סגור
הזרמת ביוב לחוף הים ים בתל אביב זיהום
הזרמת ביוב לחוף הים (שאול גולן)

מחסור בתשתיות ביוב מונע הקמתן של כמיליון יחידות דיור

היעדר תשתיות מתאימות הקשורות לענייני ביוב תוקעת קידום של תוכניות בנייה, כך עולה ממצגת שהוצגה בפני עורכי ועדת תוכנית המתאר הארצית. צביקה דוד, התאחדות הקבלנים בוני הארץ: "המלחמה גורמת לפיגור של 70% בהקמת תשתיות"

לא ניתן להוציא לפועל בנייתן של כמיליון יחידות דיור בתוכניות, בשלבי תכנון שונים, הן של רמ"י (552,000), והן של משרד הבינוי והשיכון (469,000), זאת בגלל היעדר תשתיות מתאימות הקשורות לענייני ביוב. כך עולה ממצגת שהוצגה השבוע בפני עורכי ועדת תוכנית המתאר הארצית תמ"א 28/1 לשפכים וקולחין.
כך למשל תוכנית תמ"ל 1096, המכונה גם "הרצליה בין ערים", שאושרה ע"י הותמ"ל ב-2021. התוכנית, שממוקמת ממזרח למסילת הרכבת, ליד גליל ים, מציעה הקמת שכונת מגורים חדשה בהיקף של כ- 1,230 יח"ד, בשילוב תעסוקה, מוסדות ושיטחי ציבור. מה שתקע במשך זמן רב את קידום התוכנית היה זה שבשטח התוכנית מט"ש (מתקן לטיהור מי שפכים) שהגיע, נכון למועד הכנת התוכנית, לקצה הקיבולת שלו. מה שקורה זה שבעת אירועי גשם משמעותיים נכנסים מי נגר למערכת הולכת השפכים בעיר, דבר הגורם להצפה מקומית של נגר וביוב גולמי סביב המט"ש. המתנגדים לתוכנית, וביניהם עמותת צלול, עיריית הרצליה וגם משרד הבריאות, דרשו, כתנאי לאישור התוכנית, פתרון כולל, שימנע הזרמת ביוב לים, ויכלול מענה סטטוטורי להנחת הקווים לחיבור העיר הרצליה לשפ"דן.


המצגת שנחשפה בפני עורכי תוכנית המתאר הארצית החדשה לשפכים וקולחים מגלה שהרצליה לא לבד. רק לשם דוגמא: תוכניות שער המפרץ, שהן החזון הגדול של רמ"י לפינוי התעשיות המזהמות ממפרץ חיפה, וכוללות כ-73,000 יח"ד, לא יוכלו להתממש ללא פתרון בעיית התשתיות. כך גם, תוכנית נתיבות צפון (20,000 יח"ד), תוכנית נוף הירקון בהוד השרון (15,000 יח"ד), מתחמי תע"ש אליהו ברמה"ש (15,000 יח"ד) ועוד. חלק מהתוכניות נמצאות בהכנה, אך חלקן כבר קיבלו תוקף.
צביקה דוד, סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ אמר לכלכליסט, כי מצוקת התשתיות במגמת החרפה: "יש פער אדיר בין תוכניות הבנייה המאושרות להשקעה בתשתיות, ולא רק בתחום הביוב: כך גם כבישים, מערכות מים, ומבני ציבור. יש לחץ על תוספת דירות, אבל לתשתיות אין אבא. לפי הנתונים שלנו, ב-OECD משקיעים בתחום התשתיות 4% מתוך התמ"ג, בישראל משקיעים 2.3%, וזה במגמת ירידה. המלחמה גורמת לפיגור של 70% בהקמת תשתיות. לפי נתוני הלמ"ס, בעקבות המלחמה יש ירידה בהשקעה של המדינה בתשתיות של 12 מיליארד שקל. 55% מהאתרים סגורים".
מרמ"י נמסר כי "רשות מקרקעי ישראל מקדמת כיום תכנון של מאות אלפי יח"ד ברחבי הארץ. כחלק מכך, היא מתכננת ומתקצבת בעצמה פתרונות לתשתית הנדרשת לאכלוס כגון מתקני טיהור שפכים וקווי הולכה אליהם וזאת על מנת לזרז את התהליך ולהגיע לאכלוס היקף גדול של יח"ד. ליחידות אשר הוצגו בוועדה מקודם פתרון מקביל סטטוטורי בין אם בתוך תוכניות הדיור או בנפרד מהן ואופן הצגתן כתקועות איננו מדויק. התמ"א המקודמת ע"י רשות המים ומינהל התכנון נערכת במקביל לקידום תכנון סטטוטורי מפורט ע"י רמ"י".