סגור
תחנת דלק דור אלון ב יקום
תחנת דלק של דור אלון (צילום: עמית שעל)

דור אלון: ההכנסות ברבעון ירדו - אבל הרווח זינק בזכות ההשקעה במניות

הכנסות החברה ברבעון השלישי ירדו ב-12% ל-2.1 מיליארד שקל, ברקע הירידה במחירי הדלקים; ההכנסות מפעילות קמעונאות המזון ירדו ב-2%; לעומת זאת ערך תיק המניות של דור אלון עלה ב-21 מיליון שקל

העלייה בערך תיק המניות של חברת האנרגיה דור אלון, יחד עם עלייה בשווי מלאי הדלק שהחברה מחזיקה, הובילו לזינוק ברווח הנקי ברבעון השלישי של השנה, על אף ירידה בהכנסות. עם זאת, השפעת המלחמה עלולה לבוא לידי ביטוי בדו"חות הבאים של החברה לאחר שזו דיווחה על ירידה במכירות הדלק הסילוני ובמכירות הדלקים לרשות הפלסטינית.
החברה גם ציינה ירידה במכירות במתחמי התדלוק שלה, אך אלו התמתנו לאחר השבוע הראשון של המלחמה. בדור אלון מדגישים כי אין יכולת כרגע לאמוד את היקף הנזק של המלחמה – אך מציינים כי להערכתם לחברה יש יכולת פיננסית גבוהה שתאפשר התמודדות עם המשך המלחמה. לאחר הדיווח עלתה מניית החברה ב-4.3% בבורסה בתל אביב.
בסך הכל, הרווח הנקי של דור אלון ברבעון עמד על 55 מיליון שקל, לעומת הפסד של 6.5 מיליון שקל ברבעון המקביל.
מנכ"ל החברה עודד גולן: "בפעילות הסופרים שלנו אנו רואים בשבועות האחרונים כמעט חזרה לשגרה, עם שינוי מסויים בתמהיל – יותר מוצרים בסיסיים ופחות 'מותרות'. הביקושים לדלקים ובחנויות הנוחות עדיין נמוכים בכ-13% מבשגרה".
דור אלון חוותה ירידה בכל מגזרי הפעילות שלה. מחירי הדלקים שהיו נמוכים יותר ברבעון השלישי של 2023 לעומת התקופה המקבילה אשתקד הובילו את הכנסות החברה לעמוד על 2.1 מיליארד שקל, ירידה של 12% לעומת התקופה המקבילה. קרוב למחצית מההכנסות (כמיליארד שקל) נבעו מפעילות תחנות הדלק וסניפי אלונית של החברה, כאשר מדובר בירידה של 116 מיליון שקל (10%) לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה.
הכנסות מגזר הפעילות השני של החברה, השיווק הישיר של הדלקים שכולל את מכירות הדלק הסילוני, הגפ"מ (גז בישול) ומכירות הדלקים לרשות הפלסטינית עמדו על כ-996 מיליון שקל, ירידה של 14% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בעוד ההכנסות ממכירות דלק סילוני הסתכמו ב-371 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה לעומת 353 מיליון שקל בתקופה המקבילה, המכירות לרשות הפלסטינית ירדו ל-476 מיליון שקל ברבעון, ירידה של 25% לעומת הרבעון המקביל.
הכנסות מגזר הפעילות הקטן ביותר של דור אלון, קמעונאות מזון, הכולל בין היתר את הרשתות AM:PM ו-BBB ירדו בכ-2% והסתכמו ב-185 מיליון שקל.
על אף הירידה בהכנסות, שנבעו בעיקר מירידה במחירי הדלקים, הרווח הגולמי של החברה עלה בשניים מתוך שלושת מגזרי הפעילות. בסך הכל, עמד הרווח הגולמי של החברה על 324 מיליון שקל – 21% יותר מהרבעון השלישי של 2022. הרווח התפעולי עמד על 87.4 מיליון שקל – לעומת 72.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה.
במגזר מתחמי התדלוק, זינק הרווח הגולמי של החברה בכ-75% ועמד על 57 מיליון שקל.
במגזר השיווק הישיר זינק הרווח של החברה בכ-733% ל-28.4 מיליון שקל, בין היתר עקב עלייה בשווי המלאי (10 מיליון שקל). עם זאת, הרווח הגולמי במגזר קמעונאות המזון עמד על 1.6 מיליון שקל בלבד, ירידה של 81% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שנבעה מירידה ברווח התפעולי של AM:PM ו-BBB.
הרווח המשמעותי ביותר של דור אלון הגיע מתיק המניות שלה, שנסחר ברובו במניות ישראליות. ערך התיק עלה בתקופת הרבעון השלישי של השנה בכ-21 מיליון שקל, זאת לעומת ירידת ערך של 27 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2022, כמו גם הפסדים בשל עללית שער הדולר ברבעון השלישי של שנה שעברה. בכך הוצאות המימון נטו של החברה עמדו על 17.4 מיליון שקל – לעומת 91 מיליון שקל ברבעון המקביל.