$
הכסף

בעלי עסקים קטנים, כך תתמודדו מול הבנקים בצל משבר הקורונה

מומחה להתמודדות עם המערכת הבנקאית מסביר מהן החובות של הבנקים במקרי משבר ובעיקר מה מומלץ, ולא מומלץ, לבעלי עסקים קטנים ובינוניים לעשות בתקופה זו מול המערכת הבנקאית, המהווה מקור החמצן העיקרי לעסקים אלו

עו"ד גלעד נרקיס 14:3824.03.20

התמשכות המשבר העולמי סביב הקורונה, השבתת חלק מהמשק והצעדים הננקטים במסגרת המלחמה בנגיף הקורונה, גורמים לטלטלה של ממש במשק הישראלי ולפגיעה קשה בעסקים רבים, בכל ענפי המשק - תיירות, פנאי, בילויים, קמעונאות וכו'. רוב העסקים ובפרט העסקים הקטנים והבינוניים סופגים בימים אלו פגיעה משמעותית בהתנהלותם השוטפת ובהכנסותיהם.

 

לבהלת נגיף הקורונה השפעה דראסטית על שגרת עסקים רבים. הנפגעים העיקריים, בשלב הראשוני היו שייכים, במישרין או בעקיפין, לסקטור עסקי התיירות, מלונאות ותעופה, אולם נוכח החרפת הצעדים וההכרזה בדבר השבתה חלקית של המשק בכללותו, ברור כי ההשלכה של המשבר תגדל ותתרחב לענפים נוספים ועסקים רבים עלולים למצוא עצמם, כתוצאה ממשבר עולמי זה, בבעיות תזרימיות קשות.

 

בעייה תזרימית, זמנית ככל שתהיה, עלולה לייצר בעיית מימון עבור עסקים רבים ולהובילם למחול שדים שהדרך לצאת ממנו קשה ולפעמים אף בלתי אפשרית.

 

לפעמים מספיק חודש אחד ללא הכנסה לעסק כדי לגרור אותו לפיגור בהחזר הלוואות, החזרת שיקים, חריגה ממסגרות אשראי והגבלת חשבון הבנק. מכאן עלול העסק להתדרדר במדרון חלקלק שיהיה קשה מאד לבלום.

 

כיצד להתנהל מול הבנק במשבר על מנת להימנע מאותו מדרון חלקלק?

 

יש לזכור כי לבנקים, בעיקר נוכח מעמדם במדינת ישראל, יש אחריות רחבה ומוטלת עליהם חובת זהירות מיוחדת בטיפולם בענייני לקוחותיהם.

הפסיקה קבעה פעמים רבות כי הבנק הינו מעין "סוכנות חברתית", שכן הם נתפסים בגוף מעין ציבורי הכפוף למערכת חובות מיוחדת שמטרתה למנוע מצב בו ישתמשו בכוחם הרב באופן שיפגע בציבור לקוחותיהם.

 

אומנם הבנקים הינם בסופו של דבר גופים מסחריים שמטרתם להיות רווחיים אולם מעמדם של הבנקים בישראל ופער הכוחות בינם לבין הלקוחות מחייב כי הללו יפעילו שיקול דעת תוך התחשבות מוגברת במצב הלקוחות ובמשברים תקופתיים, במיוחד כאלו הנובעים ממשבר עולמי כדוגמת משבר נגיף הקורונה.

 

לשם המחשת תפקידם המיוחד של הבנק נזכיר כי במלחמת לבנון השנייה הוציא המפקח על הבנקים הנחיה אשר הורתה לבנקים לתת מענה לצרכים ולקשיים המיוחדים הניצבים בפני לקוחותיהם, בשל הנסיבות החריגות שנוצרו ולהפעיל שיקול דעת בכל הנוגע לכיבוד חיובים בחשבונותיהם, בפרט כאשר אין באפשרות הלקוחות להתאימם, בשל הנסיבות החריגות הכרוכות במלחמה, למסגרת האשראי בחשבון.

