סגור

זינוק של 75% ברווחי דיסקונט ל-1.19 מיליארד שקל - הבנק העלה את שיעור הדיבידנד ל-40%

דיסקונט סיים את הרבעון עם תשואה להון של 18%, בהשוואה ל-14.9% ברבעון המקביל - הודיע על חלוקת דיבידנד של 30% מהרווח, 356 מיליון שקל, ועדכן כלפי מעלה את שיעור החלוקה העתידי; ההוצאות להפסדי אשראי טיפסו בכ-50% ל-312 מיליון שקל

דיסקונט מסכם רבעון שני עם זינוק בשורה התחתונה לרווח נקי של 1.19 מיליארד שקל - קפיצה של 75% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה וקרוב לרווחי השיא של הרבעון הקודם, שעמדו על 1.27 מיליארד.
שורת הרווח משקפת תשואה גבוהה מאוד על ההון, שעמדה על 18%, זאת בהשוואה ל-20% ברבעון הקודם, אך מול 14.9% ברבעון המקביל ול- 15.1% בכל 2022.
דיסקונט הודיע על חלוקת דיבידנד של 356 מיליון שקל, סכום המגלם 30% מהרווח הנקי, בהתאם למדיניות הדיבידנד.
הבנק שהודיע רק ברבעון שעבר על העלאת שיעור הדיבינד מ-20% ל-30% מכריז היום על עדכון נוסף כלפי מעלה. "בעקבות השיפור המתמשך בתוצאות, החליט הדירקטוריוןלעדכן את מדיניות הדיבידנד ולהעלות את שיעור החלוקה המירבי לעד 40% מהרווח".
בדיסקונט תחת ניהולו של אבי לוי - שנכנס לתפקידו לפני כחודשיים - מסכמים את המחצית הראשונה עם רווח מצטבר של 2.46 מיליארד שקל, עלייה של 48% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
התוצאות החזקות ממחישות, למי שעוד היה צריך תזכורת, עד כמה העלאות הריבית מיטיבות עם רווחי הבנקים. הכנסות הבנק מריבית עמדו על 2.93 מיליארד שקל - עלייה של 41.5% מהתקופה המקבילה.
במקביל, תיק האשראי של הבנק גדל ב-5.1% במחצית השנה ועמד על 253 מיליארד שקל. מרבית הצמיחה נבעה מאשראי לעסקים בינוניים וגדולים, שעלה ב-9.5%. תיק האשראי למשקי בית גדל בעיקר בשל עלייה של 4% בתיק המשכנתאות, שעומד על 68 מיליארד שקל. בנטרול תיק המשכנתאות, האשראי למשקי הבית עלה ב-1.4%.
מנגד, בדיסקונט הגדילו את ההפרשות להפסדי אשראי שעמדו ברבעון על 312 מיליון שקל, זאת אל מול 204 מיליון ברבעון הקודם, ו-407 מיליון בכל 2022. ברקע - הנסיגה בפעילות הכלכלית. שיעור ההפרשה ברבעון מסך תיק האשראי הגיע ל- 0.49%, לעומת 0.33% ברבעון הקודם ו-0.23% ברבעון המקביל אשתקד. מרבית ההפרשה - קרוב לשני שליש, נובעת מהפרשה קבוצתית, כלומר ציפיות לעלייה בפיגורים בתשלומי ההלוואות אך לא מהלוואות ספציפיות שנקלעו לקשיים.
ההכנסות מעמלות הסתכמו ב-869 מיליון שקל, זאת לעומת 851 מיליון ברבעון המקביל. העלייה המשמעותית ביותר היא בעמלות כרטיסי אשראי, שעלו ב-11.7%. העלייה המשמעותית קוזזה מעט על ידי ירידה בהכנסות מעמלות פעילות בניירות ערך ועמלות טיפול באשראי.
מגמת השיפור ביחס היעילות של הבנק נבלמה מעט, ובעוד שברבעון הראשון עמד היחס על 46.1%, הוא הסתכם ב-46.8% במחצית הראשונה של השנה. יחד עם זאת, מדובר בשיפור בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אז עמד היחס על 57.2%.