סגור
מימין מנכ"ל דלק עידן וולס ובעל השליטה יצחק תשובה
מימין: מנכ"ל דלק עידן וולס ובעל השליטה יצחק תשובה (צילום: רון קדמי, עמית שעל)

תשובה מעוניין להעניק לעידן וולס שכר של עד 8.4 מיליון שקל בשנה

קבוצת דלק מעוניינת לשדרג את שכרו של המנכ"ל בכ־30%, מעלות שנתית של 5.1 מיליון שקל לעלות של 7.2 מיליון שקל בשנה, כשזו עשויה לעלות בהמשך ב-1.2 מיליון שקל נוספים. ב־2023 משך וולס שכר בעלות של 7.7 מיליון שקל בזכות מענק חריג

חבילה מפנקת למנכ"ל: יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק, מעוניין להעניק למנכ"ל דלק עידן וולס שכר בעלות של 7.2 מיליון שקל בשנה, שעשויה גם להגיע ל־8.4 מיליון שקל. אם ההחלטה תאושר, תגיע עלות התגמולים של וולס ב־5 השנים מאז החל בכהונתו לפחות ל־29 מיליון שקל. אספת בעלי המניות של דלק תכונס בסוף דצמבר כדי לאשר מדיניות תגמול מעודכנת, ובהתאם לה את תנאי שכרו של המנכ"ל.
דלק רוצה להעלות את תקרת שכרו החודשי של וולס ל־200 אלף שקל לעומת שכר של 178 אלף שקל כיום, עלייה של 12%, ואת תקרת המענק השנתי ל־3.8 מיליון שקל, שכר של 15 חודשים, לעומת מענק של 1.6 מיליון שקל השקול ל־9 חודשי שכר. בהתאם לכך, ב־2024 צפוי התגמול השנתי שישולם לו להגיע לפחות ל־7.2 מיליון שקל. מהם 3 מיליון שקל כשכר קבוע, 3.8 מיליון שקל מענק מרבי ו־424 אלף שקל כתשלומים נוספים.
וולס עשוי להיות זכאי בהמשך למענקים נוספים, המפורטים במדיניות התגמול שבכוונת החברה לאשר באותה האספה. מדובר במענק בתקרה של 3 משכורות נוספות עבור כהונתו בחברות־בנות או מוחזקות (כיום הוא מכהן כדירקטור בניו מד אנרג'י ואיתקה), מענק שימור בגובה של 3 משכורות נוספות, ובונוס מיוחד שתקרתו דומה. אם מענקים אלו אלה יחולקו הוא יהיה זכאי ל־1.2 מיליון שקל נוספים, ועלות שכרו תגיע כאמור ל־8.4 מיליון שקל.
על פי תנאי התגמול הנוכחיים, שנקבעו בפברואר 2021, עשויה עלות השכר השנתית של וולס להגיע ל־5.1 מיליון שקל. שכן אז אושרו לו שכר ומענק בגובה של 4.1 מיליון שקל ולצדם אפשרות לבונוס מיוחד בגובה 6 משכורות חודשיות — כמיליון שקל. בפועל, הן ב־2022 והן השנה אישרה דלק להעניק לוולס מענקים בחריגה ממדיניות התגמול, כשב־2022 היא אף עשתה זאת תוך ביצוע אובר־רולינג וביטול התנגדות אספת בעלי המניות לכך. כתוצאה מכך הגיעה עלות שכרו ל־7.2 מיליון שקל ב־2022, מהם 2.6 מיליון שקל כאותו מענק חריג.
ב־2023 צפוי וולס לקבל שכר בעלות של 7.7 מיליון שקל, מהם 1.4 מיליון שקל מענק שקיבל במאי, אשר חורג ממדיניות התגמול, ו־1.7 מיליון שקל (460 אלף דולר) כמענק מהחברה־הבת איתקה, בין היתר עבור הנפקתה בלונדון בנובמבר 2022 לפי שווי של 2.9 מיליארד דולר.
ב־2021-2020, שנות משבר הקורונה שהיו הראשונות לכהונתו כמנכ"ל, וולס קיבל 3.5 מיליון שקל ו־3.3 מיליון שקל בהתאמה. כך שעד לסוף 2022 הוא כבר קיבל שכר בעלות של 14 מיליון שקל, ובשנים 2024-2023 הוא צפוי להוסיף להם עוד לפחות 14.9 מיליון שקל, כשאלה עשויים לעלות, כאמור, בעוד 1.2 מיליון שקל מבלי שתיווצר חריגה ממדיניות התגמול. כך שבטווח של 5 שנים תגיע עלות שכרו ל־30-29 מיליון שקל.