סגור
כפר שלם
כפר שלם. יישום הסעיף יחייב כעת את חישוב גובה הפיצוי ביחס לשווי של דירה חדשה בשכונה (צילום: אוראל כהן)

קווי היסוד
הסעיף שיסדר למאות משפחות בכפר שלם מיליון שקל נוספים

לתוך קווי היסוד של הממשלה החדשה השתרבב סעיף מוזר שעשוי לחייב את המדינה לשלם עוד מיליון שקל למאות תושבי קריית שלם. האם ייתכן שהדבר קשור לעמדת הכוח שתפס ועד תושבי השכונה במרכז הליכוד?

לקווי היסוד של הממשלה החדשה השתחל סעיף מוזר, שמימושו ישפר את הפיצויים שיקבלו תושבי כפר שלם בתל אביב בכמיליון שקל.
על פי אותו סעיף, תובא לאישור מועצת מקרקעי ישראל הצעה חדשה שעל פיה גובה הפיצויים "בהסדרי פינוי מקרקעין" ייקבע על פי משך ההחזקה שלהם בנכס, ועל פי "הערך שלהם בהתאם לתוכנית הבנייה לאחר הפינוי".
כידוע, רשות מקרקעי ישראל ועיריית תל אביב פועלות לפינוי כ-800 משפחות שגרות במבנים ארעיים ולא מוסדרים במטרה ליישם תוכנית לבניית 2,000 דירות חדשות.
בספטמבר 2020 מועצת מקרקעי ישראל החליטה כי גובה הפיצוי לכל תושב יעמוד על כ-300 אלף שקל ויגיע לכל היותר ל-1.7 מיליון שקל. לעומת זאת, על פי אתר מדלן דירת 4 חדרים חדשה בקרבת מקום עולה כ-2.6 מיליון שקל. יישומו של הסעיף שהוכנס לקווי היסוד של הממשלה יחייב כעת את חישוב גובה הפיצוי ביחס לשווי של דירה חדשה בשכונה.
קווי היסוד של הממשלה הם לרוב כלליים ונועדו להגדיר את מדיניותה והמטרות שהיא שואפת להגשים. למשל, בתחום הדיור היעדים הם פתרון משבר הדיור, עצירת עליות המחירים, הפחתת הבירוקרטיה, ופיתוח מואץ של תשתיות. כך שנשאלת השאלה איך ומדוע הוכנס דווקא סעיף כזה שמשפר את מצבם של כמה מאות תושבים למסמך מדיניות כזה.
על פי החלטות של מועצת מקרקעי ישראל בעניין כפר שלם הזכאים לפיצוי הם ראשי משפחה, בניהם או נכדיהם, אם מלאו להם 27 לפני יוני 1996, והם התגוררו בשטח באפריל 1984.
הקבוצה הזו תקבל פיצוי שנע בין 1.4 מיליון שקל ל-1.7 מיליון שקל, בהתאם למספר הילדים בכל משק בית, או דירה בפרויקט בשווי זהה. בני הדור השלישי, כלומר נכדים לראשי משפחה שמלאו להם 27 עד שנת 2015, זכאים לפיצוי של 650-330 אלף שקל בהתאם למספר הילדים באותו משק בית.
הפרויקט במקום ינוהל על ידי חברת חלמיש, שמוחזקת בחלקים שווים על ידי המדינה ועיריית תל אביב, כך שכספי הפיצויים שישולמו כעת ימומנו מכסף שייכנס לקופת המדינה עם שיווק הקרקע לחברות הבנייה. סך הפיצויים שישולמו נאמד במיליארד שקל.
יצוין, כי הוועד של כפר שלום נחשב לכזה שתפס עמדת כוח במרכז הליכוד, ובעבר נטען כי בזכות עובדה זו הוא הצליח לעכב פינוי של משפחות רבות.
בשנת 2017 החל פינוי של כ-100 משפחות מכפר שלם, שרובן עומדות בקריטריונים והיה צורך לפנותן בהקדם משום שהתגוררו על תוואי הקו הסגול של הרכבת הקלה. פינוי של 25 משפחות שאינן זכאיות לפיצוי התעכב בתקופת ממשלת נתניהו האחרונה, והוביל לחילופי האשמות בין משרד האוצר למשרד התחבורה.
הטענה של האוצר היתה כי שרת התחבורה דאז מירי רגב מבקשת לעכב את הפינוי, וכי הדבר יגרום לפרויקט הקו הסגול עיכוב שעלותו נאמדה ב-100 מיליון שקל בחודש.