סגור

בלעדי לכלכליסט
הירושלמים לוחצים: צורכי ציבור לפני ציפוף הבנייה

הוועדה המחוזית תדון בדרישת תושבי קריית יובל וקריית מנחם בירושלים להתנות כל שלב של בניית דירות בהשלמת פרויקט שנוגע לשטחי ציבור. ההתחדשות העירונית בשתי השכונות הללו היא מהגדולות בארץ וסימן לבאות בערים אחרות

האם צורכי הציבור ייענו לפני ציפוף הבנייה? הוועדה המחוזית ירושלים צפויה לדון בדרישה שעולה כעת בהתחדשות עירונית מהגדולות בארץ אשר מקודמת כעת בירושלים ועשויה להתוות דרך למיזמי התחדשות בערים נוספות. צוות מקצועי שהקימה עיריית ירושלים לבחינת השלכות תנופת ההתחדשות העירונית בעיר מעלה חשש שמינהל התכנון והעירייה לא דאגו לשמירה על המרחב הציבורי, בעיקר בשכונות קריית יובל וקריית מנחם. על רקע זאת, ולנוכח הקידום המהיר של חלק מהתוכניות, התושבים דורשים שלביות ביצוע, כלומר שכל התקדמות בשלבי הבנייה תחויב בהשלמת ביצוע מטלות שיוגדרו על ידי מוסדות התכנון מראש.
ההתחדשות העירונית בשתי השכונות הללו נחשבת לאחת התוכניות המובילות בארץ, בעיקר בשל הציפוף והיקף הדירות העצום המתוכנן שם. התוכנית היא בעלת פוטנציאל לתוספת של כ־11 אלף דירות, מהן כ־8,000 בפינוי־בינוי והיתר בתמ”א 38. במרץ 2015 אושרה תוכנית האב "יובלים גנים", ובסוף 2020 מונה צוות בקרה שהיה אמור להגיש ממצאים ביולי 2021. הצוות הציג לאחרונה "תובנות ביניים", שמהן עולה כי קיימים פערים משמעותיים בין צורכי התושבים ובין המענה שמציעים גורמי התכנון.

חיבור לרכבת הקלה

נכון להיום, כ־1,200 דירות בשתי השכונות הללו נמצאות בשלבים מתקדמים של בנייה או היתר, כ־2,350 דירות מאושרות, כ־2,600 דירות בהליכי הפקדה, וכ־6,500 דירות בשלבי קידום ראשוניים. הערכה של צוות הבדיקה היתה כי עד 2040 יתווספו לשכונות כ־5,500 דירות כך שמספר הדירות בהן יעמוד על כ־17.7 אלף, ומספר התושבים יגיע לכ-60 אלף לעומת כ־37 אלף תושבים כיום.
בתוכניות שאושרו יש התייחסות נקודתית להגדלת בתי ספר, גני ילדים, הסדרת מקטעי רחוב ושטחים מסחריים, אך אין תפיסה מרחבית שמשקללת את כלל צורכי השכונה. לפי הצפי של צוות הבקרה, ברמת הנגישות לשירותים ציבוריים, למשל, יש כיום מענה פוטנציאלי ל־1,800 דירות בלבד, וכבר כעת עם הקמתן של כ־1,200 דירות יש מחסור של חמש עד שבע כיתות גן ומעון.
2 צפייה בגלריה
עופר ברקוביץ בנייני שיכון קריית יובל וקריית מנחם ירושלים
עופר ברקוביץ בנייני שיכון קריית יובל וקריית מנחם ירושלים
רחוב אולסבנגר בקריית יובל בירושלים. התושבים דורשים ביצוע בשלבים
(צילום: יואב דודקביץ)
צוות הבקרה מצא שנדרשת פעולה מיידית בכמה תחומים: עירוב שימושים ופיתוח מוקדי שירות שכונתיים וחיבור השכונה לרכבת הקלה; שיפור הניידות הרגלית בפנים השכונה; יצירת עוגנים קהילתיים ושטחים פתוחים; ושיפור הממשק בין הבינוי למרחב הציבורי לאור תנאי הטופוגרפיה הלא פשוטים. עוד נמצא כי חלה ירידה בהיקף השטחים הציבוריים הפתוחים לטובת דרכים ומבני ציבור. הצוות הציע לא לפגוע יותר בשטחים הפתוחים.
התושבים דורשים כעת להימנע מקידום בניית דירות ללא ראייה מרחבית והתניה בשלביות ביצוע. אחת מטענותיהם היא שאיש לא דאג להכין תוכנית לניידות רגלית אורבנית, לא בדקו כיצד יגיעו הילדים לבתי הספר או איך למתן את השימוש ברכב הפרטי. מבדיקת התושבים גם עולה כי אין מענה של מוסדות ציבור לכ־9,000 דירות שמתוכננות.

