סגור

מנכ"ל טבע ריצ'רד פרנסיס קיבל ב-2023 תגמול של 26 מיליון דולר

רוב התגמול, סכום של 19 מיליון דולר, הוא במניות ובאופציות של החברה; הסכום הכולל מעמיד את פרנסיס בראש מקבלי השכר בבורסה בת"א, לפני מנכ"ל נייס ברק עילם; היחס בי התגמול השנתי של המנכ"ל והתגמול החציוני של העובדים עמד על 398 ל-1 - בנטרול הבונוסים החד פעמיים עמד היחס על 220 ל-1

עלות שכרו השנתי של מנכ"ל טבע ריצ'רד פרנסיס ענקית עמדה ב-2023 על 26 מיליון דולר - כך עולה מזימון שפרסמה הלילה טבע לאסיפת בעלי המניות, הכולל פירוט נתוני השכר של בכירי החברה.
הסכום מעמיד את פרנסיס בראש מקבלי השכר בבורסה בת"א - מעל ברק עילם (שקיבל ב-2023 בשכר בעלות של 24.5 מיליון דולר).
שכר הבסיס של פרנסיס עומד על 1.6 מיליון דולר, כאשר מרבית התגמול שהוא מקבל היא במניות ובאופציות, בשווי של 19 מיליון דולר.
עוד דיווחה טבע כי התגמול החציוני לעובדים שלה ב-2023 עמד על 64,562 דולר - פירוש הדבר כי היחס בין כלל התגמולים השנתיים של המנכ"ל והתגמול החציוני של העובדים עמד על 398 ל-1.
עם זאת, בחברה ציינו כי חלק ניכר מהתגמולים הכוללים של המנכ"ל ב-2023 הורכבו מבונוס מניות בגובה 10 מיליון דולר, לצד התשלום הראשון במענק החתימה כאמור, בסכום של 1.5 מיליון דולר - אותו קיבל בהתאם לתנאי חוזה ההעסקה שלו. לא כולל הבונוסים הללו, היחס היה עומד על 220 ל-1.
בחברה בחרו בתאריך 31 בדצמבר, 2023 כמועד שבו הגדירו מהו "העובד החציוני", וכי ההכנסות של העובדים מחוץ לארה"ב הומרו לדולרים בהתבסס על שער החליפין הממוצע ב-2023 - עובד חציוני הוגדר כעובד שכיר במשרה מלאה בישראל.
לפיכך, התגמול המחושב של 64,562 דולר מורכב ממשכורת בסיס של 33,276 דולר, 5,103 דולר בתמריצים שאינם מניות ו-26,183 דולר בהפרשות של החברה לפנסיה כפי שנדרש על פי חוק.
לעומת זאת, חבילת התגמולים של ריצ'רד פרנסיס ב-2023 הורכבה משכר של 1.6 מיליון דולר, בונוס בגובה 1.5 מיליון דולר (המייצג כאמור את התשלום הראשון), מניות ואופציות בשווי קרוב ל-19 מיליון דולר, תגמולים לא בצורת מניות בשווי 2.6 מיליון דולר ותגמולים נוספים בשווי 1.006 מיליון דולר. כך שהתגמול הכולל הסתכם ב-25,706,880 דולר.
חבילת הגמולים של סמנכ"ל הכספים אלי כליף הסתכמה בשנה שעברה בקרוב ל-5 מיליון דולר, עלייה מ-4 מיליון דולר ב-2022. מרוויחים גדולים נוספים כוללים את ריצ'רד דניאל, סגן נשיא בכיר שהרוויח 5,164,163 דולר, אריק דראפה, סמנכ"ל התפעול עם חבילת תגמולים בשווי 4.25 מיליון דולר ומארק סבג עם חבילה של 3.73 מיליון דולר.