$
בורסת ת"א

מזרחי טפחות מסמן: רוצה להיות עם נתח שוק של 15% באשראי העסקי

הבנק הציג היום תכנית אסטרטגית עם יעדים שאפתניים של תשואה על ההון של 14% לפחות ודיבידנד של 50% מהרווח; מזרחי מקים יחידה לניהול השקעות ריאליות, ובתחום משקי הבית מתכנן צמיחה צנועה יותר לאור גודלו הנוכחי בשוק המשכנתאות

עירית אבישר 08:4827.04.21

מזרחי טפחות פרסם הבוקר תכנית אסטרטגית ל-5 השנים הקרובות, הכוללת יעדים שאפתניים בכל הקשור לנתחי שוק, רווחיות ויחס יעילות. בנוסף לכך מעריכים בבנק, כי עוד השנה יחזרו לחלק דיבידנד, וכי בשנים הקרובות היקף הדיבידנד יגדל ל-50% מהרווח הנקי (לעומת מדיניות של חלוקת 40% מהרווח הנקי, שהונהגה עד לפרוץ משבר הקורונה).

 

בנוסף, בבנק מעריכים כי התשואה על ההון תגיע בשנים הקרובות ל-14% (לעומת 10%-12% בשנים האחרונות): " ככל שתהיה עלייה בריבית בנק ישראל ובאינפלציה, אפשר שהתשואה להון תגיע אף אל מעבר ל-14%", מעריכים במזרחי.

 

בבנק מפרסמים באופן מסורתי אחת למספר שנים תכנית עם יעדים (ולרוב מצליחים גם לעמוד בהם) - זוהי התכנית האסטרטגית הראשונה שמובאת תחת מנכ"ל הבנק משה מארי, שנכנס לתפקיד לפני שבעה חודשים.

 

מזרחי טפחות הוא אמנם הבנק השלישי בגודלו, אך הוא השחקן הגדול ביותר בתחום המשכנתאות, שמהוות מעל ל-60% מתיק האשראי שלו. בשנים האחרונות עשו בבנק מאמץ לגוון את תיק האשראי, וצמחו בתחום האשראי העסקי. כעת מתכוונים בבנק לעשות קפיצת דרך משמעותית יותר, ולהגדיל את נתח השוק שלהם מ-11.8% ל-15% עד לסוף שנת 2025.

 

הבנק מכוון לייצר את הצמיחה הזו בכמה דרכים: ראשית, הקמת זרוע לפעילות של השקעות ריאליות. כפי שפורסם בעבר ב"כלכליסט", את היחידה הזו ינהל רון הוכמן, שמגיע אל הבנק מקרן סקיי. הקמת פעילות ההשקעות הריאליות תסייע בגיוס לקוחות במגזר העסקי (באמצעות עסקאות משולבות של מתן אשראי והשקעה באותן חברות). בנוסף מתכוון הבנק להרחיב את הפעילות הקיימת שלו בחו"ל בסניפים בלונדון ובלוס אנג'לס.

 

מזרחי טפחות היה שחקן בולט במתן אשראי בקרן בערבות מדינה שהוקמה במשבר הקורונה, ובבנק מתכוונים לנצל זאת כפלטפורמה להרחבת האשראי לעסקים הקטנים והבינוניים שקיבלו ממנו הלוואות בתקופת המשבר.

 

גם בתחום האשראי הקמעונאי מתכננים בבנק צמיחה בנתח השוק, אם כי צנועה יותר- מ-32.9% ל-34% בסוף שנת 2025. הסיבה לכך היא שהבנק הוא כאמור כבר היום השחקן הגדול ביותר במשכנתאות - פעילות אשראי מרכזית במשקי בית, ולכן לבנק יהיה קשה יותר להגדיל את נתח השוק שלו, בודאי כשחלק מהבנקים האחרים שמו לעצמם כיעד להגדיל את נתח השוק שלהם בתחום.

 

האיום המרכזי שמרחף מעל מזרחי טפחות הוא השפעת רפורמת הפריים, שאמורה לשחוק את רווחיות הבנקים מפעילות המשכנתאות, כמו גם צעדים נוספים שמתכנן בנק ישראל להגברת התחרות בתחום זה, שהוא כאמור מהותי לפעילות הבנק.

 

בימים אלה מבצע מזרחי טפחות הבנק מיזוג של בנק אגוד, שאת רכישתו השלים בשנה שעברה. מיזוג זה יכלול עזיבה של 340 עובדים (מחצית מהעובדים הקבועים בבנק), וסגירת רוב סניפי בנק אגוד. במזרחי טפחות מעריכים כי הסינרגיה מהמיזוג תהיה משמעותית, ותביא לכך שהגידול בהוצאות של הבנק יעמוד על 5% בממוצע לשנה, בעוד שהעלייה בהכנסות תעמוד על 8% בשנה. בבנק מתכננים מהלכי התייעלות נוספים בהם צמצום שטחי הסניפים, ומעבר של מטה הבנק ללוד. כתוצאה מכך, במזחרי מעריכים כי יחס היעילות התפעולית שלהם, שנחשב כבר היום טוב לעומת הממוצע בבנקים, יוסיף וישתפר ויירד אל מתחת ל-50%.

 

לארי מסר בעקבות הצגת התכנית: "מזרחי-טפחות מציג לאורך שנים, בממוצע, את שיעורי התשואה להון ויחסי היעילות הטובים במערכת; בשנים הבאות נפעל בין היתר להפוך לגורם מרכזי בבנקאות העסקית, ונמנף את מיזוגו של בנק אגוד לתוך הבנק ליצירת סינרגיה תפעולית ועסקית".

 

משה לארי מנכ"ל מזרחי טפחות משה לארי מנכ"ל מזרחי טפחות

 

x