$
הוועידה לעסקים קטנים 2013

הוועידה לעסקים קטנים

כיצד לפתוח עסק עם מינימום תקלות

לפתוח תיק במס הכנסה זה הצעד הראשון שימנע קנסות. ואסור גם לוותר על הפרשה לקופת גמל

שוקי מיניביצקי ויעקב כהן 10:0730.04.13

אדם הפותח עסק צפוי להיתקל בכמה מהמורות בירוקרטיות. הנה כמה טיפים שחשוב לדעת לפני שעושים את הצעד הראשון.

 

1.עצמאי הפותח עסק חייב לפתוח תיק במע"מ לפני תחילת פעילותו העסקית. אי־פתיחת תיק במועד מהווה עבירה פלילית. לפיכך מיד עם קבלת ההחלטה על התחלת הפעילות יש לדאוג לפתיחת תיק במשרד המע"מ האזורי בהתאם למען העסק. אם העסק עוסק בתחומי פעילות מסוימים, ניתן על פי חוק מע"מ לסווגו כעוסק פטור בתנאי שהמחזור השנתי הצפוי לא יעלה על 77,983 שקל. רישום כעוסק פטור יכול לסייע רבות לעסק בתחילת דרכו, היות שהוא פוטר את העוסק מלדווח על הפעילות העסקית בכל חודש או חודשיים אלא דורש ממנו דיווח שנתי בלבד על מחזור פעילותו. חשוב לזכור כי מצד אחד עוסק פטור פטור מגביית המע"מ והעברתו, ומצד שני אינו יכול לקזז את המע"מ על התשומות שיהיו לו בעסקו.

 

מס הכנסה בתל אביב. כל עסק עצמאי חייב לפתוח תיק מס הכנסה בתל אביב. כל עסק עצמאי חייב לפתוח תיק צילום: אוראל כהן

 

2. במקביל, כל עסק עצמאי חייב לפתוח תיק במס הכנסה בתוך 30 יום מפתיחת העסק.

 

3. יש לפתוח תיק גם בביטוח לאומי ולציין את סטטוס העסק ואת היותו מבוטח עצמאי. על המבוטח להצהיר על אומדן הכנסותיו הצפויות בשנת הפעילות הראשונה. אומדן זה אינו מחייב אך חשוב ביותר כי לפיו ישלם מקדמות. חשוב לדווח על ההכנסה הריאלית היות שאם תהיה פגיעה בעבודה, קצבת הנכות תחושב על בסיס ההכנסה שדווחה. המשמעות היא שאם בעל העסק ידווח על הכנסה נמוכה כדי "לחסוך" את סכום המקדמה החודשית, גם הקצבה תקטן, מה שעלול לגרום נזק כלכלי בלתי הפיך אם מדובר בקצבת נכות לכל החיים.

 

4. פקודת מס הכנסה מתירה לעצמאי שסגר את עסקו ונוצר לו הפסד מהעסק לקזז את ההפסד מהכנסתו ממשכורת בשנים שלאחר סגירת העסק בהתאם לתנאים בחוק.

 

5. המס הישיר (מס הכנסה וביטוח לאומי) נע בין 35% ל־50% מהכנסתו (לאחר ניכוי הוצאותיו). כדאי לבעל עסק לשמור על סכומי המס וביטוח לאומי שהוא חייב על בסיס שוטף כדי שיוכל לשלמם עם שנת המס. זאת משום שבתום שנת המס, חוב המס צמוד למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית.

 

6

. כל בעל עסק חייב על פי חוק לנהל ספרים בהתאם לסוג הענף העסקי שבו הוא פועל. אי־ניהול ספרים מהווה עבירה, ומעבר לסנקציות הכספיות המפורטות בחוק מאפשר לשלטון המס לקבוע את הכנסתו לפי מיטב שפיטתו של פקיד השומה ללא כל קשר להכנסה החייבת המוצהרת בדו"ח של בעל העסק.

 

7. אחד הצרכים הבסיסיים ביותר הוא ביטוח יכולת ההשתכרות של אדם. עצמאי יכול ליהנות מהוצאה בשל הפרשה לביטוח אובדן כושר עבודה עד לתקרה של 14,832 שקל בשנה.

 

8.לצורך שמירת רמת המחיה של עצמאי לאחר פרישתו לפנסיה עליו להפקיד באופן שוטף לקופת גמל לקצבה. בגין הפקדה זו הוא יכול ליהנות מהטבת מס לניכוי (אלמנט המקטין את ההכנסה החייבת) או לזיכוי (אלמנט המקטין את המס לתשלום). סך ההפקדה המקסימלית השנתית לניכוי הוא 11% מההכנסה המקסימלית, קרי 22,704 שקל לשנה, ולזיכוי היא 5%, קרי 10,320 שקל לשנה.

 

הכותבים הם רו"ח שוקי מיניביצקי, שותף בכיר ב־RSM שיף הזנפרץ ושות', ורו"ח יעקב כהן ,יועץ ל־RSM שיף הזנפרץ ושות'

בטל שלח
    לכל התגובות
    x