 

ואכן, בפגישה שקיימו נגיד בנק ישראל והמפקחת על הבנקים עם מנהלי הבנקים, בצל התפשטות נגיף הקורונה, בימים אלו, העבירו הללו למערכת הבנקאית מסר מרגיע שמטרתו לסייע למשק לצלוח את המשבר: "המערכת הבנקאית חסונה וחיוני שהבנקים יידעו למצוא את האיזון בין מדיניות אשראי אחראית לבין צרכי המימון של המשק - ובמיוחד ביחס לסקטור העסקי ובדגש על העסקים הקטנים והבינוניים", עוד הוסיף הנגיד כי "אנו תומכים ונמשיך לתמוך ככל שנצטרך בפעילות העסקית במשק, כך שהמשק יוכל להמשיך לייצר ולהתפתח".

 

בהתאם לרוח הדברים, פרסם בנק ישראל ב-15 למרץ הודעה בדבר הקלות רגולטוריות ושירותים לציבור על רקע התפשטות נגיף הקורונה.

הקלות אלו כוללות הקלה במגבלות על הלוואות למשקי בית לכל מטרה, במשכון דירה, הגדלת מסגרות האשראי למשקי בית ולעסקים, ביצוע פעולות מבלי להגיע לסניפים, הקלות עתידיות על לקוחות שחזרו להם שיקים והגדלת האשראי לקבלנים.

 

בנוסף, פורסמה אתמול הודעת בנק ישראל לפיה על מנת לסייע לאותם עסקים ומשקי בית שנקלעו לקשיים תזרימיים באופן לא צפוי, קבעה המפקחת על הבנקים מכוח סמכותה בחוק כי הבנקים המסחריים ובנק הדואר ישהו הגבלות על לקוחות ועל חשבון הבנק שלהם בשל שיקים שחזרו בשל היעדר כיסוי, החל מתאריך ה-4 למרץ ובהתאם לתקופה הקבועה בחוק. משמעות ההשהיה היא ששיק שהופקד החל מהתאריך האמור וחזר מחמת היעדר כיסוי מספיק, לא יובא בחשבון בספירת השיקים לצורך הטלת הגבלה לפי החוק. במידה וזהו השיק העשירי שבעקבותיו היה אמור החשבון להיות מוגבל, ההגבלה תושעה עד להודעה שיפרסם בנק ישראל לגבי תום תקופת ההשהיה.

 

מוכרת בפיצוצייה מגינה על עצמה. משבר הקורונה מוכרת בפיצוצייה מגינה על עצמה. משבר הקורונה צילום: טל שחר

 

 

יחד עם זאת הודגש כי למרות שהחשבון לא יוגבל, המידע על אירוע ההחזרה מועבר למערכת לשיתוף נתוני אשראי, שעל בסיס המידע שבה מחושב דירוג האשראי של הלקוח ששילם באמצעות השיק שחזר. כמו כן, למרות שבתקופת ההשהיה לא יוגבלו חשבונות, לגבי שיק שלא כובד ניתן יהיה בהמשך לפתוח הליך לגבייתו באמצעות ההוצאה לפועל

 

ניכר כי מדיניותו המבורכת של בנק ישראל מקדמת את הציפייה מהבנקים להפעיל שיקול דעת, נוכח משבר הקורונה הפוקד אותנו בימים מורכבים אלו ולבוא לקראת הלקוחות ככל שניתן, להזרים חמצן לעסקים, תוך מתן תשומת לב לנזקים קשים, היכולים להיגרם להם, בנסיבות החריגות שנוצרו.

 

אז מה צריכים בעלי עסקים לעשות בתקופה זו וכיצד מומלץ להם להתנהל מול הבנקים?

