סגור
ועידת הנדלן ועידת הנדלן חי גאליס מנכ"ל ביג

תוכנית שאפתנית בביג - הגדלה של 50% בשווי הנכסים עד 2027

חברת המרכזים המסחריים פרסמה יעד לשווי נכסים של 30 מיליארד שקל ב-2027, מול 20.4 מיליארד שקל בסוף יוני השנה - רק עזריאלי מחזיקה בנכסים בשווי גבוה יותר; ביג סיימה את הרבעון עם עלייה של 6% בהכנסות התפעוליות של הנכסים בישראל (NOI) ל-123 מיליון שקל. הרווח התזרימי התפעולי (FFO) גדל ב-9% ל-126 מיליון שקל

לאחר שעמדה בעין הסערה סביב החלטתה להשבית את מרכזי הקניות שלה סמוך להצבעה בכנסת על ביטול עילת הסבירות, מסכמת ביג את הרבעון השני של 2023 עם שיפור של 6% בהכנסות התפעוליות נטו (NOI) מנכסיה בישראל, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לסכום של 123 מיליון שקל.
החברה, בשליטתם של יהודה ורוני נפתלי (22.8% ו-12% בהתאמה) ובניהולו של חי גאליס, מפעילה מרכזים מסחריים, בעיקר מרכזי קניות פתוחים בישראל (26), בסרביה והבלקן (14) ובארה"ב (ארבעה נכסים שבכוונתה לממש בהמשך). ה-NOI הרבעוני מכלל הנכסים של ביג, בישראל ובעולם, עלה ב-11% ל-171 מיליון שקל.
בצירוף תוצאותיה של החברה-הבת אפי נכסים, שמנהלת בעצמה נדל"ן מניב בישראל ובמזרח אירופה, עלה ה-NOI ב-30% והגיע ל-348 מיליון שקל. השיפור נובע מהעלייה בהיקף ההחזקה באפי נכסים מ-66% ל-85% באוגוסט שעבר ועד ל-89% כיום. זאת לצד הכנסות של 25 מיליון שקל ברבעון מחמישה נכסים שביג רכשה במהלך 2022 ובתחילת 2023 במונטנגרו ובפולין. לשיפור ב-NOI הכללי תרמה גם עלייה ריאלית ואינפלציונית בהכנסות משכר הדירה ודמי הניהול בנכסים הקיימים.
ביג רשמה שיפור של 9% בתזרים המזומנים מפעילות ריאלית (FFO) שהגיע ל-126 מיליון שקל, בהשפעת העלייה ב-NOI והירידה בהוצאות המימון. בשילוב תוצאותיה של אפי נכסים הגיע ה-FFO הכולל ל-194 מיליון שקל, עלייה של 14% בהשוואה לרבעון המקביל. ה-FFO נחשב למדד המקובל למדידת רווחיות בחברות נדל"ן כיוון שמנטרל גורמים שונים כמו שערוכים.
בסיכום המחצית הראשונה כולה עלה ה-NOI של ביג מהפעילות בישראל ב-6% ל-241 מיליון שקל. בכל יעדי הפעילות שלה, וללא אפי נכסים, עלה ה-NOI ב-9% והסתכם ב-370 מיליון שקל, ובצירוף תוצאות החברה-הבת עלה ב-28% והגיע ל-669 מיליון שקל. ה-FFO ללא אפי נכסים עלה ב-12% ל-249 מיליון שקל, ובצירופה עלה ב-18% ל-385 מיליון שקל.
החברה מקימה כיום שבעה פרויקטים של מסחר ומשרדים שהשלמתם צפויה במהלך 2024 וה-NOI הצפוי מהם, ביחד עם כ-9,000 מ"ר משרדים שהקמתם הושלמה השנה ביהוד, מגיע ל-164 מיליון שקל. הפרויקט העיקרי בגלילות כולל 35 אלף מ"ר מסחר ו-75 אלף מ"ר משרדים. ה-NOI הצפוי בו עומד על 93 מיליון שקל בשנה.
