$
שוק ההון

דוחות בזק: ירידה בהכנסות ועלייה ברווח הנקי ברבעון הראשון

הכנסות חברת התקשורת הסתכמו בכ-2.26 מיליארד שקל, ירידה של 4.4%; הרווח הנקי לבעלי הסתכם בכ-300 מיליון שקל, עלייה של 15.4%

כתב כלכליסט 08:4530.05.19

אחרי דחייה של שבוע: חברת התקשורת בזק פרסמה היום (ה') את הדוח הכספי לרבעון הראשון של 2019 וממנו עולה כי החברה רשמה ירידה בהכנסות לצד עלייה ברווח הנקי.

 

 

 

בזק נמצאת בדיונים מול רשות ניירות ערך שבמסגרתם היא נדרשת לתת הבהרות ביחס להחלטתה להמשיך ולהכיר בנס המס הנדחה בהיקף של 1.17 מיליארד שקל. הדיונים מול רשות ניירות ערך שעדיין נמשכים מתנהלים על רקע הגשת טיוטת תשקיף שהוגשה על ידי בזק.

 

במאזניה של בזק מופיע נכס מס נדחה (בגין הפסדים מועברים לצרכי מס בחברת yes) שעומד על 1.17 מיליארד שקל. האישור שניתן מרשות המסים לניצול נכס המס מותנה בקבלת אישור משרד התקשורת לביטול ההפרדה המבנית. בזק פועלת לקבלת האישורים הנדרשים לביטול ההפרדה המבנית, אולם אין וודאות אם ומתי האישורים ממשרד התקשורת יתקבלו.

 

ההנחה של בזק, כפי שהיא מופיעה בדוחות השנתיים של החברה, היא שיותר סביר מאשר לא, שביטול ההפרדה המבנית בין בזק ליס יאושר. ההנחה של הנהלת בזק מבוססת על עמדת החברה לפיה התקיימו כל התנאים המצדיקים ומחייבים את ביטול ההפרדה המבנית בהתאם למסמך המדיניות שפורסם במאי 2012, ולנוכח העובדה שמשרד התקשורת הקים צוות במשרד לבחינת עדכון חובות ההפרדה המבנית.

 

בדוחות השנתיים של בזק צוין שקיים סיכון שהערכת החברה הנוכחית ביחס לסבירות ביטול ההפרדה המבנית תשתנה ותביא למחיקתו של נכס המס, כולו או חלקו, רישום הפסד, וקיטון בהון העצמי של החברה.

ההפרדה המבנית מחייבת את בזק להפרדה בינה לבין החברות העיקריות בקבוצה, דבר שגורם לכפילויות ולתקורות ניהול גבוהות. כמו כן, בשלב זה היכולת של בזק להציע חבילות שירותים משותפות של החברה ושל החברות הבנות מוגבלת.

 

ההכנסות של בזק ברבעון הראשון של 2019 נשחקו ב-4.4% והסתכמו ב-2.26 מיליארד שקל בהשוואה ל-2.36 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות נבעה מקיטון בכל מגזרי הקבוצה העיקריים.

 

לעומת זאת, בשורת הרווח התפעולי בזק מציגה צמיחה מרשימה של 10.6% ורווח תפעולי של 511 מיליון שקל בהשוואה לרווח תפעולי של 462 מיליון שקל ברבעון המקביל. אלא שהשיפור ברווח התפעולי של בזק נבע הודות להכנסות אחרות של 25 מיליון שקל שנרשמו ברבעון הראשון השנה, בעוד שברבעון המקביל אשתקד בזק רשמה הוצאות אחרות של 23 מיליון שקל. בנטרול ההכנסות וההוצאות האחרות, בזק שומרת על יציבות ברווח התפעולי.

 

הרווח הנקי, שגם הוא הושפע לטובה מההכנסות האחרות ברבעון הראשון של 2019 עלה ב-15.4% והסתכם ב-300 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של 260 מיליון שקל אשתקד.

 

תזרים המזומנים של בזק מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הראשון ב-765 מיליון שקל, ירידה של 15.8% בהשוואה לתזרים ברבעון המקביל שהסתכם ב-909 מיליון שקל.

 

תזרים המזומנים החופשי של בזק ברבעון הראשון של 2019 הסתכם ב-316 מיליון שקל, ירידה של 25.3% בהשוואה לתזרים החופשי שהחברה הציגה ברבעון המקביל אשתקד.

 

ברבעון הראשון של 2019 בזק הכירה בהפסד מירידת ערך של 88 מיליון שקל כתוצאה מהפחתה של נכסיה הבלתי שוטפים של יס. 

שלמה רודב יו"ר בזק שלמה רודב יו"ר בזק

 

במגזר הנייח בזק מציגה שחיקה של 1.9% בהכנסות שהסתכמו ב-1.04 מיליארד שקל. עיקר הירידה נבעה מתחום הטלפוניה הקווית שצנח ב-10.9% בשל ירידה בהכנה הממוצעת לקו טלפון ומהמשך מגת הקיטון במצבת הקווים הנייחים. לעומת זאת, ברוו התפעולי של המגזר שהסתכם ב-531 מיליון שקל בזק מציגה שיפור של 12.3%. שיפור זה נובע הודות לאירועים בעלי אופי חד פעמי ובהן רווחי הון ממכירת נדל"ן והקטנת הפרשה בגין סיום יחסי עובד מעביד בפרישה מוקדמת.

 

חברת הבת פלאפון מציגה ברבעון הראשון ירידה של 3.2% בהכנסות שהסתכמו ב-417 מיליון שקל ומעבר להפסד תפעולי של 10 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של 2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות של חברת יס ירדו ב-8.5% ברבעון הראשון של 2019 והסתכמו ב-343 מיליון שקל. בשורת הרווח התפעולי של יס נרשם הפסד של 59 מיליון שקל בהשוואה להפסד זניח של מיליון שקל ברבעון המקביל. הירידה ברווח התפעולי של יס נובעת בעיקר מהוצאות של בגין הסדר לפרישת עובדים.

 

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x