סגור
חנות קולומביה ב ישראל
חנות קולומביה בישראל. מחזור המכירות בחנויות הציוד לספורט ולחיילים של אלקטרה צריכה צמח ב-83% בחודש הראשון למלחמה (צילום: שאולי לנדנר)

אלקטרה צריכה: מכירות מוצרי החשמל נפגעו מתחילת המלחמה, הביקוש למזון וציוד לחיילים זינק

החברה דיווחה שמכירות המזגנים ומוצרי החשמל נחלשו ב-25%, בעוד המכירות בסניפי קולומביה, אאוטסיידרס ושבילים צמחו ב-43% מאז אוקטובר; המנכ"ל צביקה שווימר יקבל מהחברה הלוואה של מיליון שקל למטרה שלא פורסמה

מלחמת חרבות ברזל פגעה במכירות המזגנים, מוצרי החשמל ומערכות החימום לייצוא של אלקטרה מוצרי צריכה ב-25%, בין היתר כתוצאה מהאטה משמעותית ועצירה של בינוי פרויקטים נדל"נים.
גם חנות החשמל בדיוטי פרי נפגעה מאז תחילת המלחמה, בשל ביטול טיסות של חברות בינלאומיות וירידה בכמות הנוסעים.
למרות זאת, אלקטרה לא צופה פגיעה משמעותית ברווח של חנות הדיוטי פרי כיוון שתשלום שכר הדירה לרשות שדות התעופה, שמושפע מכמות הנוסעים, ירד משמעותית כתוצאה מהירידה בכמות הנוסעים השנתית.
בכל הנוגע למכירות המזגנים ומוצרי החשמל צופה החברה שהן יגדלו מאד עם סיום הלחימה וחזרה מלאה לפעילות בשוק הנדל"ן.
אחד התחומים שבו נהנית אלקטרה צריכה במיוחד מאז תחילת המלחמה הוא תחום מוצרי ההלבשה וההנעלה בחנויות קולומביה, אאוטסיידרס ושבילים.
חנויות אלו רשמו עלייה במכירות כתוצאה מביקושים גוברים לציוד לחיילים ולכוחות הבטחון. מחזור המכירות בסניפים של הרשתות הללו והפעילות הסיטונאית גדלו באוקטובר ב-83% ובמצטבר באוקטובר ובנובמבר ב-43% לעומת התקופות המקבילות ב-2022.
לעומת זאת, חלה ירידה של 30% באוקטובר ובנובמבר בחנויות הזהות של אדידס, אך בימים האחרונים נרשמה חזרה לרמת ביקושים זהה לתקופה המקבילה אשתקד.
מאז חודש אוקטובר, אז פרצה המלחמה, רשמה זרוע המזון עלייה של 30% בהשוואה למכירות בתקופה המקבילה אשתקד. עלייה משמעותית יותר של 64% נרשמה בסניפי הרשת שעברו הסבה למותג קרפור.
אלקטרה הוציאה עובדים לחל"ת אך לא דיווחה מה כמות העובדים שנמצאים בחל"ת. בשל השפעות המלחמה, היא מתכוונת להגיש תביעות מענק המשכיות עסקית ומענק יישובי ספר מהמדינה.
עוד לפני המלחמה, נרשמה האטה בענף מוצרי החשמל כתוצאה מעצירה של בינוי פרויקטים נדל"ניים. החולשה בענף השפיעה לשלילה על תוצאות הרבעון השלישי של אלקטרה מוצרי צריכה.


