנאמנים עו"ד ניצה פוזנר ורו"ח גבי טרבלסי ועו"ד ד"ר עומר נירהוד
מימין שני הנאמנים עו"ד ניצה פוזנר ורו"ח גבי טרבלסי ועו"ד ד"ר עומר נירהוד
מימין: שני הנאמנים עו"ד ניצה פוזנר ורו"ח גבי טרבלסי, ועו"ד ד"ר עומר נירהוד המייצג משקיעים בהגשמה
(צילום: עמית שעל, מולי נעים)
בבקשת הנאמנים לאישור ההסדר שהוגשה לביהמ"ש לפני כשבועיים, הם טענו שעל פי הוראות הדין והפסיקה, צריך לא רק לפסול את ההצבעות של המתנגדים בשל "ניגוד עניינים קיצוני הטבוע בהתנהלותם", ושנובע מהשפעת נירהוד – אלא גם להפוך את תוצאות ההצבעה ולקבוע שהושג הרוב הדרוש לאישור ההסדר. כמובן שהמהלך עורר סערה בקרב המשקיעים, שעשרות מהם הגישו התנגדויות פרטניות לביהמ"ש. כל אחד מהם כתב בנפרד – חלקם בכתב ידם - כי הצבעתו "נגד" היתה עצמאית ואין לשנותה.
בנוסף הגישו יחדיו יותר מ־50 מהמשקיעים התנגדות להסדר באמצעות עו"ד נירהוד וטענו ש"בכל מציאות שניתן להעלות על הדעת, תרחיש כפיית הסדר.. בניגוד מוחלט לעמדתם של רוב מוחלט של נושים בהליך חדלות פירעון, היה נשמע מופרך, הזוי ובדיוני. דא עקא, בחדלות פירעון קרן הגשמה נראה כי המציאות עולה על כל דמיון".
לדבריהם, מדובר ב"שלילת זכות ההצבעה של המשקיעים בהיעדר הצדקה, כמו גם שלילת הזכות החוקתית להיוועץ בעו"ד", ובניסיון לכפות עליהם הסדר שהם אינם חפצים בו, כפי שנקבע כמעט "פה אחד". עוד טענו ש"כל שאכן עומד לנגד עיני הנאמנים הוא אינטרס שכר טרחתם בלבד" – ולאחר שנירהוד השמיע ביקורת על כך, הנאמנים "שלפו ציפורניים ותוקפים בדרכים שאינן הולמות".
עו"ד נירהוד גם הגיש תגובה מטעמו בה טען שהנאמנים פועלים ב"בריונות, הפחדה ואיומים", כי המשקיעים "איבדו כל אמון בנאמנים הנגועים... עקב חוסר השקיפות בה מתנהלים הנאמנים מזה שמונה חודשים בהליך", וביקש מביהמ"ש להחליפם מאחר ש"מטרתם היחידה של הנאמנים הנגועים היא העשרת כיסם בשכר טרחה", שעשוי להגיע לעשרות מיליוני שקלים בתיק.
רו"ח טרבלסי היה אחד הנאמנים בהסדרים לרשתות המזון קלאבמרקט ומגה שקרסו - שני תיקים שבהם התבקש שכר טרחה אסטרונומי, שעורר ביקורת ציבורית. גם אחרי שרק חלק מהסכום אושר, עדיין הוא גזר קופון בהיקף עשרות מיליוני שקלים.
הפרויקט במרכז הפרשה הוא לבניית מתחם מסחר, תעסוקה, תיירות ודיור מיוחד על קרקע הסמוכה לאגם האקולוגי בהוד השרון, שקידמה חברת הייזום א.מ.י יקותיאל. ב־2014 קרן הגשמה חברה אליו, וגייסה משקיעים שהשקיעו יחדיו כ־17 מיליון שקל, שהועמדו כהלוואה ליזם לרכישת 10 דונם לצורך הפרויקט וקידום שינוי התב"ע. נאמר להם שהתשואה השנתית הצפויה תהיה פנומנלית והובטח החזר מלא של ההון העצמי בתוך חמש שנים אם לא תאושר התב"ע. אולם כמו פרויקטים אחרים של הגשמה, גם זה התעכב ונתקע, ועד היום לא אושרה התב"ע מכוחה ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה. ב־2022 נחתם הסכם בין המשקיעים ליזם, והוא פרע כ־40% מההלוואה בתוספת ריבית, ונכון להיום נותר חוב של 11 מיליון שקל ל־71 משקיעים.
ביוני-יולי 2023 ביהמ"ש נתן צו פתיחת הליכים נגד קרן הגשמה ומינה לה מנהלי הסדר, והרחיב את הצו גם לתאגידים המוחזקים בידי הגשמה - בין השאר לארבע שותפויות מוגבלות של משקיעים במתחם האגם. המשקיעים ניסו אז באמצעות עו"ד נירהוד למנוע את הרחבת הצו לתאגידים ולהחליף את הנאמנים, אך נדחו בידי ביהמ"ש.
