$
הכסף

לחתום על ייפוי כוח ולהישאר בחיים

כללים חשובים לפני שנותנים ייפוי כוח לביצוע פעולות בנקאיות בחשבון שלכם

רימונה פרקש ברוך 11:5411.11.09
ייפוי כוח לביצוע פעולות בחשבון הוא לעתים כורח נחוץ, כמו במקרים של אדם שמעוניין לתת לבית השקעות לבצע השקעות בחשבון או מקרה שבו אדם מבוגר או מוגבל צריך עזרה של צד שלישי בהתנהלות שוטפת מול הבנק. אבל גם אז יש להקפיד על כמה כללים חשובים.

 

רק בעל החשבון מורשה: ייפוי
כוח הוא מסמך משפטי שבאמצעותו בעל חשבון בנק מאפשר למיופה הכוח לבצע פעולות בנקאיות בחשבונו. מי שרשאי לתת את ייפוי הכוח הוא אך ורק הבעלים הרשומים של חשבון הבנק. ייפוי כוח ניתן לבטל בכל עת והוא מתבטל אוטומטית עם מותו של בעל החשבון.

 

רק מסמך רשמי תקף: כדי שייפוי כוח יקבל תוקף משפטי חייב בעל החשבון להגיע פיזית לבנק כדי לחתום על גבי מסמך רשמי של הבנק.

 

רק הגדרות מדויקות: חשוב מאוד להגדיר במסמך ייפוי הכוח את הפעולות שמיופה הכוח מורשה לבצע — האם הוא יכול לחתום על הוראות קבע, צ'קים, ערבויות, ועד איזה סכום. כך יהיה קל יותר לקבל חזרה מהבנק פיצוי על כל הפרה של המגבלות.

 

רק מסמך מאפשר הוראה טלפונית: כל הוראה טלפונית המאשרת ביצוע פעולות של גורם שלישי בחשבון מחייבת שלאותו הגורם יהיה ייפוי כוח כתוב וחתום בסניף הבנק.

 

רק מעקב שוטף: לקוח שנתן ייפוי כוח חייב לדאוג לבצע מעקב שוטף אחר הנעשה בחשבון שלו. חשוב לעקוב באמצעות טלפון, מכתבים או אינטרנט. מעקב שוטף יוכל לעצור נזקים בזמן.

 

חשוב לשמור מסמכים: כאשר חותמים על ייפוי כוח חשוב לשמור את המסמך. גם אם כעבור זמן מה מבטלים את ייפוי הכוח חשוב לבצע את הביטול פיזית בבנק ולדאוג כי ברשות בעל החשבון נותר מסמך המעיד על הביטול.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x