סגור

מנצלת את הקלות המלחמה: מליסרון מאריכה את תנאי כהונתה של היו"ר ליאורה עופר

הוראת שעה מעניקה הקלות לחברות ציבוריות, בהן מתן אפשרות לדחיית מועד כינוס האסיפה השנתית ולהארכת מדיניות התגמול בארבעה חודשים; בעקבות כך האריכה חברת הנדל"ן את תנאי כהונתה של עופר עד לסוף אפריל 2024

בעקבות המלחמה בעזה נקטו הרשויות במדיניות מקלה כלפי חובות שונים שבהם נדרשות חברות ציבוריות. במסגרת זאת, בשבוע שעבר נכנסה לתוקף הוראת שעה המאפשרת לחברות ציבוריות לדחות את מועד כינוסה של האסיפה השנתית של בעלי המניות למועד שלא יאוחר מתום ארבעה חודשים מהמועד האחרון לכינוסה; להאריך כהונתו של דירקטור חיצוני או של דירקטור בלתי תלוי אחר בתקופה שלא תעלה על ארבעה חודשים ממועד סיום כהונתו; ולהאריך בתקופה נוספת שלא תעלה על ארבעה חודשים את הסמכתו של היו"ר למלא את תפקיד המנכ"ל ולהיפך, את קביעת מדיניות התגמול של החברה, ועסקאות עם בעל שליטה.
מטרת החקיקה הייתה להקל על החברות בקיום שגרת עבודה רגילה למרות גיוס המילואים הנרחב, פינוי ישובים ומגבלות שונות שקבע פיקוד העורף לאור המלחמה.
אחת החברות הראשונות שעשו שימוש באפשרות ההארכה שמספקת הוראת השעה היא ענקית הנדל"ן מליסרון. החברה שמנהלת קניונים, פארקי הייטק ומשרדים ונסחרת לפי שווי שוק של 11.8 מיליארד שקל דיווחה היום כי בהתאם להוראת השעה יוארכו תנאי כהונתה הקיימים של יו"ר החברה ובעלת השליטה בה ליאורה עופר (47%), שתוקף אישורם הנוכחי נקבע עד לסוף דצמבר, בארבעה חודשים נוספים, כלומר עד לסוף אפריל 2024. במליסרון לא נימקו מדוע אין ביכולתה לכנס את אספת בעלי המניות על מנת להצביע על תנאי כהונתה של עופר, וסירבו להשיב לשאלות "כלכליסט" בנושא.
בהתאם לתנאי כהונתה הקיימים, עופר מועסקת ב-75% משרה וזכאית לתשלום חודשי קבוע בסך 156 אלף שקל בתוספת מע"מ וצמוד למדד חודש דצמבר 2020 (231 אלף שקל כיום), לצד מענק בתקרה של 1.5 מיליון שקל. בשנת 2022 הגיעה עלות שכרה ל-3.5 מיליון שקל, מהם דמי ניהול של כ-2 מיליון שקל ומענק של 1.5 מיליון.
לצדה של מליסרון, גם ריבוע כחול נדל"ן עשתה שימוש באפשרות ההארכה שנקבעה בהוראת השעה, ודיווחה על כוונתה לדחות את תוקף אישורי האספה הכללית של בעלי המניות ביחס למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה וביחס לתנאי כהונתו של היו"ר ובעל השליטה מוטי בן משה ( 56% באמצעות שליטתו באלון רבוע כחול ו-1.8% נוספים ישירות), וזאת לתקופה שלא תעלה על ארבעה חודשים נוספים, כלומר עד ליום 4 במרץ 2024.
בן משה מספק לחברה שירותים בכהונתו כיו"ר ב-80% משרה בתמורה לתגמול חודשי של 152 אלף שקל בתוספת מע"מ, לצד מענק שנתי בתקרה של 3.4 מיליון שקל. ב-2022 הגיעה עלות התגמולים שקיבל ל-4.2 מיליון שקל, מהם 1.8 מיליון שקל כדמי ניהול ו-2.4 מיליון שקל מענקים.