בפברואר השנה הביאו הנאמנים את הצעת ההסדר שהם גיבשו לגבי הפרויקט, להצבעת המשקיעים, ולאחר שתי אסיפות הסברה, שבהן גם נוספו להסדר תיקונים שדרשו המשקיעים, התקיימה במשך כמה ימים הצבעה. ההסדר המוצע כולל את בחינת אפשרות מימוש הפרויקט כתלות בסיום הליכי התכנון, ולחילופין, פירעון ההלוואה שניתנה ליזם לאחר מו"מ עמו. הנאמנים מציינים שהוכנסו להסדר גם תוספות שונות שדרשו המשקיעים עצמם, למשל בנוגע לרוב מיוחס שיידרש לאישור הצעה לפירעון מוקדם, אולם סירבו לדרישה לנהל מו"מ להפחתת שכר טרחתם, ממה שייקבע בעתיד בביהמ"ש.
"ההסדר המוצע הוגן, שיוויוני ומאוזן", כותבים הנאמנים וזאת כדי "לממש את הפוטנציאל הטמון ולהביא להחזר מיטבי לבעלי העניין". משכך הוא "חיוני להשלמת המהלך לייצוב התאגידים והמשך פעילותם והפעלתם" ועדיף, לשיטתם, על פני כל מצב אחר שעלול להביא לאובדן כל קרן ההשקעה.
לאחר ההצבעה שינו הנאמנים את הצבעות המתנגדים שהתייעצו קודם עם עו"ד נירהוד, וביקשו מביהמ"ש לאשר את ההסדר, תוך שהם מצטטים מסעיפים בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שמתירים לביהמ"ש לשקול שיקולים הנוגעים להוגנות ההליך וקובעים כי נושה או חבר תאגיד צריך לממש את זכות ההצבעה בתום לב ולהימנע מניצול כוחו לרעה – הפעולה שמייחסים הנאמנים לבעלי העניין ולבא כוחם. הם מעלים טענות חריפות נגד נירהוד על פעולות לכאורה בניגוד לכללי האתיקה והטעיית לקוחותיו (שהוא דוחה בתוקף), למשל שקיימת אפשרות להחליף אותם בתפקיד השותף הכללי בפרויקט בשותף "זול" יותר – הוא עצמו, על אף סעיף בהסכם עם היזם שלא מאפשר זאת. לדברי הנאמנים, כל רצונו הוא להתמנות בעצמו כמנהל הסדר של תאגידי קרן הגשמה "ולעשות לכיסו". לטענתם, "הצבעת בעלי העניין הנגועים לא משקפת נאמנה את רצונם לגבי עתיד פרויקט האגם, אלא משקפת את רצון בא כוחם ושיקוליו הכלכליים האישיים שלו עצמו בלבד... (הם) הצביעו נגד ההסדר – ללא כל סיבה הנראית לעין, כלכלית או אחרת, וחרף קבלת מלוא מבוקשם".
המשקיעים הגישו בזה אחר זה באופן פרטי את עמדתם לביהמ"ש והציגו תמונה הפוכה לגמרי, תוך שהם מציינים שמדובר בדעותיהם העצמאיות. במקביל, הוגשה על ידם גם התנגדות משותפת להסדר שבה נכתב כי "המשקיעים הצביעו במו ידיהם והביעו חוסר אמון בנאמנים". הם מדגישים כי הצבעתם לא נעשתה בידי בא כוחם, אלא במו ידיהם, ושנירהוד אף "ניתק מגע" מהם בטרם ההצבעה, כדי שהם ישקלו את צעדיהם בעצמם. הם טוענים שהחלטת הנאמנים ה"יצירתית" להפוך את ההצבעה "פסולה מיסודה", מאחר והיא שוללת מהם את זכות הבחירה ושיקול דעתם מוחלף ב"שיקול דעתם של הנאמנים הנגועים" וכן לא נתמכה בחוות דעת של מומחה.
המשקיעים רואים בהתנהלות הנאמנים ובהכפשת בא כוחם "עונש" שמקורו בטענות שהוא מעלה בעניין שכר הטרחה המופרז הצפוי לנאמנים, שיפחית מההחזר לנושי קרן הגשמה, ונירהוד טען עוד שטרבלסי ופוזנר "הם הנגועים ושרויים בניגוד עניינים". לטענתו, ההסדרים שאליהם הם הגיעו עד כה בהליך של הגשמה, "הושגו בחוסר תום לב, לצרכי ריפוד כיסי הנאמנים, ולא לטובת המשקיעים". מסיבה זו הוא ביקש מביהמ"ש לדחות את הצעת ההסדר ולהחליף את הנאמנים. היום אמורה השופטת עירית וינברג נוטוביץ לקיים דיון בעניין.