סגור
פרוייקטים של בנייה חדשה ב צפון תל אביב
בנייה חדשה בצפון תל אביב. תוכנית עיצוב ובינוי אדריכלי אינה מסמך סטטוטורי, ולא כפופה לפרסום ולהתנגדויות הציבור (צילום: ענר גרין)

מהנדסי הערים מתנגדים ליוזמת מינהל התכנון לביטול תוכניות עיצוב אדריכלי

מינהל התכנון יוזם את ביטול דרישת ועדות מקומיות לקבלת תוכנית עיצוב אדריכלי בטרם קבלת היתר בנייה. לדבריו, תוכניות אלה מעכבות מימוש פרויקטים. מהנדסי הערים: "מכה קשה לתכנון האורבני של הערים המצטופפות"; מינהל התכנון: "מדובר במסמך עבודה לא סופי"

איגוד מהנדסי ואדריכלי הערים שלח הבוקר (א') מכתב למינהל התכנון ובו הוא מוחה נגד הניסיון שלו לייצר הסדרה של אופן קידום תוכניות סטטוטוריות. זאת, באמצעות ביטול הדרישה של ועדות מקומיות להגיש ולאשר תוכנית בינוי ועיצוב אדריכלי, כשלב מקדים להגשת בקשה להיתר בנייה.
לפי טיוטת ההנחייה של מינהל התכנון בנושא, החל מ-1.5.24 לא יוכלו הוועדות המקומיות להשתמש במנגנון זה לקידום תוכניות. מתוך המכתב של מהנדסי הערים: "טיוטת ההנחייה של מינהל התכנון בנושא תוכנית בינוי ועיצוב אדריכלי הרסנית לאיכות התכנון במדינת ישראל. ברור שמי שהכין אותה מעולם לא הוציא היתר בנייה לפרויקט מורכב". יש להבהיר כי ברשויות אחדות, כך ת"א-יפו, חולון ורמת גן, מדובר בשלב מהותי באישור התוכניות.
תוכניות עיצוב ובינוי אדריכלי נועדו על מנת לגשר בין התב"ע (תוכנית בניין עיר) לבין היתר הבנייה. בשלב אישור התב"ע הוראות הבינוי הן לעיתים טקסטואליות בלבד ולקוניות מאוד בניסוחן. מצד שני, בשלב אישור היתר הבנייה, השלב בו מממשים את מה שקבעה התב"ע, מוצג פתרון יחיד, ודאי ומתואם בין כל בעלי העניין בפרויקט. תוכניות עיצוב ובינוי אדריכלי, נדרשות איפוא, ע"י חלק מהרשויות, על מנת לגשר בין התב"ע להיתר הבנייה ברמת הפירוט והתיאום, צמצום מרחב האפשרויות והמעבר מגמישות מקסימלית לוודאות.
הבעיה עם תוכניות העיצוב האדריכלי היא חוסר שקיפות. מכיוון שתוכנית עיצוב ובינוי אדריכלי אינה מסמך סטטוטורי היא לא כפופה לפרסום ולהתנגדויות הציבור. כמו כן, מכיוון שאין הליך אחיד בין הרשויות, ההליך הקיים הוא מעומעם, ללא הגדרה של לוחות זמנים, והוספת תנאים וכללים מעבר לתוכנית הסטטוטורית. בנוסף, תוכניות העיצוב האדריכלי מייצרות מצב של כפל בדיקות ואישורים. חלק מהאישורים הנדרשים בשלב אישור תוכנית בינוי ועיצוב זהים לאלו שנדרשים בשלב היתר הבנייה, ולא תמיד מתאפשר להשתמש באישור שהתקבל לצורך אישור תוכנית העיצוב בשלב ההיתר".
יגאל צ'ודנר, מחברת נתיבי הקמה, המתמחה בניהול הליכי רישוי וסטטוטוריקה, מסביר שתוכניות עיצוב האדריכלי "מחזיקות את היזמים בביצים" וגורמות לתקיעת הפרוייקטים: "התוכניות האלה הן דרך של היזמים להוציא מיזמים דברים שלא הוגדרו בתב"ע. כך למשל, לקבוע תמהיל שימושים אחר, גודל יח"ד, גובה קומות, סוג החיפוי, או הזכוכית בחלונות, הנחיות בנייה ירוקה, פיתוח המרחב הציבורי. נוצר מצב שהתוכניות האלה משנות לחלוטין את התב"ע".
מתוך טיוטת ההחלטה, שהועברה למהנדסי ואדריכלי הערים ע"י מינהל התכנון: "במסגרת בקרות רוחביות של מינהל התכנון נמצא שהצורך בהכנתם ואישורם של מסמכים אלו (תוכניות עיצוב אדריכלי) מעכב באופן משמעותי את מימושה של התוכנית הסטטוטורית, בין היתר מאחר ולא נקבעו בהוראות החוק כללים לאותם מסמכים, לרבות לנושא תכולתם ואופן אישורם, והם נתונים לשיקול דעתם של הגורמים האמונים על הכנתה ואישורה".
מאיגוד מהנדסי ואדריכלי ערים בישראל נמסר: "ההנחייה מבטיחה כי איכות התכנון הנמוכה של המרחב הציבורי המוכרת לנו כיום בישראל תמשיך להיות ברירת המחדל, למרות מאמציהם של מהנדסי ואדריכלי הערים לשנות ולשפר. זאת עוד לפני שדובר על תיאום תשתיות מפורט, אותו ניתן לתכנן ולבצע רק בסמוך למתן ההיתר ולבנייה, והזמן הרב שעובר בין אישור התב"ע לבין הבנייה בפועל. מדובר במכה קשה לתכנון האורבני של הערים המצטופפות, שנאלצות להתמודד עם מספר תושבים שיוכפל בשנים הקרובים. אנחנו בדרך הבטוחה להיות מדינת עולם שלישי מבחינה תכנונית ותשתיתית".
עוד הם מוסיפים: "בניין אינו 'רק' עיצוב חזית אלא מערכת שלמה של קשרים: הליכתיות, תשתיות ופיתוח. פגיעה בכל אלו מייצר עיר מתה ואיכות חיים ירודה. תוכנית הבינוי והעיצוב מייצרת את האיזון בין הצרכים הציבוריים, האיכות התכנונית והאדריכלית ורצון היזמים לבנייה סטנדרטית זולה ומהירה. נראה כי מנהל התכנון שוב מחליט על קידום נהלים מנותקים מהמציאות בשטח".
ממינהל התכנון נמסר: "בניגוד לנטען, לא מדובר בטיוטת ההנחיות, אלא במסמך עבודה לא סופי, זאת כחלק מהדיונים עם מהנדסי הרשויות המקומיות. מינהל התכנון רואה לנגד עיניו את איכות התכנון בישראל ופועל לשם כך במגוון דרכים. כיום, קיים בלבול רב בשלב הביניים, בין שלב התוכנית לשלב ההיתר, דבר שגורם לעיכובים משמעותיים בהליך הרישוי. מטרת העבודה שנעשית כעת במינהל התכנון היא לעשות סדר ולקבוע כללים ברורים לגבי התוכן במסמכים בשלב הביניים".