”נחליט על שלביות ביצוע”

עופר ברקוביץ’, יו”ר תנועת התעוררות ויו”ר האופוזיציה במועצת העיר ירושלים: “בונים כאן שכונה על שכונה קיימת, וכשבונים שכונה צריך לאפשר לה את השלד הציבורי, כולל תשתיות תחבורה. כרגע אין הלימה בין תוספת היח”ד לבין הצורך בפרויקטים ציבוריים. למשל, צריך לחשוב על הנגישות לקווי התחבורה הציבורית, על הליכתיות בתוך השכונות ועל מבני ציבור, כל מה שנדרש כדי לאפשר איכות חיים טובה לתושבים. כחבר הוועדה המחוזית, חשוב שהממשלה והעירייה יבינו שנדרשים תכנון ופעילות משמעותית לקידום הפרויקטים הציבוריים בד בבד. דרשתי שייצא תכנון נוסף ושיתקיים דיון נוסף שבו תיקבע שלביות ביצוע, שלא ימשיכו לאשר יח”ד ללא ביצוע הפרויקטים הציבוריים”.
2 צפייה בגלריה
עופר ברקוביץ יו"ר תנועת התעוררות בחירות עיריית רושלים
עופר ברקוביץ יו"ר תנועת התעוררות בחירות עיריית רושלים
עופר ברקוביץ’, יו”ר האופוזיציה במועצת העיר ירושלים. “אין לאשר דירות ללא פרויקטים ציבוריים”
(צילום: עמית שעל)
ד"ר נתנאל פישר, יו"ר מינהל קהילתי גנים (קריית מנחם, משואה): "יש לנו שתי בקשות עקרוניות, שתהיה תוכנית כוללת של כל המרחב של השלד הציבורי ושיהיו התניות ברורות לגבי התפתחות השלד הציבורי. העירייה הגישה את המלצות הצוות בדיון בוועדה. המחלוקת היא שהעירייה אומרת תנו לנו לעבוד במקביל, כלומר בלי התניות, ואנחנו דורשים שקודם כל יסיימו את כל הבדיקות ואחר כך יאשרו תוכניות. לא כדאי לחזור על טעויות העבר ולבנות את הסלאמס של המאה ה־21".
מהוועדה המחוזית נמסר: "במסגרת הדיון של הוועדה המחוזית בעדכון תוכנית האב לשכונת יובלים־גנים, נקבל החלטה שמייצרת שלביות ביצוע בין המשך קידום תוכניות הבינוי וההתחדשות לבין הקמת מבני ציבור ובמרחב הציבורי בתיאום מהנדס העיר".
מהרשות להתחדשות עירונית נמסר: "יש צבר של תוכניות מפורטות לפינוי־בינוי בקריית מנחם וקריית יובל. כאשר מדובר בתוכניות שונות, אין יכולת חוקית לקבוע ביניהן שלביות ביצוע. כאשר תוכנית מגיעה לאישור מוסדות התכנון, הם אלה שבאחריותם לבחון כל פרויקט בראייה שכונתית, בהתחשב בתוכניות הקודמות ואלה שבהליכי אישור".
מעיריית ירושלים נמסר: “העירייה עורכת עבודת עומק זה כשנה כדי לקדם את קריית יובל וקריית מנחם. העבודה הוצגה לאחרונה בפני הוועדה המקומית והוועדה המחוזית. הוועדה המקומית המליצה על המשך תוכנית האב. בנוסף פועל מינהל התכנון להבטחת השטחים הציבוריים ויצירת מענה לכל תוכנית נקודתית המוגשת לפתחו”.