בהתאם לתוכניות הפיתוח, לעלייה בהחזקתה באפי נכסים ולשיפור ב-NOI מהנכסים הקיימים, ה-NOI שהגיע ב-2022 ל-1.1 מיליארד שקל צפוי להגיע ב-2024 ל-1.9 מיליארד שקל ועד לסוף 2027 יוכפל ל-2.2 מיליארד שקל (ב-2027 צפויה השלמת 64 אלף מ"ר מסחר ו-60 אלף מ"ר משרדים בפתח תקווה). שטח הנכסים צפוי לעלות מ-1.95 מיליון מ"ר בסוף 2022 ל-2.8 מיליון מ"ר ב-2027 - שווי הנדל"ן המניב צפוי לעלות ב-50%, מ-20.4 מיליארד שקל בסוף יוני השנה ל-30.5 מיליארד שקל ב-2027.
החברה היחידה שמחזיקה כיום בנדל"ן להשקעה בשווי שגבוה מסכום זה היא עזריאלי, שהחזיקה בסוף יוני בנדל"ן בשווי 41 מיליארד שקל. מליסרון ואמות, חברות הנדל"ן המניב שניצבות אחרי עזריאלי ולפני ביג מבחינת שווי השוק שלהן, מחזיקות בנדל"ן להשקעה בשווי של 23.6 מיליארד שקל ו-16.2 מיליארד שקל בהתאמה.
לאחר שברבעון הראשון של 2023 נרשמה עלייה של 11% בפדיונות השוכרים במרכזי הקניות שלה בישראל, ברבעון השני נרשמה בהם עלייה של 2% בלבד. זאת בהשפעת מועדי הקניות לפסח שנחגג השנה כבר בתחילת אפריל, לצד האטה בביקושים בעקבות העלייה באינפלציה ובריבית ומהלכי הממשלה.
ביחס למחצית הראשונה המקבילה נרשם בפדיונות שיפור של 6.4%. בפעילותה של אפי נכסים ברומניה נרשמה עלייה רבעונית של 19% בפדיונות השוכרים ל-233 מיליון יורו. רומניה היא יעד הפעילות העיקרי של אפי נכסים, וההכנסות מהפעילות במדינה צמחו ב-48% ל-110 מיליון שקל - 41% מההכנסות הכוללות של אפי נכסים. העלייה בפדיונות נובעת מהתאוששות הכלכלה והצריכה ברומניה בהמשך היציאה ממשבר הקורונה.
ב-26 מרכזיה המסחריים של ביג ישראל נרשמת תפוסה של 100%. החברה חתמה במחצית הראשונה על 185 מימושי אופציות במרכזים הקיימים בעלייה ריאלית של 6.2% בשכר הדירה ועל 14 חוזי שכירות חדשים בעלייה של 5.7%.
ביג נהנתה ברבעון משיערוכי נדל"ן חיוביים בהיקף של 79 מיליון שקל, לאחר שברבעון המקביל נהנתה משיערוכים של 478 מיליון שקל – חלקם בעקבות עליית שווי של 334 מיליון שקל בפרויקט לנדמארק שאפי נכסים מקימה בשרונה בתל אביב. הוצאות המימון של החברה ירדו ב-20% ל-182 מיליון שקל, בעיקר מהכנסות מהפרשי שער בגין הלוואות שנתנה לחברות הקבוצה בשווי של 24 מיליון שקל, לעומת הוצאות של 11 מיליון ברבעון המקביל. לצמצום בהוצאות המימון תרמה גם השפעה מתונה יותר של עליית המדד על החוב (1.36% לעומת 1.93%).
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של ביג עמד בסוף הרבעון על 185 מיליון שקל, לעומת 425 מיליון שקל ברבעון המקביל. זאת בהשפעת הירידה בשווי השיערוכים, לצד הכנסות חד-פעמיות של 86 מיליון שקל שהתקבלו ברבעון המקביל ממכירת החזקותיה של אפי נכסים בקריית התקשוב בבאר שבע לשיכון ובינוי. בסיכום המחצית עמד הרווח הנקי על 314 מיליון שקל, לעומת 562 מיליון בתקופה המקבילה.
שווי השוק של ביג עומד כיום על 7.9 מיליארד שקל, וזה של אפי נכסים על 5 מיליארד שקל. עזריאלי נסחרת לפי שווי של 24.75 מיליארד שקל, ומליסרון ואמות לפי שווי של 11.1 ו-8.6 מיליארד שקל בהתאמה.