סגור
רני צים על רקע מרכז קניות צים במעלות
רני צים על רקע מרכז קניות צים במעלות (צילום: מאיר אדרי)

האופציות של רני צים התרחקו מהכסף והוא מעוניין לקבל תגמול במזומן

בעל השליטה בחברת הנדל"ן המניב מבקש לעדכן את תנאי שכרו; ב-2023 הגיעה עלות שכרו ל-4.1 מיליון שקלים, אך רק 641 אלף שקלים במזומן; השאר, 3.4 מיליון שקלים, נרשמו כעלות לחברה מהאופציות שקיבל, אך צים לא נהנה מהן בפועל; עתה יבקש לקבל את מלוא התגמול שלו במזומן, עד לתקרה של 4 מיליון שקלים בשנה

רני צים, בעל השליטה (54%) בחברת הנדל"ן המניב שקרויה על שמו, מבקש לעדכן את תנאי שכרו בתור יו"ר החברה, כך שיבטיחו לו שכר קבוע במזומן - אותו הוא אינו מקבל כיום.
במסגרת עדכון התנאים יעלה צים את היקף משרתו מ-75% למשרה מלאה, ויקבל דמי ניהול חודשיים של 185 אלף שקלים לצד 15 אלף שקלים נוספים כהחזר הוצאות. סכומים אלה יוצמדו לעליית המדד (אך לא לירידה בו). צים יהיה זכאי גם למענק שנתי במזומן שתקרתו הועלתה ב-60% ותגיע ל-1.6 מיליון שקלים. במקביל הועלה הרף המינימלי לקבלתו בפי שלושה, מרווח שנתי של החברה בגובה 20 מיליון שקלים לכזה של 60 מיליון שקלים.
עלות שכרו השנתית תגיע, בהתאם לכך, לסך מינימלי של 2.4 מיליון שקלים (הסכום המצטבר של דמי הניהול ורכיב ההוצאות) שעשוי לגדול עד ל-4 מיליון שקלים, בהתאם לגובה המענק, כשכל הסכום במזומן. מהתנאים המעודכנים נעדר רכיב של תגמול הוני – והאפשרות לקבלתו אף בוטלה כחלק מעדכון מדיניות התגמול של החברה.
עדכון זה שונה באופן משמעותי מתנאי שכרו הנוכחיים של צים שאושרו באפריל 2022. אלה הורכבו בעיקר מתגמול הוני בדמות 5 מיליון אופציות שהוקצו לו וששווין הוערך במועד ההקצאה ב-9.1 מיליון שקלים. בנוסף להם הוא היה זכאי למענק שנתי בתקרה של מיליון שקלים, אך בכלל ללא שכר קבוע במזומן (במקור ביקשה החברה לאשר לו אז גם דמי ניהול חודשיים של 135 אלף שקלים, אך התנגדות המוסדיים הובילה לביטול סעיף זה).
בהתאם לכך, ב-2023 הגיעה עלות שכרו ל-4.1 מיליון שקלים, אך מהם רק 641 אלף שקלים בלבד במזומן – סכום המענק השנתי שקיבל. השאר, כ-3.4 מיליון שקלים, נרשמו כעלות לחברה מהאופציות שקיבל, אך צים לא נהנה מהם בפועל.
צים לא זכה לממש את האופציות אף שמחציתן כבר הבשילו. זאת, מפאת מרחקן הרב מחוץ לכסף. בעת הקצאתן מחיר המימוש שלהן נקבע על 10 שקלים, שהיה גבוה ב-43% ממחיר המניה באותה העת (7.01 שקלים). אך כחצי שנה מאוחר יותר כבר ירד מחיר המניה ל-4.6 שקלים ולפער של 115% ממחיר המימוש. לאור זאת ביקש צים בנובמבר 2022 להוריד את מחיר המימוש ב-25%, אולם בחלוף פחות משבועיים ובהמשך לירידות נוספות במחיר המניה, ויתר על כך. כיום מחיר המניה הוא 3.1 שקלים - עדיין במרחק רב ממחיר המימוש. כשבהינתן אישור האספה לעדכון תנאי השכר, האופציות יימחקו באופן רשמי.
החברה, רני צים מרכזי קניות, מפעילה 12 מרכזי קניות בחברה הערבית ובערי הפריפריה. ההחלטה על אישור עדכון תנאי השכר של צים, לצד תנאי שכרו של המנכ"ל אבישי אברהם ועדכונה של מדיניות התגמול תתקבל באספת בעלי המניות שלה, וזו תכונס לשם כך בשבוע הבא.
מועד האספה נקבע במקור להיום (15 במאי) אך לפני החג הודיעה החברה על דחייתו לנוכח שינויים שערכה במדיניות התגמול המוצעת, וזאת בהתאם להשגות שהעלו המוסדיים. כחלק מכך ביטלה את האפשרות להקצאת תגמול הוני לצים עצמו, וצמצמה את תקרת השכר השנתית האפשרית של המנכ"ל (מ-5 מיליון שקלים ל-4.5 מיליון שקלים).
לאישור עדכון התנאים של צים והמנכ"ל, ועדכון מדיניות התגמול, נדרש רוב מקרב בעלי מניות המיעוט של החברה. בעוד שבהחלטות על שכר המנכ"ל ומדיניות התגמול לדירקטוריון נתונה סמכות "אובר-רולינג" לעקוף את החלטת האספה - במידה וזו תתנגד בהצבעה, החלטת האספה בנוגע לשכרו של צים תהיה סופית בשל היותו בעל השליטה בחברה.
בתקופה האחרונה ניכר כי צים פועל להתחמש במזומן לא רק מבחינת שכרו אלא בכלל בפעילות החברה. כאשר שעון החול הפיננסי שלה, המתבטא בחוב פיננסי של 1.7 מיליארד שקל ובצורך לפרוע אשראי של 330 מיליון שקלים עד לסוף השנה, דוחף אותו למימוש נכסים ב־700 מיליון שקלים. במסגרת זאת דווח ב-"כלכליסט" מוקדם יותר החודש אודות מגעים שמקיימת החברה למכירת קניון במעלות בכ-250 מיליון שקלים.