סגור
הוועידה הכלכלית לאומית יורם נוה מנכ"ל קבוצת כלל ביטוח ופיננסים
יורם נוה מנכ"ל כלל ביטוח (צילום: אביגיל עוזי)

ממשיכה בהתייעלות: כלל מוציאה תוכנית פרישה מרצון ל-75 עובדים בני 60 ומעלה

עלות התוכנית לחברת הביטוח מוערכת ב-29 מיליון שקל - החיסכון הצפוי מוערך ב-10 מיליון שקל מדי שנה; המהלך צפוי ב-2024, ונובע מההסכמים עם ועד העובדים - מדי שלוש שנים עובדים מבוגרים שמועסקים יותר מעשור יכולים לפרוש מרצון, תוך מתן מענק כפול מגובה הפיצויים שמגיע לפי חוק

כלל ביטוח מוציאה תוכנית פרישה מרצון לשנה הבאה ל-75 עובדים בגיל 60 ומעלה, במסגרת הרצון להתייעל. לאותם עובדים נותרו למעשה שנים ספורות של עבודה עד גיל הפרישה הרשמי - 67.
עלות הפרישה המוקדמת של העובדים מוערכת בחברה בכ-29 מיליון שקל באופן חד פעמי. החברה תפריש מהונה העצמי סכום זה בדו"ח הרבעון הרביעי של שנה הבאה. להערכת כלל ביטוח מימוש תכנית הפרישה מרצון צפוי להביא לחיסכון של 10 מיליון שקל, מדי שנה בשנים הבאות, לאחר קליטה של עובדים צעירים וזולים יותר.
כלל ביטוח היא חברת הביטוח הישראלית היחידה ללא גרעין שליטה. הוצאת העובדים לפרישה מרצון היא תוכנית המשך לתוכנית התייעלות שהנהלת כלל ביטוח מיישמת בשנים האחרונות.
הסכם הפרישה הוא חלק מההסכמים הקיבוציים שההנהלה והמנכ"ל יורם נוה חתמו עם הוועד עוד לקראת סוף העשור הקודם. על פי ההסכם, מדי שלוש שנים עובדים מבוגרים בכלל ביטוח, שעובדים יותר מעשור בכלל ביטוח, יוכלו לפרוש מרצון תוך מתן מענק כפול מגובה הפיצויים שמגיע לעובדים על פי חוק (משכורת חודשית על כל שנת עבודה).
בנוסף, גם לאחר פרישתם יוכלו ליהנות מההטבות החברתיות שמגיעות לעובדי כלל ביטוח כמו טיולים מוזלים ואירועי תרבות.
בשנת 2020, חודשים ספורים לאחר פרוץ הקורונה, גיבשה החברה חידוש להסכם קיבוצי עם ועד העובדים תוך אימוץ של תוכנית התייעלות במסגרתה קוצצו 375 משרות שרובם מגיע ממגזרי התפעול.
המאמץ של נוה ושאר דירקטוריון כלל להציג התייעלות, על פי דו"חות החברה, גורם לשינויים בכמות העובדים בכלל ביטוח. בשנת 2019 היקף העובדים של כלל הגיע לכדי 4,529 עובדים ושנה לאחר מכן, בשנת הקורונה, ירד בצורה אגרסיבית לכדי 4,198 עובדים. אם כי מאז, היקף העובדים עולה וכך בשנת 2021 היקף העובדים הגיע ל-4,291 וב-2022 כבר חצה את ה-4,400.