סגור
בניין ה בורסה משכן חדש רחוב אחוזת בית תל אביב
הבורסה לניירות ערך בת"א (צילום: אוראל כהן)

החברה שרוצה לתת ליו"ר מיליון שקל בשנה עבור יום בשבוע

יצרנית מערכות אגירת האנרגיה זוז פאוור (צ'אקרהטק לשעבר), שמנייתה צנחה ב־67% בשנה האחרונה, מבקשת מבעלי המניות לאשר ליו"ר אבי כהן חבילת אופציות חדשה, משום שהקודמת נמצאת עמוק מחוץ לכסף. התוצאה: עלות שכר היו"ר, שמכהן ב־20% משרה, תקפוץ ב־17% בשנה הבאה

מה קורה כשהמניה צונחת והאופציות ליו"ר נמצאות עמוק מחוץ לכסף? מבקשים מבעלי המניות לאשר לו חבילת אופציות חדשה, ועל הדרך מקפיצים את עלות השכר השנתית שלו.
חברת הטכנולוגיה זוז פאוור , שמה הנוכחי של צ'אקרהטק, זימנה את בעלי המניות שלה לאסיפה שעל סדר יומה מינוי מחדש של דירקטורים ואישור תנאי התגמול והכהונה של היו"ר אבי כהן, שמכהן ב־20% משרה. החברה מבקשת להעלות את שכרו הקבוע של כהן מ־210 אלף שקל בשנה ל־240 אלף שקל בשנה, וכן לאשר לו חבילת אופציות חדשה בשווי של 800 אלף שקל בשנה, כך שעלות שכרו תעלה מ־850 אלף שקל בשנה למעט יותר ממיליון שקל בשנה.
זאת משום שב־12 החודשים האחרונים מניית החברה צללה ב־67%, וחבילת האופציות הקודמת של כהן נמצאת עמוק מחוץ לכסף, שכן מחיר המימוש עומד על 6.5 שקלים למניה, בעוד מחיר מניית זוז פאוור בבורסת ת"א עומד כיום על 2 שקלים למניה. לפי ועדת התגמול של הדירקטוריון, חבילת האופציות הנוכחית של כהן לא מגשימה את ייעודה - שימור ארוך טווח של מי שהחל לכהן כיו"ר במאי 2021, אחרי שכיהן כמנכ"ל אורביט טכנולוגיות במשך ארבע שנים.
החברה תבקש מבעלי המניות לאשר גם את שכר המנכ"ל בועז וייזר, שעלות שכרו ב־2023 צפויה לרדת במעט ולהסתכם ב־2.3 מיליון שקל, בעוד בשנה הנוכחית עלות שכרו תעמוד על 2.6 מיליון שקל. מקור הפער הוא חבילת אופציות שקיבל בנובמבר 2020. רכיב השכר הגדול ביותר הוא קבוע (1.1 מיליון שקל). בדומה לכהן, זוז פאוור תבקש מבעלי המניות לאשר חבילת אופציות חדשה גם למנכ"ל. מחיר המימוש בחבילה הקודמת עומד על 4.76 שקלים. חבילת האופציות החדשה נוקבת במחיר מימוש של 2.34 שקלים, גבוה ב־15% בלבד מהמחיר בבורסה.
זוז פאוור הונפקה בפברואר 2021, במסגרת גל ההנפקות הגדול ששטף את הבורסות בארץ ובעולם, תוך שהיא מגייסת מהציבור 27 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ־215 מיליון שקל. מדובר על גיוס שנחתך בחצי, הן בהיקפו והן בשווי החברה, שהגיעה לבורסה כשהיא נושאת על גבה הערת עסק חי, בדומה לרבות מחברות הטכנולוגיה ששטפו את הבורסה בגל המדובר.
השנה ביצעה החברה גיוס הון נוסף, במחיר הנמוך בכ־60% ממחיר המניה בהנפקה הראשונה. בגיוס זה גייסה החברה 96 מיליון שקל. בגיוס הזה השתתפו אפקון, מור, הפניקס, ילין לפידות ומיטב. הגופים שהשתתפו בהנפקה הזו של זוז פאוור מופסדים על הנייר בשל ההשקעה, בשלב זה. לפי החברה, ליו"ר ולמנכ"ל היה חלק משמעותי מאוד בגיוס ההון שהיה נחוץ לחברה, ועל המאמץ הזה יש לתגמל אותם, אך באופן שלא ייצא מקופת החברה. במילים אחרות, הדרך הרצויה לתגמל ולשמר את שני המנהלים היא באמצעות תגמול הוני.
זוז פאוור עוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מערכות אגירת אנרגיה המבוססות על אגירת אנרגיה קינטית באמצעות גלגלי תנופה. המערכות של החברה אמורות לעזור לתשתיות חשמל לתפקד תחת עומסים גבוהים. המערכות של החברה מבקשות לייצר אלטרנטיבה לסוללות כימיות, והחברה מנסה להתרחב לשוק תשתיות הטעינה לרכבים חשמליים.
את 2021 סיימה החברה ללא הכנסות ועם הפסדים של 32 מיליון שקל. את הרבעון הרביעי של 2021 סיימה זוז פאוור בהפסד של 17.5 מיליון שקל, שמשקף קצב הפסדים שנתי של 70 מיליון שקל.