סגור

המשך ההתאוששות: פתאל מצפה להציג צמיחה חזקה בדוחות הרבעוניים

תחזית קבוצת המלונאות לסיכום הרבעון השני עומדת על הכנסות של כ-1.5 מיליארד שקל, לעומת 670 מיליון שקל ברבעון המקביל; התפוסה שחזרה לרמות 2019 צפויה להוביל לשיפור חד גם בשורת הרווח התפעולי המתואם

קבוצת פתאל עדכנה בדיווח לבורסה כי היא צופה "שיפור מהותי" בתוצאות פעילות החברה ברבעון השני של שנת 2022. לפי אומדן מקדים, החברה שבשליטת דוד פתאל (55%) מצפה להציג בדוחות הרבעון שהסתיים בשבוע שעבר הכנס של כ-1.5 מיליארד שקל משירותי האירוח שלה, בהשוואה ל-670 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021.
הרווח התפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) צפוי לעמוד על 580-550 מיליון שקל, לעומת 371 מיליון שקל ברבעון המקביל. בנטרול מענקים הייתה החברה מסכמת את הרבעון המקביל אשתקד ב-EBITDAR של 93 מיליון שקל.
תוצאות פתאל מושפעות בראש ובראשונה מחזרת פעילות התיירות העולמית, לאחר דעיכת משבר הקורונה וביטול המגבלות. בהתאם, העלייה בהכנסות נובעת מגידול באחוזי התפוסה בכל המדינות שבהן פועלת הרשת.
התפוסה ברשת בחודש אפריל עלתה ל-69.6% לעומת 26.7% ברבעון המקביל; התפוסה ברשת בחודש מאי עמדה על 76.2% לעומת 31.1% ברבעון המקביל; התפוסה ביוני עמדה על 79.6% לעומת 46.6% ברבעון המקביל אשתקד.
התפוסה בחודשים האחרונים דומה לתפוסה בשנת 2019 ואף גבוהה יותר בחלק מהמדינות. בחברה טוענים כי השיפור הצפוי ברווחיות נובע גם מצעדי ההתייעלות, בהם נקטה הרשת בעקבות המשברה, שתורמים לחיסכון בהוצאות התפעול.