סגור
שאול לוטן בעל השליטה בלוינשטיין נכסים
שאול לוטן בעל השליטה בלוינשטיין הנדסה (צילום: עומר מסינגר)

מניית לוינשטין הנדסה ירדה, התגמולים לבעלי השליטה ממשפחת לוטן יעלו

בעל השליטה והמנכ"ל שאול לוטן, וילדיו המועסקים בחברת הנדל"ן, מבקשים מבעלי מניות המיעוט לשפר את תנאי העסקתם ב־38%-27%, זאת חרף הירידה בביצועים הכספיים ובשווי של החברה

מגזר מניות הנדל"ן באחוזת בית סובל זה תקופה מקשיים כשמתחילת 2022 ירד מדד ת"א־נדל"ן ב־36%. זאת, בין היתר, לאור חששות המשקיעים מהשפעת עליית הריבית, הטלטלה בהייטק ואי־הוודאות במשק. אחת מחברות הנדל"ן הוותיקות בבורסה המקומית היא לוינשטין הנדסה, שנוסדה על ידי משולם לוינשטין ומצויה כיום בשליטת בנו, המנכ"ל שאול לוטן (57%).
בדומה למרבית החברות במגזר, גם המשקיעים במניית לוינשטין הנדסה לא רוו נחת בתקופה האחרונה. החברה, שעוסקת בייזום ובנייה למגורים, משרדים, מסחר ותעשייה, ומחזיקה בחברה־הבת לוינשטין נכסים, נסחרת כיום לפי שווי של 961 מיליון שקל, 54% משווי השיא שלה, שהגיע ב־20 בינואר אשתקד ל־1.78 מיליארד שקל. מתחילת השנה איבדה לונשטיין 35% משווייה, זאת, בזמן שמדד המניות הכללי בבורסה בתל אביב ירד ב־17% באותה התקופה.
לצדו של המנכ"ל לוטן מכהנים בלוינשטין הנדסה שלושה מילדיו: יעל לוטן, סמנכ"לית ומנהלת המחלקה המשפטית; אמיר לוטן, סמנכ"ל התחדשות עירונית; וחן גור לוטן, סמנכ"לית הנכסים המניבים ומנהלת פרויקט התחנה המרכזית הישנה בתל אביב שבו מקימה לוינשטין ביחד עם שיכון ובינוי פרויקט עירוב שימושים לדיור, מסחר ותעסוקה. תנאי התגמול של המנכ"ל ושלושת ילדיו אושרו לאחרונה באוגוסט 2020 והיו תקפים ל־3 שנים. כעת, מבקשת לוינשטין הנדסה לאשר להם תנאי תגמול חדשים ומשופרים. זאת, חרף הירידה בשווי המניה והירידה הגדולה בתוצאותיה הכספיות.
לפי ההצעה, דמי הניהול של המנכ"ל שאול לוטן יועלו ב־35% לתקרת עלות שנתית של 2.5 מיליון שקל. תקרת עלות השכר של הבת, יעל, צפויה להגיע ל־1.2 מיליון שקל, שיפור של 27% בהשוואה לתנאי התגמול הקודמים שאושרו לה, ותקרת עלות שכרם של אמיר וחן עשויה להגיע ל־1.1 מיליון שקל כל אחד. עבור אמיר מדובר בעלייה של 33% לעומת תנאי התגמול הקודמים שאושרו לו ואילו עבור חן מדובר בזינוק של 38%.

1 צפייה בגלריה
אינפו המניה צנחה, התגמולים קפצו
אינפו המניה צנחה, התגמולים קפצו
המניה צנחה, התגמולים קפצו

אישור תנאי העסקתם של בני משפחת לוטן מוגדר כעסקת בעלי עניין, ולכן לאישורם נדרש רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי שיצביעו באסיפת בעלי המניות שתכונס בתחילת יוני. בעלת עניין (14%) בלוינשטין היא מגדל ביטוח מגדל, שנציגיה יצביעו באסיפה, כך שלעמדתם השפעה מכרעת על האישור.
הכנסותיה של לוינשטין הנדסה ירדו ב־2022 ב־3% לעומת השנה הקודמת, ל־941 מיליון שקל. זאת, בעיקר כתוצאה מירידה של 15% בהכנסות מביצוע עבודות בנייה; ושל 16% בהכנסות משיערוך הנדל"ן להשקעה. בנוסף, הוצאות המימון עלו ב־26%, זאת בשל השפעת עליית הריבית על הלוואות שניטלו לרכישת קרקעות, בהן בשדה דב - שנרכשה בשותפות עם מבנה נדל"ן ב־660 מיליון שקל. אלה הובילו לירידה של 15% ברווח הנקי ל־194 מיליון שקל. באפריל חילקה לוינשטין דיבידנד של 11 מיליון שקל לבעלי המניות לאחר שחילקה סכומים דומים גם באפריל ובספטמבר 2022.
מקבוצת לוינשטין נמסר: "תנאי העסקתם של בעל השליטה וקרוביו מתעדכנים לאחר 3 שנים כמתבקש על פי החוק. לכל אחד מהמנהלים ניסיון רב־שנים בתחומי אחריותו ותרומה משמעותית לפיתוח עסקי הקבוצה, אשר מתבטא בתוצאותיה העסקיות בשנים האחרונות. בהתאם לייעוץ חיצוני שקיבלה החברה, החברה פועלת לעדכון תנאי העסקתם של המנהלים, אשר אינם חורגים ואף נמוכים מתנאי התגמול הנהוגים בקבוצה ובחברות אחרות בהיקפי פעילות דומים".