סגור

דו"ח של שופטת בדימוס: "האווירה בדירקטוריון מגדל רוויה במתח רב ומחנאות"

שופטת בדימוס שמונתה לדון בתלונת דירקטורית במגדל נגד דירקטורית אחרת בחברה קובעת: ה"מחנאות" והתלונות ההדדיות המרובות בין חברים בדירקטוריון פוגעות ביכולתו לבצע את תפקידו

דירקטוריון מגדל ביטוח התאפיין לאורך שנים ביריבות של מחנות דירקרטורים, ועתה הדברים מתחילים לצוף בפרסום לציבור. החברה מפרסם היום (ג') בדיווח לבורסה, דו"ח של שופטת בדימוס, אשר מונתה לדון בתלונה של דירקטורית במגדל ביטוח נגד דירקטורית אחרת, בנוגע להטרדה מינית. לצד טענות הדדיות של הדירקטוריות הנוגעות בדבר, חושף הדוח את המחנאות בדירקטוריון.
לפי עדויות שהובאו בפני השופטת הבודקת, האווירה בדירקטוריון ובוועדת הביקורת של מגדל ביטוח היתה "רוויה במתח רב", לרבות אווירת "מחנאות" המלווה בתלונות הדדיות מרובות בין חברי הדירקטוריון, עד כדי פגיעה ביכולתו של הדירקטוריון לבצע את תפקידו.
מדובר במסקנה חמורה של השופטת על תפקוד הדירקטוריון, שלראשו מונה לאחרונה הכלכלן אמיר ברנע. ברנע שנכנס לתפקיד בימים האחרונים יידרש לתקן את הליקויים העולים מהדוח.
השופטת המליצה כי מגדל תבחן כיצד ליישב את המחלוקות הקיימות בדירקטוריון וכן כי דירקטוריון מגדל ביטוח ישקול במידת הצורך נקיטת צעדים נוספים, כולל הפסקת כהונת דירקטורים.
בנוגע לתלונה שהובאה בפניה, השופטת קובעת כי לא היתה הטרדה מינית אבל האירועים שתוארו מהווים התנהגות שאינה הולמת ופוגענית מצד הדירקטורית שנגדה הוגשה התלונה.
עוד צוין כי גם הדירקטורית המתלוננת נהגה בצורה פוגענית כלפי הדירקטורית הנילונה במהלך ישיבות הדירקטוריון וועדת הביקורת של מגדל ביטוח ושלה תרומה שווה למערכת היחסים הקשה והמסוכסכת בין השתיים.