$
בורסת ת"א

רבעון ראשון בריט 1: עלייה של 16% בהכנסות משכירות

הקרן מסכמת את שלושת החודשים הראושנים של 2017 עם NOI של 64.3 מיליון שקל. ה-FFO בתקופה טיפס ב-18% ל-46.1 מיליון שקל

אורן פרוינד 15:0315.05.17

ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין שמנוהלת על ידי דרור גד (יו"ר) ושמואל סייד (מנכ"ל), מציגה צמיחה בנתונים הכספיים המסכמים של הרבעון הראשון.  

הקרן הנסחרת בבורסת תל אביב בשווי של 2.1 מיליארד שקל, רשמה במהלך הרבעון הכנסות מדמי שכירות נטו (NOI) של כ-64.3 מיליון שקל, עלייה של כ-16% בהשוואה לרבעון המקביל. הצמיחה ב-NOI נובעת בעיקר מגידול במצבת הנכסים של החברה ובשיעור התפוסה.

 

ריט 1 היא קרן ההשקעות שמאפשרת למשקיעים להיחשף לנדל"ן מניב, תוך חלוקת מרבית התזרים כדיבידנד, ללא שכבת מס נוספת. השקעה בריט נהנית מיתרון של סחירות ונזילות ביחס להחזקה ישירה בנדל"ן מניב. לריט 1 יש 32 נכסים מניבים בשווי של כ-3.7 מיליארד שקל.

 

ה-FFO הריאלי הרבעוני הסתכם בכ-46.1 מיליון שקל, עלייה של כ- 18% בהשוואה לרבעון המקביל. ה-FFO הוא הרווח הנקי בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות, לרבות רווחים (או הפסדים) ממכירת נכסים ובנטרול שינויים בערך הנכסים. ה- FFO מייצג את התזרים הנקי לאחר כל ההוצאות שנותר בידי המשקיעים בחברה.

 

למרות השיפור בהכנסות משכירות, הרווח הנקי לרבעון הראשון הסתכם בכ-41 מיליון שקל, ירידה של כ-4% בהשוואה לרבעון המקביל. הירידה ברווח הנקי נובעת בעיקר מהוצאה חד פעמית מרכישת נכסים ברבעון הנוכחי, ומהכנסות גדולות יותר מהפרשי הצמדה בתקופה המקבילה (כתוצאה מירידת המדד ברבעון המקביל ב-0.9%, לעומת ירידה של 0.2% במדד ברבעון הראשון של השנה).

 

 

 

שמואל סייד מנכ"ל ריט 1 שמואל סייד מנכ"ל ריט 1 צילום: עמית שעל

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x