סגור

הבורסה בת"א תכניס לשימוש חוזים עתידיים ועשויה לרכוש בורסות זרות

תוכנית אסטרטגית שעליה הודיעה היום הבורסה אמורה להביא לצמיחה שנתית של עד 12% בהכנסותיה בחמש השנים הקרובות; בנוסף, מתכוונת הבורסה להיכנס לפעילות בתחום הקריפטו והבלוקצ'יין

הבורסה בת"א, שבעצמה נסחרת כחברה ציבורית, הודיעה היום על תכנית אסטרטגית ל-5 השנים הקרובות להרחבת ושיפור פעילותה. בבורסה מעריכים כי יישום התוכנית יביא לקצב גידול שנתי בהכנסות של 10%-12% בחמש השנים הקרובות (כתוצאה מצמיחה אורגנית בפעילות).
בנוסף להרחבת ושיפור הפעילות הרגילה, מתכוונת הבורסה גם לגוון את מקורות ההכנסה שלה, בין היתר באמצעות מכירת המערכות הטכנולוגיות שלה לבורסות קטנות ובינוניות בעולם. מרבית הבורסות בעולם רוכשות מגורמים חיצוניים את התשתית למערכות המסחר והסליקה, בעוד בישראל המערכות מפותחות בבורסה עצמה.
בבורסה, בניהולו של איתי בן זאב, בדקו ומצאו כי עשוי להיות ביקוש לשירותים אלה מהם, ולכן הם מתכוונים להיכנס לפעילות שכזו של מכירת שירותים. במסגרת פעילות זו מול בורסות זרות, עשויה הבורסה אף לבצע שיתופי פעולה עם הבורסות הזרות, שעשוי לכלול גם רכישה של אחזקות באותן בורסות זרות. עוד בתחום המיזוגים והרכישות, מתכוונת הבורסה לבחון רכישה של חברות או ביצוע השקעות בחברות עם תחומי פעילות, שהם אסטרטגיים לפעילות הבורסה, כגון בתחום הטכנולוגיה והמסחר.
באשר לפעילות הליבה שלה, הבורסה מתכוונת לפתח ולשפר מספר תחומי פעילות. ראשית, היא מתכוונת לקדם פעילות בתחום הקריפטו והבלוקצ'יין. בשבוע שעבר כבר הודיע משרד האוצר כי הוא בוחן ביחד עם הבורסה ביצוע הנפקה של אג"ח מדינה בפלטפורמת בלוקצ'יין (מערכת עצמאית ומאובטחת לניהול עסקאות כספיות).
עוד בתחום המסחר, מתכוונת הבורסה לפתח מערכת חדשה בתחום העסקאות מחוץ לבורסה, ולבצע רפורמה בתחום הנגזרים, שיכלול השקת חוזים עתידיים על המדדים המובילים, בדומה למקובל בחו"ל. כחלק מיישום התוכנית מתכוונת הבורסה לבצע שינוי ארגוני, שיכלול הקמת חברת אחזקות שתחתיה יפעלו חברות בנות שיתמקדו בתחומי הפעילות השונים.
על אף ירידות השערים ועליית הריבית, הפגיעה בפעילות הבורסה עצמה הייתה מינורית - אמנם חלה ירידה בהיקף ההנפקות השנה, אולם מבחינת מחזורי מסחר, שהם הגורם המרכזי שמשפיע על הכנסותיה, לא חלה עד כה פגיעה. גם מניית הבורסה עצמה רשמה עלייה נאה של 20% מתחילת השנה, ובבורסה נראה כי מחפשים מקומות נוספים להרחבת הפעילות, על מנת להגדיל את הכנסותיהם, ולהקטין את התלות שלהם בהיקף המחזורים בבורסה.