סגור
פרויקט הקמת שכונת מגורים חדשה ב ראש העין של חברת ה בנייה נצבא
פרויקט בנייה. ירידה של 20% בהתחלות בנייה במחוז מרכז (צילום: אוראל כהן)

אפקט הריבית: ירידה של 25% בהתחלות הבנייה ברבעון הראשון של השנה

על פי הלמ"ס, ברבעון הראשון החלה בנייה של 14,981 דירות חדשות, לעומת כ-20 אלף התחלות בנייה ברבעון הראשון של 2022. הירידה בהתחלות הבנייה בולטת במיוחד במחוז ירושלים שבו נרשמה צניחה של 66% ברבעון. במחוז דרום מדובר בירידה של כ-38% ובמחוז מרכז יש ירידה של 20%

שוק הבנייה למגורים ממשיך לדשדש. על פי סקירה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברבעון הראשון של שנת 2023 החלה בנייה של 14,981 דירות. נמוך ב-25% לעומת הרבעון הראשון של שנת 2022 שבו החלה בנייה של 19,983 דירות. נתוני התחלות הבנייה ברבעון הראשון השנה זהים כמעט לחלוטין לנתונים ברבעונים השלישי והרביעי של שנת 2022 שבהם שוק הבנייה למגורים שינה כיוון בעקבות העלייה בריבית של בנק ישראל.
במחצית הראשונה של שנת 2022 ריבית בנק ישראל הייתה נמוכה מ-1%, בתקופה זו החלה בניית 38 אלף דירות. מאז בנק ישראל העלה את הריבית בכמה פעימות וכיום היא 4.75%, בעקבות זאת במחצית השנייה של שנת 2022 נרשמה האטה בשוק הדיור והחלה בניית 30 אלף דירות בלבד, וכאמור הקצב הזה נשמר גם ברבעון הראשון של השנה.
הירידה בהתחלות הבנייה בולטת במיוחד במחוז ירושלים שבו נרשמה צניחה של 66% ברבעון הראשון השנה שבו החלה בניית 1,010 דירות לעומת הרבעון הראשון של שנת 2022 שבו החלה בנייה של כמעט 3,000 דירות. במחוז דרום ברבעון הראשון השנה החלה בנייה של 1,682 דירות בלבד, 38% פחות מאשר ברבעון המקביל בשנת 2022 שבו החלה בניית 2,700 דירות.
במחוז מרכז יש ירידה של 20%. ברבעון הראשון השנה החלה בנייה של 4,357 דירות לעומת 5,475 שנה שעברה. במחוז תל אביב קצב התחלות הבנייה ברבעון הראשון של השנה זהה כמעט לקצב ברבעון הראשון של שנת 2022 - בכל אחד מהם החלה בנייה של כ-3,900 דירות.
גם נתוני גמר בנייה אינם מעודדים, ברבעון הראשון של השנה בסך הכל הגיעו לגמר בנייה 11,781 דירות - אמנם עלייה קלה של כ-3% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2022. אבל בהשוואה לרבעון האחרון של שנת 2022 שבו 14,171 דירות הגיעו לגמר בנייה זו ירידה של 17%. המשמעות היא שהולך ונוצר פער בין התחלות הבנייה לגמר הבנייה, פער שמעיד על האטה בקצב הבנייה. האטה שהמקור שלה יכול להיות קשיי מימון, חסמים בירוקרטים או מחסור בכוח אדם. התוצאה היא שברבעון הראשון של שנת 2022 היו בבנייה פעילה כמעט 170 אלף דירות, כ-2% יותר מאשר מספר הדירות בבנייה רבעון קודם לכן. משך הבנייה הממוצע של דירה הוא 33.7 חודשים לעומת זאת בספטמבר 2022 הוא היה 32.1 חודשים.