סגור
שכונת דניה חיפה
שכונת דניה בחיפה (צילום: ערן יופי כהן)

ניצחון ליזמים: העליון דחה את ביטול תוכנית הבנייה בשכונת דניה בחיפה

בית המשפט העליון קיבל את הערעורים של חברת דניה הירוקה והוועדה המחוזית חיפה, וביקר את בית המשפט המחוזי בירושלים שדחה את התוכנית לבניית 226 דירות בשכונת היוקרה

בית המשפט העליון, בהרכב של השופטים רות רונן, דפנה ברק ארז ויחיאל כשר, קיבל היום (א') את הערעורים של חברת דניה הירוקה והוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה והחליט לדחות את החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים שביטל את התוכנית לבניית 226 דירות בשכונת היוקרה דניה בחיפה בדצמבר 2022. השופטת דפנה ברק ארז אף הוסיפה: "השתכנענו כי מוסדות התכנון נדרשו לנושא זה באופן מקצועי וראוי והביאו אותו בחשבון במסגרת החלטתם המחודשת. על כן, לא היה מקום להתערבות בשיקול דעתם".
את התוכנית המדוברת יזמה חברת "דניה הירוקה", והיא מקודמת מאז 2012. היא כוללת הקמת 226 יחידות דיור בשכונת הווילות, לצד 3,500 מ"ר שטחי מסחר ו-14 אלף מ"ר שטחי מלונאות. התוכנית אושרה בפברואר 2020 בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה, אחרי שהתנגדויות התושבים ועמותת "שומרים על דניה", שחששו מהגדלת הצפיפות בשכונה, ועומס תחבורתי, נדחו.
העררים שהגישו התושבים למועצה הארצית לתכנון ובנייה נדחו, ובנובמבר 2020 עתרו המתנגדים לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד החלטת המועצה הארצית. מאחר שחלק מהשופטים בבית המשפט המחוזי בחיפה מתגוררים בשכונת דניה, הוחלט להעביר את הדיון בעתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים. העתירה נדחתה ברובה ביוני 2021, אך בית המשפט הורה להשיב את הדיון לוועדה המחוזית חיפה לצורך דיון בטענה לחשש מפני שריפת יער.
בהתאם לחוות דעת מקצועיות שקיבלה הוועדה המחוזית משרותי הכבאות, רשות הטבע והגנים ויועצת תחבורה, הוסיפה הוועדה הוראות ליצירת אזור חיץ נקי מעצים ועשבים ברוחב 76 מטר בין השטח הפתוח לבתי התושבים, התקנת תשתיות מים במקום, וחיבור לדרך עפר קיימת שתשמש כדרך לרכבי חירום והצלה. לאחר הוספת התיקונים, במרץ 2022, אישרה הוועדה מחדש את התוכנית.
אף על פי כן, המתנגדים החליטו להגיש עתירה נוספת לבית המשפט המחוזי בירושלים, ובו טענו כי הוועדה התעלמה בהחלטתה מפסק הדין, מהמלצות מבקר המדינה לאור אסון הכרמל ומעמדת עיריית חיפה, וכי השכונה החדשה מצויה בחשיפה גבוהה לסכנה כתוצאה משריפת יער. השופט אלי אברבנאל קיבל את העתירה, וביטל את החלטת הוועדה המחוזית ואף את התוכנית עצמה.
בפסק הדין של בית המשפט העליון, שהתקבל היום, נכתב: "לאחר שניתן פסק הדין בעתירה הקודמת שקבע שעל הוועדה לבחון מחדש את החשש שתוספת הבנייה בשכונה תעמיס על יציאה ממנה במקרה חירום, הוזמנו מטעם הוועדה שלוש חוות דעת בלתי תלויות אשר בחנו סוגיה זו. שלוש חוות הדעת קבעו כי התוכנית, בשינויים, אינה מגבירה את הסיכון לתושבי השכונה, וכי מצבה של השכונה בהיבט של פינוי כתוצאה משריפה אף יהיה טוב יותר ביחס למצבה כיום".
בנוסף, קובע בית המשפט העליון כי החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים היתה שגויה: "מעבר לכך שחוות הדעת אכן עוסקות בשאלה אותה נדרשו לבחון, הרי שפסק דינו של בית משפט קמא (הכוונה לבית המשפט המחוזי, ג.נ) מתערב בפועל בשיקול דעתן של רשויות התכנון. זאת למרות שבחינת החלטתה של הוועדה המחוזית מעלה כי המדובר בהחלטה שהתקבלה על בסיס תשתית עובדתית וחוות דעת מקצועיות, וכי היא החלטה שאינה חורגת ממתחם הסבירות ושלא היה לכן מקום להתערב בה".
עו"ד אסף עירוני, שייצג את חברת דניה הירוקה, מסר לכלכליסט: "אנו שמחים על קבלת פסק הדין שמסיים הליכים ממושכים של עיכובים בהליכי אישורה של תוכנית דניה הירוקה – מתחם מגורים בהיקף קטן יחסית לשכונת דניה, בקרקע שנקבעה להרחבת השכונה עוד משנות השישים. אנו רואים חשיבות בקביעות בית המשפט העליון כי אין פתרון מוחלט למפגעי אש ומעת שהבנייה הנוספת לא מגבירה את הסכנה הקיימת, לא ניתן שלא לאשרה. אין חולק כי נכון וראוי למצוא דרך מוצא נוספת לשכונת דניה, כמו גם לשכונות כלואות נוספות בחיפה. אולם, יש לעשות זאת בהקדם, במקביל וללא קשר להליכי מימושה של תוכנית דניה הירוקה כמו בנייה בשכונות או יישובים אחרים בארץ הסמוכים ליערות".
דניה הירוקה יוצגה על ידי עורכי הדין אסף עירוני ואנה אליאשקביץ' ממשרד ש. פרידמן אברמזון ועורכי הדין בעז בן צור, גיא רוה ויוגב יהושע ממשרד בן צור, קורב ושות'.