סגור

המוסדיים במיטב דש אישרו: הפיצוי הפוטנציאלי למשפחת סטפק יינתן במניות

בית ההשקעות הפסיד בתביעה ייצוגית ונדרש לפצות חוסכים בכ־400 מיליון שקל. אם הערעור יידחה, הוא ידרש לפצות את משפחת סטפק, שנמנית על בעלי השליטה. המוסדיים אישרו לתת את הפיצוי במניות

מניות במקום מזומן: הגופים המוסדיים, שמהווים את בעלי מניות המיעוט בבית ההשקעות מיטב דש , אישרו ברוב גדול של 92% את שינוי מנגנון השיפוי למשפחת סטפק, שיופעל אם בסופו של דבר הערעור שהגיש מיטב דש לבית המשפט העליון על פסק הדין של בית המשפט המחוזי, שחייב אותו לפצות חוסכים בכ־400 מיליון שקל, לא יתקבל.

בחודש אוגוסט האחרון פסקה שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, מיכל אגמון־גונן, נגד מיטב דש בתביעה ייצוגית שהחלה להתנהל נגדו ב־2015. התביעה טענה כי חברת הגמל של מיטב דש גבתה דמי ניהול לא חוקיים מהחוסכים בקופת הגמל גד־גמולים שבבעלותה, אותה רכשה ב־2007 מבנק הפועלים, שמכר אותה על רקע רפורמת בכר.
הקופה נמכרה לבית ההשקעות דש שבבעלות משפחת ברקת, שבהמשך התמזג עם מיטב של משפחת סטפק, עם ההסכמים הקיימים מול החוסכים, שקבעו כי החוסכים לא ישלמו דמי ניהול.
עם זאת, לאחר הרכישה מיטב דש העלה את דמי הניהול, בניגוד להסכם, וביידוע לא מספק, כך קבע בית המשפט. בהתאם, בית המשפט קבע כי על מיטב דש להחזיר כ־1,500 שקל לחוסך. לפי בדיקת מיטב דש, הסכום הכולל שעליו להשיב לחוסכים עומד על 400 מיליון שקל.
מדוע משפחת סטפק זכאית לפיצוי במידה שהערעור לא יתקבל? העסקה שבה רכש דש את מיטב, שהיתה בפועל עסקת מיזוג, נעשתה בדרך של רכישת הפעילות של מיטב והכנסתו לתוך דש איפקס, בתמורה להקצאת מניות דש איפקס.
במסגרת העסקה, שהושלמה במרץ 2013, הצדדים נתנו זה לזה שיפויים הדדיים עבור מצגים וחבויות עבר. דש איפקס הוא שרכש את קופת הגמל גד־גמולים מבנק הפועלים תמורת 31 מיליון שקל, ועל כן הנזק שנגרם לבית ההשקעות המאוחד מיטב דש מקורו בדש איפקס ולא במיטב; ולפי ההסכם, על דש איפקס לפצות את בעלי המניות של מיטב, כלומר את משפחת סטפק. בהסכם נקבעה תקרה של 100 מיליון שקל לשיפוי המדובר, אולם לפי ההערכות, אם יהיה צורך בפיצוי הוא לא יגיע ליותר מ־80-70 מיליון שקל.
בדצמבר 2021 הוציא מיטב דש זימון לבעלי המניות, שבו הם התבקשו לאשר את שינוי מנגנון השיפוי, ככל שיהיה בו צורך, כך שהשיפוי יינתן למשפחת סטפק במניות של מיטב דש ולא במזומן, וזאת כדי להקל תזרימית על בית ההשקעות. מכיוון שבין משפחת סטפק, שמחזיקה ב־29.5% ממניות בית ההשקעות, ומשפחת ברקת, שמחזיקה ב־28.8% מהמניות, יש הסכם בעלי שליטה, השינוי דרש אישור מטעם בעלי מניות המיעוט, שכאמור הושג ברוב גדול. עם המוסדיים שמחזיקים במיטב דש נמנים בית ההשקעות IBI, הפניקס (באמצעות קרנות קסם של בית ההשקעות אקסלנס שבבעלות חברת הביטוח), אנליסט, מגדל ביטוח, הראל ואיילון ביטוח.
אם בסופו של דבר משפחת סטפק תקבל את הפיצוי, האיזון בינה ובין משפחת ברקת, בכל הנוגע לחלק היחסי של האחזקות במיטב דש, יופר. כמו כן, המוסדיים אישרו את מינוים מחדש של אלי ברקת, צבי סטפק ואבנר סטפק כדירקטורים במיטב דש.
1 צפייה בגלריה
כנס וירג'ין לחדשנות 2019 צבי סטפק מינגלינג
כנס וירג'ין לחדשנות 2019 צבי סטפק מינגלינג
צבי סטפק
(צילום: אוראל כהן)