 

1. ההיערכות ל"יום שאחרי"

הנטייה הטבעית שלנו היא להדחיק את הקשיים ולדחות את ההתמודדות איתם בתקווה שהדברים יסתדרו מעצמם. בעלי עסקים רבים נמנעים, דווקא בתקופה מבולבלת וחסרת וודאות כמו היום, מהתמודדות עם תוצאות צפויות של המשבר ובעיקר מההשלכות הצפויות לעסק שלהם ולנזקים העלולים להיגרם לו, גם לאחר שהמשבר יחלוף.

 

אחת התופעות המוכרות, דווקא בתקופות כמו שאנו חווים כיום, היא של בעלי עסקים המנסים להסתיר את מצבם הכלכלי ואת חומרת הפגיעה הנובעת מהמשבר. אותם בעלי עסקים סבורים כי דווקא פנייה לבנק וחשיפת הקשיים בפניו תסבך אותם עוד יותר ותגרום לבנק להקשיח עמדותיו כלפיהם. אולם, מנסיון אנו עדים לכך שהחרשה כזו מול הבנק לא בהכרח תביא לתוצאה המיטבית עבורם.

 

 

2. מיפוי המצב הכספי

הצעד הראשון המומלץ הוא להיערך מראש ולהתכונן לפגיעה הכלכלית, עוד לפני שהיא מגיעה. במצב זה העסק יכנס לתקופה המשברית בצורה טובה יותר, והסיכוי שיצליח לצלוח אותה, ואת ההתמודדות עם הבנקים, בצורה טובה יותר, גבוה יותר. לאחר שבעל העסק הבין שיש לו בעיה וכי הוא צפוי להיפגע כלכלית, ן מומלץלמפות את ההתחייבויות העתידיות, לבחון באופן מדוייק אלו שיקים דחויים נמצאים בחוץ, מהן ההתחייבויות השוטפות שעתידות להיפרע, הלוואות חודשיות, מסגרת אשראי וכיוצ"ב ולקבל מן הבנק תמונת מצב עדכנית בדבר מצב החשבון.

 

 

3. פנייה לבנק

למרות החשש מחשיפת הקשיים העתידיים הצפויים לעסק, מומלץ, בנסיבות מתאימות לפנות אל הבנק מבעוד מועד ולעדכנו בדבר השפעת המשבר על התנהלותו הכספית ולא לטמון את הראש בחול בשיטת ה"יהיה בסדר". בפגישה עם הבנק מומלץ לפרט את הקשר וההשפעה של משבר הקורונה על מצב חשבון הבנק ולתאר את הקשיים הצפויים כתוצאה ממשבר זה.

 

4. מה לבקש מהבנק?

לאחר מיפוי מצבו הכספי של העסק ושיתוף הבנק בבעייתיות, מומלץ לפנות אל הבנק בבקשה למציאת פתרונות יצירתיים לצליחת המשבר ולמיזעור נזקים. הבעיה המרכזית, במקרים רבים, היא שבעל העסק, ובמיוחד עסק קטן שנקלע למשבר כלכלי, יודע שהוא תלוי בבנק, אבל הוא לא יודע מה לבקש מהבנק וכיצד הבנק יכול לעזור לו לצלוח בצורה טובה יותר את המשבר.

מה ניתן לבקש מן הבנק?

הדבר תלוי כמובן בנסיבות הספציפיות של הקשיים המתעוררים. באופן כללי ניתן לומר כי הבקשה לבנק צריכה להיות ממוקדת וברורה, על מנת שזה אכן יגייס את משאביו על מנת לסייע בידי המשק בכללותו להיערך ל"יום שאחרי".

כך למשל, ניתן לבקש מהבנק דחיית תשלומי הלוואות או פריסתן לתקופה ארוכה יותר, לבחון אפשרויות להזרים חמצן לעסק לפרק זמן קצר עד שהמשבר יחלוף בדרך של מתן הלוואות קצרות מועד, שיספקו לעסק את החמצן הזמני הנחוץ לו לצלוח את תקופת המשבר, הגדלת מסגרות אשראי זמניות לצורך פירעון שיקים דחויים שעתידים להיפרע ובכך להימנע ממצב של החזרת שיקים אשר עלול לגרור את חשבון העסק למצב של "חשבון מוגבל" וכיוצא באלו פתרונות שיקלו על אותם עסקים שנפגעים מן המשבר וימנעו מהם התדרדרות בלתי הפיכה.

