סגור
אירוע הנפקת למונייד
הנפקת למונייד בוול סטריט ביולי 2020 (Twitter)

למונייד פרסמה תחזית הכנסות מאכזבת וסופגת מכה בוול סטריט

דוחות הרבעון הרביעי מצביעים על התייצבות במזומנים והמשך הצמצום בהפסד, אך חברת האינשורטק צופה האטה בצמיחה בהכנסות השנה לצד הכפלת הוצאות השיווק ל-200 מיליון דולר, שיהוו כמעט מחצית מהכנסותיה; עיקר הפוליסות של למונייד פונות לשוק הנדל"ן עם ביטוח מבנה ותכולה

חברת האינשורטק הישראלית למונייד פירסמה דוחות כספיים שהצביעו על התייצבות בדימום מזומנים והמשך הצמצום בהפסד, אך המשקיעים לא אוהבים את התחזית ל-2024.
מניית למונייד מתרסקת בפתיחת המסחר בוול סטריט ב-25% בעקבות תחזית החברה להכפלת הוצאות השיווק והאטה בצמיחה בהכנסות. למונייד צופה שתסיים את 2024 עם הכנסות של בין 505 ל-510 מיליון דולר, מתחת לממוצע תחזיות האנליסטים להכנסות של 518.5 מיליון דולר. בחברה מציינים כי היא מתכוונת לצמוח ב-50% בפרמיות, מה שידרוש את הכפלת הוצאות השיווק ועתיד להשפיע על שורת הרווח החשבונאית ב-2024.
ב-2023 הקטינה למונייד משמעותית את הוצאות השיווק מרמה של 138 מיליון דולר ב-2022 ל-102 מיליון דולר, אך במקביל נהנתה מקצב צמיחה גבוה בהכנסות. כעת החברה מתכננת להקפיץ את הוצאות השיווק להיקף חריג של 200 מיליון דולר, שיהוו כמעט מחצית מהכנסותיה, ודווקא בקצב הצמיחה שלה צפויה האטה.
עיקר הפוליסות של למונייד פונות לשוק הנדל"ן עם ביטוח מבנה ותכולה ובשנה האחרונה היא נכנסה גם לביטוחי רכב, בין היתר, באמצעות רכישת מטרומייל האמריקאית. פעילות נוספת של למונייד היא ביטוחי חיות מחמד.
"האתגר של למונייד השנה יהיה הגברת הצמיחה, תוך המשך המאמצים להקטנת הפסד EBITDA ", אומרים בלמונייד. "את האתגר הזה מתכוונת החברה לצלוח בעזרת תשתית הבינה המלאכותית שאחראית על הורדת יחס תשלום התביעות (LOSS RATIO(בפוליסות) והגברת האוטומציה והיעילות התפעולית. המשך השיפור בשני האפיקים הללו צפוי לאזן את הגידול בהוצאות השיווק", הסבירו בלמונייד.
אבל בוול סטריט פחות הבינו כיצד בינה מלאכותית תקטין את ההפסדים שממילא היו גבוהים מאוד בלמונייד והחלו להשתפר רק בשנה האחרונה, לאחר שהחברה ערכה שורה של צעדי התייעלות והקפיאה גיוסי עובדים חדשים.
ההחלטה להכפיל את הוצאות השיווק מגיעה לאחר שנה אחת בלבד של קיטון בהפסד, אך עדיין ללא שיפור בשיעורי הרווחיות, הן בגלל יעילות תפעולית גבוהה יותר ואחריות תקציבית, יחד עם פיזור גבוה יותר של מבוטחים שמנע אירועי הפסד מרוכזים בעקבות פגעי מזג האוויר.
ברבעון האחרון של 2023 לראשונה נרשמה ירידה של 5% בהוצאות התפעול של למונייד והיא הצליחה לרשום לראשונה תזרים מזומנים חיובי נטו כך שקופת המזומנים שלה התרחבה ומנתה 945 מיליון דולר בסוף 2023. ההכנסות הסתכמו ב-429.8 מיליון דולר, צמיחה של 67%.
כעת צופה למונייד לרשום הכנסות של 111-113 מיליון דולר על פרמיות של כ-790 מיליון דולר ברבעון הראשון. ההפסד התפעולי המתואם צפוי לעמוד על 42 מיליון דולר. ברמה השנתית מעריכה למונייד כי תגיע לראשונה להכנסות חצי מיליארד דולר על פרמיות של כ-940 מיליון דולר, אך בהתאם לתחזית ההפסד התפעולי המתואם יישאר גבוה ברמה של 160-155 מיליון דולר. בסך הכל מדובר בהפסד EBITDA מתואם דומה לזה שנרשם ב-2023 ועמד על 172 מיליון דולר.
במונחים חשבונאיים, עליהם מסתכלים המשקיעים, למונייד הפסידה אשתקד 237 מיליון דולר בשורה התחתונה וזאת לעומת הפסד של 298 מיליון דולר ב-2022.
למרות המאמצים של למונייד עדיין מדובר בהפסד כבד שבולט בעיקר לאור העובדה שההכנסות צמחו בכמעט 70%. התחזית השנתית של למונייד משקפת גם האטה משמעותית בקצב הצמיחה לכ-20% בלבד. בטווח הארוך יותר, מצפים בלמונייד לעבור לתזרים חיובי מפעילות ב-2025 ולרווח תפעולי מתואם ב-2026. השאלה היא רק האם למשקיעים תהיה סבלנות להמשך צבירת ההפסדים עד אז.