החברה שמרה על יציבות בהכנסות בתחום המזגנים ומערכות האקלים בשוק המקומי ביחס לרבעון מקביל אשתקד, אך מכירות מוצרי הצריכה החשמליים - תחום בו היא מייבאת ומשווקת את מוצרי החשמל במותגים אלקטרה, מילה, סאוטר, וירלפול, פיליפס ואחרים - ירדו ב-8.7% ל-365 מיליון שקל.
הירידה מיוחסת לקיטון של 14 מיליון שקל במכירות מוצרי חשמל, אך נובעת גם מעיכוב בהזמנות מחברת בוש העולמית בתחום מערכות החימום ויציאה מפעילות הסולאר שמוזגה עם פעילות רב בריח שגרמה לירידה בסך 13 מיליון שקל. הרווח של מגזר מוצרי הצריכה החשמליים קטן ברבעון ב-14% ל-25 מיליון שקל.
יבואנית מוצרי החשמל, בבעלות האחים זלקינד ובניהולו של צביקה שווימר, סיימה את הרבעון השלישי של 2023 עם עלייה של 9.3% במכירות ל-1.8 מיליארד שקל, אך הרווח הנקי לבעלי המניות נחתך בחצי ל-10 מיליון שקל.
הצמיחה במכירות מיוחסת לעליה במכירות רשת המזון קרפור שהושקה ברבעון השני של השנה ולהמשך הסבת סניפים של יינות ביתן למותג הצרפתי, אשר תרמו 148 מיליון שקל.
מכירות זרוע המזון, הכוללת את רשת קרפור ורשת חנויות הנוחות סבן אילבן, צמחו ברבעון ב-17.1% ל-864.5 מיליון שקל. העלייה במכירות באה לידי ביטוי גם בעלייה ברווח הגולמי, אך עלייה בהוצאות ובראשן זינוק של 16.9% בהוצאות שכר לרשתות המזון, שהסתכמו ב-142.2 מיליון שקל, הכבידו עליה והובילו את הזרוע להפסד של 19 מיליון שקל.
עוד תרמו לעלייה בהכנסות 17 סניפי אדידס שאלקטרה החלה להפעיל בבעלותה וכן צמיחה ברשתות החשמל של הקבוצה, מחסני חשמל ושקם אלקטריק.
הוצאות המימון של החברה הוכפלו ברבעון ל-54 מיליון שקל בשל עליית הריבית על הלוואות שלקחה החברה עבור הכניסה לתחום המזון ובשל זינוק בשער היורו והדולר.
במגזר קמעונאות החשמל מפעילה אלקטרה 79 חנויות תחת הרשתות מחסני חשמל, שקם אלקטריק וחנות החשמל שקם דיוטי פרי. מכירות חנויות הקמעונאות עלו ברבעון השלישי ב-5.6% ל-573 מיליון שקל, הרווח במגזר עלה ב-23% ל-32 מיליון שקל.
אלקטרה צריכה מצליחה להציג עלייה במכירות חנויות החשמל למרות ירידה בביקושים בענף, כיוון שהיא מחזקת את מותג הבית "אלקטרה" שמכירותיו צמחו ב-42% ברבעון ומהוות כבר 16% מכלל מכירות החברה.
תחום הספורט והפנאי התחזק משמעותית באמ"צ בזכות קבלת הזיכיון לאדידס. מלבד מותג הספורט החדש בקבוצה, היא מפעילה תחת הקטגוריה גם את רשתות קולומביה, אאוטסיידרס ושבילים וביחס עם אדידס מונה התחום 69 סניפים. מכירות הספורט והפנאי זינקו ברבעון ב-52% ל-59 מיליון שקל.
אלקטרה מוצרי צריכה מבקשת להעניק למנכ"ל החברה צביקה שווימר הלוואה על סך מיליון שקל בריבית הנמוכה מריבית בנק ישראל. בחברה לא פירטו מה מטרת ההלוואה וסירבו להשיב לשאילתא של כלכליסט.
ההלוואה לשווימר תינתן בריבית של 3.87% שהיא הריבית המינימלית לפקודת מס הכנסה, נכון למועד זה. הענקת ההלוואה למנכ"ל אינה מתאפשרת במדיניות התגמול הנוכחית ועל כן הנושא יועלה להצבעה באסיפה הכללית.
ועדת התגמול ציינה בנימוקים מצידה כי הענקת ההלוואה "תקשור את עתיד המנכל לחברה ותחזק את הקשר בינו לבין החברה ותאפשר בכך לשמר את מנכ"ל החברה, בטווח הארוך, אשר לקח חלק מרכזי בצמיחתה של החברה ותהווה תמריץ עבורו להמשיך ולתרום להצלחת החברה בעתיד".
שווימר משמש מנכ"ל אלקטרה צריכה ולאחרונה מונה גם להחליף את אורי קילשטיין, מנכ"ל קרפור שהתפטר מתפקידו חצי שנה בלבד לאחר שקרפור הושקה בישראל. שווימר ישמש מנכ"ל קרפור עד למציאת מנכ"ל קבוע.
עלות שכרו לחברה עמדה בשנת 2022 על 5.8 מיליון שקל . מתוכם, שכר בגובה 2 מיליון שקל, מענק בגובה 1.4 מיליון שקל ותשלום מבוסס מניות בסך 2.3 מיליון שקל.