חשוב לזכור כי בהתאם להוראות חוק שיקים ללא כיסוי, די בהחזרת עשרה שיקים מסיבת "אין כיסוי מספיק", על מנת לדרדר את חשבון העסק למצב של חשבון מוגבל על כל המשמעויות הקשות הכרוכות בכך.

 

בעקבות הודעת בנק ישראל, ינתנו הקלות רגולטוריות שיאפשרו לבנקים גמישות בהיענות לבקשות לקוחותיהם, בעניינים הבאים:

  • הקלה במגבלות על הלוואות למשקי בית לכל מטרה, במשכון דירה:

בנק יהיה רשאי להעניק הלוואה לכל מטרה במשכון דירה בשיעור מימון עד 70% (טרם ההקלה המגבלה היא שיעור מימון של 50%).

  • הגדלת מסגרות אשראי למשקי בית ולעסקים:

בנק יהיה רשאי להגדיל ללקוח את מסגרת האשראי באופן חד צדדי, באותם תנאים בהם ניתנה המסגרת הקיימת, ובכך להקל על לקוחות שיקלעו לקשיים תזרימיים, או שעלולים לחזור להם שיקים מחוסר כיסוי.

  • הקלות עתידיות על לקוחות שחזרו להם שיקים:

 ביום 22.3.2020 פורסמה הודעת היועץ המשפטי לממשלה, לפיה אושרו תקנות לשעת חירום שימנעו הקפאת חשבונות של לקוחות שהשיקים שלהם חזרו והסמיכו את המפקחת על הבנקים לעשות שימוש בסמכותה ולמנוע הגבלה של חשבון שהוחזרו בו שיקים ובכך תאפשר לאותם לקוחות להמשיך לנהל את עסקיהם ולהשתקם.

כפועל יוצא מכך פורסמה הודעת בנק ישראל מכוחה הבנקים המסחריים ובנק הדואר ישהו הגבלות על לקוחות ועל חשבון הבנק שלהם בשל שיקים שחזרו בשל היעדר כיסוי, החל מתאריך 4.3.20, ובהתאם לתקופה הקבועה בחוק.

  • הקלות לקבלנים:

הבנקים יוכלו להגדיל את האשראי לענף הבינוי והנדל"ן.

 

 

5. לתעד...לתעד...לתעד....

במקרים רבים, ובעיקר בתקופת לחץ, רבים מאיתנו נוהגים לחתום פה...פה ו..פה" מבלי לדעת על אילו מסמכים בדיוק אנו חותמים. תוך שאנו סומכים על כך שמדובר במסמכים בהתאם לסיכום בעל פה עם פקיד הבנק. אולם, לא תמיד זה כך ולעיתים סיכומים אליהם הגענו אינם באים לידי ביטוי באסמכתאות כתובות, דבר שבהמשך עלול ליצור בעיות וחילוקי דעות מול הבנק. לכן, מומלץ שלאחר מציאת מתווה מוסכם לפתרון המשבר, הלקוח יתעד את ההתנהלות מול הבנק וישמור על כל האסמכתאות הרלבנטיות, שכן מכתבים מסודרים יכולים לסייע ללקוחות במקרים בהם ידרשו לכך בעתיד.

 

משבר נגיף הקורונה הוא ללא ספק אחד האתגרים המשמעותיים העומד בפנינו וכפי שאנו נערכים להתמודדות וממלאים אחר הנחיות משרד הבריאות, מומלץ להיערך להתמודדות עמו ועם היום שלאחריו גם בהיבטים כלכליים, בתקווה כי המשבר יחלוף בבריאות, במהירות ובמינימום נזקים.

 

הכותב הוא מומחה להתמודדות עם המערכת הבנקאית

x