סגור
בניין רחוב הרא"ה ברמת גן
הבניין ברחוב הרא"ה 277 ברמת גן. הדיירים דרשו לבחור את היזם ( צילום: אוראל כהן)

השופטים לצד התושבים: העליון מנע כפיית יזם על דיירים

בית המשפט פסק כי נאמן לא יכול לכפות על דיירי פרויקט להתחדשות עירונית לעבוד עם יזם חדש שלו התנגדו, גם אם היזם זכה במכרז

ביהמ"ש העליון קיבל לאחרונה את עמדת דיירי פרויקט התחדשות עירונית ברחוב הרא"ה ברמת גן, וקבע כי אין לכפות עליהם יזם לפרויקט ללא רצונם. הבניין ברחוב הרא"ה 277 מיועד לביצוע פרויקט תמ"א 38. לקידום הפרויקט נבחרה קבוצת בכר, אך ב־2022 הקבוצה נכנסה להליך של חדלות פירעון ומונה לה נאמן שהחל לחפש אחר יזמים שייקחו על עצמם את 10 הפרויקטים שקידמה. במסגרת הליכי חדלות הפירעון, הפרויקט ברחוב הרא"ה פורסם למכירה ליזמים. חברת א.לוי השקעות ובניין הגישה את ההצעה שעמדה על כ־10 מיליון שקל לכלל הפרויקטים של בכר, מתוך זה פרויקט הרא"ה תומחר ב־900 אלף שקל. לאחר שחברות אחרות לא ניגשו להליך הודיע הנאמן לא.לוי כי היא הזוכה.
אולם במשוואה זו חברים גם בעלי הדירות בפרויקט ואלה סברו כי זכותם לבחור את יזם של הפרויקט, התנגדו לא.לוי וביקשו לבחור יזם אחר מטעמם — חברת מעוז דניאל. לטענתם, הם לא מכירים את חברת א.לוי ואת חוסנה הכלכלי. כן טענו כי עקב טיב ומהות הפרויקט הדורש יחסי אמון מיוחדים, אין מקום לכפות עליהם את ההתקשרות עם חברה זו. עוד טענו, כי הם התקשרו רק עם קבוצת בכר, ומאחר שזו לא מבצעת את הפרויקט, ההסכם עמה מבוטל ולא ניתן להעביר את זכויותיהם לגורם אחר מבלי שהדיירים יסכימו לכך.
במקביל חברת מעוז דניאל הגישה הצעה לפרויקט שהייתה גבוהה מזו של א.לוי ועמדה על 1.5 מיליון שקל. כמו כן, מעוז דניאל הסכימה לשאת בהוצאות של קבוצת בכר על הפרויקט. בעקבות עמדת בעלי הדירות הגישה א.לוי בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז ובה דרשה להכיר בזכייתה במכרז ולאכוף אותה. הממונה על הליכי חדלות הפירעון אמר בביהמ"ש כי "אף אם עקרונית ניתן לכפות על בעלי הדירות את הפרויקט, יש משקל משמעותי להתנגדותם". עוד אמר, כי מאחר שפרויקט מסוג זה מחייב את הצדדים לשתף פעולה בעתיד, יש לשאוף ליצירת יחסים טובים ותקינים שלא נעשים תחת כפייה של בית משפט.
בהמשך נקבע כי הסוגיה שנותרה לא פתורה היא ההוצאות של קבוצת בכר על הפרויקט שאותה יש להסדיר, וכך בעלי הדירות יהיו חופשיים ומשוחררים להתקשר עם כל יזם שירצו. כתגובה, מעוז דניאל הסכימה לשלם לקופת הנאמן 850 אלף שקל לכיסוי ההוצאות של קבוצת בכר, וכן לשלם פיצוי של 1.4 מיליון שקל לחברת א.לוי. ביהמ"ש הציע כי ההסכם בין בעלי הדירות לקבוצת בכר יבוטל כנגד תשלום מלוא הסכום לקופת הנאמן, כלומר 2.25 מיליון שקל, וכי סכום זה יישאר בנאמנות עד להכרעה.
מעוז דניאל, הנאמן ובעלי הדירות הסכימו להצעה אך בסוף מאי השנה א.לוי הגישה ערעור על ההחלטה להעליון. א.לוי ביקשה לעכב את ביצועה. לטענתה, החלטת המחוזי לאשר את הצעת מעוז דניאל בעייתית שכן הוגשה באיחור מבלי שהחברה לקחה חלק בהליכי המכרז שקיים הנאמן, בעוד היא השקיעה זמן ומשאבים בהגשת ההצעה.
שופטת העליון רות רונן ציינה כי הנזק שעשוי להיגרם לא.לוי כספי גרידא, וזה גם האינטרס היחיד שלה בביצוע הפרויקט ו"לא קמה הצדקה לעיכוב ביצוע החלטת ביהמ"ש", נכתב בפסק הדין.
הסוגיה של בחירת יזם חדש בעת שיזם קודם נקלע לקשיים אינה נדירה. ברוב המקרים היזם החדש נבחר מבלי שלבעלי הדירות יש יכולת להחליט, ולכן למקרה הנוכחי יש משמעות רבה שכן הוא לוקח בחשבון באופן חד־משמעי את עמדת בעלי הדירות. את מעוז דניאל ייצגו עורכי הדין שי בר ניר ומהראן רינאווי ממשרד עו"ד פירון. לדברי עו"ד בר ניר, "הדיירים התעקשו לבחור מישהו שהם סומכים עליו, הופעלו עליהם לחצים כבדים מצד היזם ובית המשפט אך הם לא ויתרו. הם בחרו במעוז דניאל כשראו שהוא מנוסה יותר ובונה את הבניין הסמוך להם".