סגור

המנהל המיוחד בסלייס דורש לקנוס את החברות שהיו אחראיות לגיוס לקוחות

אפי סנדרוב טוען כי חברת LFY ושותפות DANA 21, שגייסו לקוחות לסלייס, אינן ממלאות את הוראת ביהמ"ש לגילוי מסמכים. הוא דורש להטיל עליהן עיצום כספי של 50 אלף שקל, וקנס מותנה של 4,000 שקל לכל יום של עיכוב נוסף

לראשונה בפרשת סלייס, המנהל המיוחד של חברת הגמל דורש מבית המשפט להטיל עיצום כספי על החברות שהיו אחראיות לגיוס לקוחות, וכן לקנוס שותפויות ההשקעה שמחזיקות בכספי החוסכים.
אפי סנדרוב, המנהל של סלייס, חברת הגמל שקרסה בתחילת השנה, הגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב ביום שני האחרון בקשה להטיל עיצום בהיקף 50 אלף שקל על חברת LFY והשותפות DANA 21 - הוא נימק את הבקשה בכך שהשתיים לטענתו מבזות את החלטת בית המשפט.
סנדרוב מציין כי LFY גייסה לקוחות עבור שותפות מוגבלת במדינה דלאוור בשם Dana 21 Investment בהיקף של 26 מיליון דולר (כ-100 מיליון שקל). על פי צו בית משפט, LFY ו-DANA היו אמורות בתוך עשרה ימים מאז ה-9 באפריל להגיש למנהל המיוחד מידע ומסמכים, עם פירוט נכסים בהם DANA השקיעה את הכספים שאותם גייסה מהחוסכים של סלייס, לצד סכומי השקעה ותאריכים עם אסמכתאות מתאימות. סנדרוב דרש גם פרטים אודות מנהלים ומנהלי ההשקעות של כל קרן ודוחות כספיים.
לפי בקשת סנדרוב, נראה כי בשלב זה רב הנסתר על הגלוי בכל הנוגע לגורל הכספים שהועברו לקרן ההשקעות 21 DANA. סנדרוב טוען כי מנהלת הקרן מכנה עצמה כ"אנה חיימוב" ומוסיף שעד כה נציגיו ניהלו קשר שוטף עם ליאור שאול ומבחינתו היא לכל הפחות נציגת הקרן. סנדרוב מבקש להטיל עיצום בהיקף 20 אלף שקל על שאול ו-30 אלף שקל על חברת LFY (שמכונה שירן אל.אף.וי פתרונות פיננסים) מאחר שלא הקרן, לא נציגה ולא LFY עמדו בצו בית המשפט ולא סיפקו עד כה המידע המבוקש. סנדרוב מבקש כי לאחר הטלת העיצום, ביהמ"ש יקבע בנוסף קנס על תנאי בהיקף 4,000 שקל על כל יום הפרה נוסף מצד שאול ו-5,000 שקל על LFY.
המאבק של סנדרוב ב-LFY ושאול הוא חלק ממאבק רחב יותר של המנהל המיוחד של סלייס בקרנות חו"ל. החוסכים בסלייס מחולקים לשני סוגי קופות - הקופות "האדומות" והקופות "הירוקות". הקופות האדומות, אליהן גייסה LFY, הן קופות של חוסכים שכספם הושקע בקרנות בניהול אישי, הועבר בשמם לחו"ל באמצעות ייפוי כוח ואינו ידוע מיקומו של ההון ובמה הושקע. החשש של המנהל המיוחד הוא שכספים אלו נעלמו. על פי הערכה של המנהל המיוחד, כספים של עשרת אלפי לקוחות בצורה זו הועברו לקרנות אלו והיקף הכספים מוערך ב-800 מיליון שקל.
בחודש אוגוסט האחרון חשפנו בכלכליסט את שיטת גיוס הכספים של LFY, שהעבירה לקוחות לסלייס באמצעות מתן הלוואה עם ריבית אטרקטיבית. LFY שירותים פיננסיים פירסמה באינטרנט כתבה שיווקית שבה הציעה ללקוחות הלוואות בריביות נמוכות במיוחד. החברה מבטיחה לספק ללקוחות הלוואות בלון (הלוואה שנפרעת בבת אחת בסוף התקופה, או שתשלום הקרן כולו נפרע בבת אחת והריבית נפרסת לתשלומים) למשך שלוש שנים, חמש שנים ועשר שנים, בריבית שנתית של 1% בלבד, כשההלוואה אינה צמודה למדד המחירים לצרכן או לריבית הפריים. ההלוואה ניתנה תמורת העברת כספי החוסך לקופות גמל בניהול עצמי בסלייס והשקעה בשמו בשותפות DANA.
סנדרוב מנהל את סלייס מטעם רשות שוק ההון מאז סוף שנת 2023 לאחר שנמצאו ליקויים מהותיים בניהול סלייס שבשליטת משפחת גולדברג (51%). פרט למאבק המשפטי ב-DANA ו-LFY, מקיים סנדרוב מאבק מול חברת כרמל ארגמן השקעות מאחר שזו, לטענת המנהל, גייסה 100 מיליון דולר (370 מיליון שקל) ממשקיעי סלייס. מדובר עד כה בהיקף הכספים הגבוה ביותר שצוין על ידי סנדרוב שגויס על ידי גוף יחיד ופוזר לאחר מכן למספר קרנות השקעה.