סגור

יזם התמ"א השלה את הדיירים - וההסכם בוטל

אילן מוריאנו הציג מצג שווא של חברה מבוססת בעלת ניסיון, התעלם מקשיי תכנון גלויים, וגם אחרי עשור טרם קיבל היתר בנייה. ביהמ”ש שחרר את הדיירים מההסכם

בצעד חריג הורה לאחרונה בית המשפט המחוזי בתל אביב לבטל הסכם בן למעלה מעשור לביצוע פרויקט תמ"א 38 שנחתם בין דיירים לבין חברה יזמית.
במקביל בית משפט ביטל את הערות האזהרה שנרשמו לטובת משקיעים ששילמו לחברה כספים. זאת לאחר שלא הוצא לפרויקט היתר בנייה בגלל קשיים תכנוניים וקנייניים שהחברה לא השכילה לראות לפני חתימת ההסכם, ולאחר שהוכח כי היא נעדרת יכולת כלכלית להשלים את הפרויקט והציגה מצג שווא לדיירים.
"התובעים סברו להאמין כי הם מתקשרים עם יזם בעל ניסיון בתחום, אלא שהסתבר להם כי לחברה שעמה התקשרו אין ולא היתה יכולת מקצועית וכלכלית לקיים את התחייבויותיה לביצוע הפרויקט. לאור האמור יש לשחרר אותם מהסכם החיזוק שנחתם לפני למעלה מעשר שנים ולמעשה לא נכנס לתוקף", נכתב בפסק הדין.
ההסכם בין שבעת דיירי הבניין ברחוב פנחס רוטנברג 84 ברמת גן לבין חברת די.סי.אס חיזוק מבנים נחתם בשנת 2010 לביצוע פרויקט תמ"א 38 במסלול חיזוק ותוספת בנייה. אלא שההסכם לא השתכלל לידי ביצוע, בין השאר לאחר שהתברר שהקרקע מצויה בבעלות העירייה והדיירים הם במעמד של חוכרים.
בסוף 2015 הגישו דיירי הבניין תביעה נגד החברה ומנהלה עו"ד אילן מוריאנו, במסגרתה ביקשו לבטל את ההסכם ולמחוק את הערות האזהרה שנרשמו בבניין. לטענתם, ההסכם לא היה ישים כבר מרגע חתימתו משום שלא ניתן ביטוי נכון למצב הנכס, וההסכם הושג תוך מצג שווא מטעה, כאילו מי שתבצע אותו היא חברה בעלת מוניטין וניסיון.
לטענתם, מוריאנו הציג את החברה, שהוקמה רק חודשיים קודם לכן, כחברה־בת של די.סי.אס חברה לבניין, שנוהלה על ידי יצחק שגב ז"ל, שהיה דמות מוכרת בתחום חיזוק הבניינים. זמן קצר לאחר החתימה החברה־האם העבירה את מניותיה לידי מוריאנו והוא נותר בעל המניות היחיד בחברה. "בפועל מצאו עצמם התובעים מול נתבעים חסרי ניסיון", נטען בתביעה.
1 צפייה בגלריה
תמ"א 38 פנחס רוטנברג 84 רמת גן
תמ"א 38 פנחס רוטנברג 84 רמת גן
פנחס רוטנברג 84 ר”ג. מוריאנו הציג את החברה כחברה־בת של די.סי.אס חברה לבניין
(צילום: אוראל כהן)
בנוסף לא התקיימו התנאים המתלים בהסכם, ובראשם שהחברה תקבל היתר בנייה בתוך 18 חודשים ממועד החתימה. עד היום טרם התקבל היתר. בנוסף, טענו הדיירים, ההסכם קבע כי רישום הערות אזהרה יתאפשר רק אם יתקיימו התנאים המתלים, ובכפוף להפקדת ערבות בנקאית, תנאים שלא התקיימו.
מנגד, טענו החברה ומוריאנו כי העיכובים בהוצאת היתר הבנייה לא היו תלויים בהם, וכי לאחר הגשת הבקשה להיתר הודיעה העירייה לחברה כי בהתאם להסכם החכירה, זכויות הבנייה הנוספות אינן בבעלות הדיירים, כלומר הדיירים הם שהציגו מצג שווא כאילו הם יכולים למכור את הזכויות הנוספות. לטענת החברה, על הדיירים היה לפעול בתום לב וביעילות להסרת הפגם בנכס, אך "לפנים משורת הדין" פעלה החברה בשם הדיירים מול העירייה לתיקון הפגם. החברה גם הגישה עתירה מינהלית נגד עיריית רמת גן ומשרד הפנים. העתירה נדחתה והערעור לבית המשפט העליון לא התקבל.
ביהמ"ש קבע כי ההסכם מול היזם מתבטל אוטומטית
שופטת המחוזי עידית ברקוביץ' קבעה כי ההסכם מול היזם מתבטל אוטומטית, מאחר שלא התקיימו התנאים שכתובים בו. היא דחתה את ניסיון הנתבעים להטיל את האחריות על הדיירים שלא גילו לה כי הקרקע שייכת לעירייה או שהחלקה כוללת שני בניינים, וזאת מהסיבה הפשוטה שעובדה זו מצויה בנסח הטאבו.
ברקוביץ' קיבלה את טענת התובעים כי המצג לפיו מי שתמלא תפקיד מרכזי בפרויקט היא חברת די.סי.אס, בשם דומה לחברת הנתבעת, יש בו כדי להטעות את התובעים, ואף קבעה כי על סמך הראיות לחברה לא היה כל ניסיון בתחום התמ"א ואף לא יכולת כלכלית לביצוע הפרויקט. “למעשה לא היה בידי עו"ד מוריאנו להציג ולו פרויקט אחד שהושלם על ידי מי מהחברות שבבעלותו", נקבע בפסק הדין.
את הדיירים ייצג עו"ד אהרון איתן ממשרד דורון טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס, ושות'.