סגור

הפרשות גבוהות להפסדי אשראי קיצצו ברווחי מימון ישיר

חברת האשראי החוץ בנקאי נדרשה להפריש ברבעון הראשון 53.6 מיליון שקל להפסדי אשראי, נתח של 3% מתיק ההלוואות - מול הפרשה של 41.9 מיליון שקל ו-2.6% מהתיק ברבעון המקביל. הרווח הנקי הרבעוני עמד על 46.2 מיליון שקל, ירידה של 4% לעומת התקופה המקבילה 

החולשה הכללית בסקטור ההלוואות פוגעת ברווחיות של מימון ישיר. חברת האשראי החוץ בנקאי הגדולה בענף רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 46.2 מיליון שקל, בהשוואה ל-47.3 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה - נסיגה של 4%.
מימון ישיר מעניקה בעיקר אשראי צרכני לרכישת רכבים, תוך קביעת הרכב כבטוחה עבור ההלוואה. היקף ההלוואות שסיפקה החברה ברבעון הראשון של 2024 עבור רכישת רכבים הסתכם ב-1.76 מיליארד שקל. זאת לעומת 2 מיליארד שקל ברבעון המקביל. פעילות זו הניבה לה בתקופת הדוח רווח של 73 מיליון שקל, בהשוואה ל-82 מיליון שקל ברבעון המקביל.
לצד האשראי לרכבים, החברה מעניקה הלוואות סולו, כלומר לכל מטרה, שלרוב הן הלוואות השלמה לרכישות רכבים. פעילות זו צמחה משמעותית מאז 2020 אך בעקבות הזינוק בריבית בשנה האחרונה, הלוואות אלו הפכו מסוכנות יותר. זאת משום שהן צמודות למדד, והמדדים הגבוהים מקשים על לווים חלשים לעמוד בפרעונות.
הריבית הממוצעת עבור הלוואות אלו עמדה ברבעון הראשון על 10.6% לעומת 10% ברבעון המקביל. פעילות הלוואות הסולו רשמה ברבעון הראשון הפסד של 9 מיליון שקל, בעקבות הפרשה שביצעה מימון ישיר על הלוואות שלא הושבו, בסכום של 67 מיליון שקל. ההפרשה ברבעון הראשןו של 2023 היתה נמוכה מהותית, סכום של 43 מיליון שקל.
היקף ההלוואות הסולו שנמצאות בכשל אשראי עמד בתום הרבעון הראשון של 2024 על 77 מיליון שקל - 33 מיליון שקל מההלוואות נמצאות בפיגור של עד שלושה חודשים ו-18 מיליון שקל נמצאות בהסדר. כלומר כמעט 12% מהלוואות הסולו של ביטוח ישיר לא הושבו כסדרן. לנוכח הנתונים הללו, מימון ישיר פועלת להפסת מתן הלוואות הסולו, שהיקפן נאמד ב- 1.08 מיליארד שקל נכון לסוף הרבעון הראשון של 2024 לעומת 1.04 מיליארד שקל בתחילת השנה.
פרט לפעילות מימון רכישת הרכבים והלוואות הסולו, החל משנת 2022 מספק מימון ישיר גם הלוואות דיור (משכנתאות). נכון להיום תיק המשכנתאות של מימון ישיר עומד על 1.46 מיליארד שקל. מתוכם 108 מיליון שקל נמצאים בהסדר, 39 מיליון שקל נמצאות בפיגור ו-6 מיליון שקל נמצאות בכשל אשראי. כלומר 10% מההלוואות הדיור של מימון ישיר אינן מושבות כסדרן. כך או כך, פעילות המשכנתאות הפכה רווחית והניבה למימון ישיר ברבעון הראשון רווח נקי של כמעט 7 מיליון שקל. זאת לעומת הפסד של 5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, שנבע מעלויות הקמה.
באופן כללי חברת האשראי הפרישה מהונה 53.6 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2024 לעומת 41.9 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023. ההפרשה מהווה 3% מהיקף התיק של מימון ישיר ברבעון הראשון לעומת 2.64% ברבעון המקביל. מימון ישיר מעדכנת כי הקשיחה את תנאי הקבלה של הלקוחות על מנת להקטין ברבעונים הבאים את ההפרשה.
בשורה העליונה, הכנסות מפעילות מימון נטו הסתכמו ב-196 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה, ירידה של 1% לעומת הרבעון המקביל ב-2023 בו ההכנסות הסתכמו ב-198 מיליון שקל.
מימון ישיר, בשליטת משפחת שיינדמן (44%), נסחרת בשווי 1.5 מיליארד שקל באחוזת בית. מנכ"ל החברה ערן גולן החליף בסוף אשתקד את ערן וולף, שכיהן כמנכ"ל מעל לעשור. עם כניסתו של גולן לתפקיד פרסמה מימון ישיר את אחד מהדוחות החלשים שלה. ברבעון הרביעי הרווח הנקי של מימון ישיר הסתכם ב-4 מיליון שקל, הרווח הנמוך ביותר בארבע השנים האחרונות.