סגור

מנסה להתרומם מהקורונה: רשות שדות התעופה מגייסת חוב של מיליארד שקל

הרשות תגייס ממוסדיים שתי סדרות צמודות מדד בעד 1.5 מיליארד שקל. למרות גירעון תזרימי של 899 מיליון שקל העניקה לה מידרוג דירוג Aaa, לאור ערבות מצד המדינה ורווחיותה בימים כתיקונם

רשות שדות התעופה, שנקלעה למצוקה פיננסית בעקבות משבר הקורונה, פתחה בגיוס חוב של 1.5-1 מיליארד שקל בהנפקת שתי סדרות אג"ח למוסדיים. ההנפקה תשמש את הרשות לפיתוח ולמימון פעילותה השוטפת. הרשות קיבלה בנובמבר 2020 אישור מיוחד מהממשלה לגיוס חוב של 2 מיליארד שקל, ובינואר 2022 הממשלה הרחיבה את הסכום עד 2.5 מיליארד שקל.
בעקבות משבר הקורונה וביטולי הטיסות הגורפים נקלעה הרשות לקשיים פיננסיים ולקחה הלוואות של 2 מיליארד שקל מבנקים. נכון למועד פרסום הדו"ח השנתי של הרשות בחודש שעבר, על הרשות להחזיר לבנקים כמיליארד שקל עד ספטמבר הקרוב, ו־965 מיליון שקל נוספים עד ינואר 2023. הגירעון התזרימי של הרשות בסוף 2021 עמד על 899 מיליון שקל, ויתרת המזומנים עמדה על 28 מיליון שקל בלבד, לעומת יתרת מזומנים של 563 מיליון שקל בסוף 2019. ההון העצמי שלה עומד על כ־4 מיליארד שקל.
לטובת ההנפקה, שמובילה לידר הנפקות, פנתה הרשות לחברת מידרוג, וזו העניקה לה דירוג Aaa. זאת הפעם השנייה שהרשות מדורגת וזוכה לדירוג הגבוה ביותר, הפעם הקודמת היתה באוקטובר. הדירוג ה ניתן חרף גירעון עמוק בהון, שכן במידרוג יודעים היטב שהמדינה תערוב לכל חוב של הרשות, וכי בימים כתיקונם רשות שדות התעופה מכניסה הרבה כסף ומשלמת דיבידנדים נדיבים למדינה.
איגרות החוב יהיו צמודות מדד. המח"מ (משך חיים ממוצע) של סדרה א' יהיה כ־5.8 שנים והמח"מ של סדרה ב' יהיה כ־8.4 שנים. תשלומי הקרן של סדרה א' יתבצעו בשמונה תשלומים שנתיים בין 2023 ל־2030. בשנת 2023 ייפרעו 5% מהקרן, ב־2024 ייפרעו 7.5%, ב־2025 שיעור של 10% מהקרן, בין 2026 ל־2029 ייפרע מדי שנה שיעור של 12.5% מהקרן, וב־2030 - 27.5%. תשלומי הקרן של סדרה ב' ייפרעו ב־14 תשלומים שנתיים בין 2023 ל־2036. עד 2030 יהיו אלה בשיעור של 5% מהקרן, ומ־2031 עד 2036 בשיעור כפול של 10%. בשתי הסדרות הריבית תשולם בתשלומים חצי שנתיים.
ברשות סבורים כי פניה ליציאה מהמשבר הפיננסי שאליו נקלעה, כל עוד תנועת הנוסעים תשוב לסדרה. לפי הרשות, תחזית תנועת הנוסעים בנתב"ג ל־2022 כוללת בין 16 ל־18 מיליון נוסעים; ב־2023 יעלה צפי זה לכ־20 מיליון נוסעים בשנה.
לפני שלושה שבועות הודיעה הרשות על כוונתה לצמצם את החוב לזמן קצר שנטלה בזמן משבר הקורונה באמצעות גיוס אג"ח, וכי היא תפעל להרחבת ההשקעה בתשתיות תעופה חיוניות. פיתוח זה יכלול את תכנון הרחבת טרמינל 3 ובניית הזרוע החמישית, תכנון הקמת יחידת בקרת תעופה מרכזית בנתב"ג, תכנון חוות מכלי דלק נוספת בנתב"ג, הקמת רחבות חניה למטוסים ועוד.