סגור

מנורה תשקיע 60 מיליון יורו באנרגיה ירוקה יחד עם סולגרין

סולגרין תשקיע סכום נוסף של 100 מיליון יורו; מנורה השקיעה בפעילות דומה בחברת בת שלה, שהפכה לטראלייט הציבורית, סכום של 66 מיליון יורו

מנורה מבטחים וחברת האנרגיה המתחדשת סולגרין ישתפו פעולה וישקיעו 160 מיליון יורו באנרגיות מתחדשות באירופה. שני הצדדים חתמו על מזכר הבנות לא מחייב להקמת שותפות להשקעות בסכום המדובר, כשמתוכו 60 מיליון יורו יושקעו באמצעות כספי העמיתים של מנורה מבטחים והיתרה (100 מיליון יורו) תושקע באמצעות סולגרין, חברה־בת (50.5%) של קרן האנרגיה והתשתיות ג'נריישן קפיטל.


סולגרין צפויה לממן את השקעתה בשותפות באמצעים המקובלים בשוק ההון. לחברה מזומנים בקופה, נכון לסוף המחצית הראשונה, בהיקף של 457 מיליון שקל, אך היא עשויה להשתמש רק בחלקם למימון ההשקעות העתידיות.
מנורה מבטחים הפכה את מנורה מבטחים אנרגיה ל'טראלייט', על ידי רישומה למסחר וחלוקת מניותיה כדיבידנד בעין - כך שעברה לשליטת בעלי השליטה במנורה עצמה. בטראלייט השקיעה מנורה סכום של 250 מיליון שקל (66 מיליון יורו). עד סוף 2020 ביצעה מנורה השקעות בהיקף של 30 מיליון שקל (8 מיליון יורו) במנורה מבטחים אנרגיה.
בסיכומה של אותה שנה עמדה החברה, שפועלת גם היא בתחום האנרגיות המתחדשות בארץ ובחו"ל, על סך נכסים של 77 מיליון שקל (20 מיליון יורו) כשרוב הסכום כולל מזומנים שהיו בקופת החברה לטובת תוכניות ההתרחבות שלה. כלומר, הסכום שמנורה מבטחים מתכננת כעת להשקיע גדול פי 3 מסך הנכסים שעמדו לרשות הפעילות שלה עצמה בסוף השנה שעברה. מנורה מבטחים הקימה את טראלייט, שלתוכה נוצקה פעילות מנורה מבטחים אנרגיה. לחברה הוכנס לאומי פרטנרס כמשקיע, והמניות של טראלייט חולקו כאמור כדיבידנד בעין לבעלי המניות של מנורה. כתוצאה מכך, טראלייט נשלטת על ידי טלי גריפל וניבה גורביץ' שמחזיקות באמצעות תאגידים זרים ב־53.8% מהון המניות שלה. לאומי פרטנרס מחזיקה 13.8% מהחברה כיום, לפני מימוש אופציות שבידיה.
שיתוף הפעולה הנרקם בין סולגרין למנורה מבטחים יכלול פרויקטים בתחום האנרגיה הסולארית, רוח ואגירה, לרבות שילוב שלהם. המדינות שלגביהן מתוכננות ההשקעות הן איטליה, יוון וייתכן שמדינות אירופיות נוספות החברות ב־OECD. בהסכמת הצדדים תיתכן השקעה במדינות נוספות. השותפות תוחזק ע"י סולגרין ומנורה מבטחים, וכן על ידי השותף הכללי, שיהיה חברה פרטית בבעלותה המלאה של סולגרין. השותף הכללי, כלומר סולגרין, יעניק שירותי ייזום, ניהול ופיקוח על הפרויקטים ולכן יהיה זכאי לדמי ניהול ולדמי הצלחה בשיעורים ובתנאים שנקבעו במזכר ההבנות בין הצדדים.2 צפייה בגלריה
ניר מורוז משנה למנכ"ל ומנהל אגף השקעות מנורה מבטחים
ניר מורוז משנה למנכ"ל ומנהל אגף השקעות מנורה מבטחים
ניר מורוז
(צילום: יעל צור)


מנורה משקיעה בגופים נוספים בתחום האנרגיה המתחדשת. כך, למשל, בחברת אנלייט היא משמשת כבעלת עניין ומחזיקה בכ־5.5%. מנורה גם בעלת עניין עם 5.1% מהון המניות של ורידיס.
לפי המצגת שפרסמה טראלייט לקראת רישומה למסחר בספטמבר, לחברה צבר פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת בארץ של 745 מגה־ואט. 385 מגה־ואט מתוכם נמצאים בשלבי הקמה, לקראת הקמה ופיתוח מתקדם. היא מתכננת גם להיכנס לתחום עמדות טעינה לרכבים חשמליים ולמכור חשמל לבתים פרטיים, כחלק מהרפורמה במשק החשמל.
לסולגרין צבר של 1.1 ג'יגה־ואט, לפי נתונים שפרסמה באוגוסט. לחברה 56 מגה־ואט מחוברים לרשת החשמל, עוד 231 מגה־ואט בהקמה ולקראת הקמה, והיא יוזמת עוד 795 מגה־ואט. מאז החלה להיסחר ב־19 בספטמבר ירדה מניית טראלייט ב־31%. שווי השוק שלה עומד על 600 מיליון שקל. סולגרין נסחרת בשווי שוק של 804 מיליון שקל. מתחילת השנה ירדה המניה שלה ב־12.4%.