$
פרסום ושיווק

אושרה אמנה בנושא השתתפות ילדים בתוכניות טלוויזיה

האמנה קובעת, בין היתר, כי ניתן להעסיק במסגרת תוכנית טלוויזיה ילד מתחת לגיל 15 רק אם ניתן היתר ממשרד העבודה והרווחה. האמנה אומצה על ידי כל זכייני הטלוויזיה המסחרית

כתב כלכליסט 13:2323.03.11

מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו אישרה אתמול (ג') את האמנה בנושא השתתפות ילדים בתוכניות טלוויזיה.

 

לפי האמנה ילד הוא מי שעדיין לא מלאו לו 18 שנים, והשתתפותו בתוכניות טלוויזיה תהיה בכפוף לכל דין, לרבות חוק עבודת הנוער ותקנות עבודת הנוער. האמנה קובעת הסדרה

של השתתפות ילדים במגוון הז'אנרים הטלוויזיונים, כולל תוכניות תעודה ותוכניות ריאליטי, בהן הילדים אינם מועסקים כשחקנים.

 

האמנה קובעת כי השתתפות ילדים בתוכניות טלוויזיה היא חלק ממימוש זכותם לחופש ביטוי, אך זכות זו צריכה להיות מאוזנת עם החובה להגן על טובת הילד. לפיכך, יש להימנע מכל פגיעה פיזית או רגשית בילד ולהימנע מניצולו. יש לדאוג לרווחתו ובריאותו של הילד במהלך הכנת התוכנית, בעת שידורה ולאחר שידורה. יש לכבד את זכותו של ילד לפרטיות ולהימנע מהצגתו של ילד בצורה מביכה, פוגעת או משפילה. אין להפלות ילדים בכל הנוגע להשתתפותם בתוכניות טלוויזיה מכל טעם שהוא, לרבות על בסיס מין, גזע, דת, מעמד, רקע חינוכי או יכולת פיסית.

 

האמנה קובעת, בין היתר, כי ניתן להעסיק במסגרת תוכנית טלוויזיה ילד מתחת לגיל 15 רק אם ניתן היתר ממשרד העבודה והרווחה, והעסקתו תלויה בקבלת עמדת הילד (אם הוא מסוגל לחוות דיעה משלו); הסכמת הורי הילד; אישור רופא שבדק את הילד; עמדת מנהל המוסד החינוכי שבו הוא לומד (ואם הוא בגן ילדים- עמדת הגננת).

 

עוד נקבע כי, על יוצרי התוכנית להבהיר לילד, בשפה המובנת לו בהתאם לגילו וליכולת הבנתו, כי הוא אינו חייב להשתתף בתוכנית אם אינו חפץ בכך, ולידע אותו מראש על נושא השידור כותרתו ותכליתו. כמו כן, יש ליידע את הילד באשר לזכותו לסגת מההתקשרות ללא סנקציה, ואין לתת לו תמריץ כלכלי או אחר, כדי להשיג הסכמה. יש ליידע את ההורים או את האפוטרופוסים של הילד, מראש - ובטרם מתן הסכמתם להשתתפות הילד בתוכנית, לגבי נושא השידור, כותרתו, תכליתו והדרך שבה תוצג השתתפותו.

 

עוד קובעת האמנה כללי התנהגות בעת הפקת התוכנית: במהלך תקופת ההפקה על חברי ההפקה להעמיד את רווחתו הפיסית והרגשית של הילד בראש סדרי העדיפויות. יש להיעזר בליווי פסיכולוגי של הילד ע"י אנשי מקצוע. יש לאפשר נוכחות אדם מוכר לילד (כגון מורה, הורה, אפוטרופוס) אשר יהיה מופקד על טובתו. יש לוודא כי פרסים, כאשר מעורבים בתוכנית, יהיו מתאימים ונאותים לילדים. בנוסף קובעת האמנה כללי התנהגות לאחר הפקת התוכנית, לפיהם, יש לדאוג לליווי פסיכולוגי של הילד בעת שידור התוכנית בפועל ובמשך תקופה של שלושה חודשים לפחות לאחריה.

 

לדברי ד"ר אילן אבישר, יו"ר המועצה, "מועצת הרשות גאה על כך שתחום השתתפותם של ילדים בתוכניות טלוויזיה הוסדר באופן שישמור ויגן על ילדים ונוער. האמנה מהווה בסיס להבטחת זכויותיהם של הילדים בשידורי הטלוויזיה. המועצה תמשיך לעקוב אחר יישומה בפועל ותבטיח לסגור פרצות ולפעול נגד הפרות שעלולות לפגוע בילדים ונוער."

 

לדברי מנשה סמירה, מנכ"ל הרשות, "הבשורה החשובה בעניין השתתפות ילדים הינה שזכייני הרשות השנייה "קשת", "רשת" ו"ישראל 10" אימצו את האמנה והצטרפו למהלך זה מתוך מחוייבות ודאגה למעמדם של ילדים והגנה עליהם. האמנה הוכנה על ידנו בשיתוף משרד החינוך, המועצה לשלום הילד, גורמי שידור ואף זכתה לתמיכה של הועדה לזכויות הילד בכנסת".

 

האמנה אומצה על ידי כל זכייני הטלוויזיה המסחרית, וקיבלה את ברכתו של משרד החינוך, הוועדה לקידום זכויות הילד של הכנסת, והמועצה לשלום הילד. אישורה של מועצת הרשות השנייה את האמנה מהווה חותמת סופית להחלתה באופן מידי על הגופים המשדרים ועל היוצרים והמפיקים של תכניות טלוויזיה המשודרות על ידיהם.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x