סגור

קבוצת עוגן הנפיקה אג"ח מגובה אשראי לעסקים קטנים

עוגן, אותה מנהל שגיא בלשה, היא מלכ"ר שמתמקד במתן הלוואות לאוכלוסייה מוחלשת בריבית של 3.3% בממוצע; האג"ח בנויה מארבע שכבות ברמת סיכון ופוטנציאל תשואה שונה; כדי להקטין סיכון למשקיעים, שכבת בסיס מכספי הפילנטרופים של עוגן תספוג ראשונה הפסדי אשראי

קבוצת עוגן הנפיקה אג"ח מגובה אשראי שניתן לעסקים קטנים ומשפחות שלא הצליחו לקבל אשראי דרך הבנקים. האג"ח בהיקף של 50 מיליון שקל, כאשר תיק ההלוואות שמגבה את האיגוח מורכב מכ-530 הלוואות, וגובה הלוואה ממוצעת הוא 120 אלף שקל.


הגורמים המובילים את ההשקעה בשלב המוסדי הם בנק פועלים, קרן פנסיה גילעד, קופת הגמל מחר, חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית ומפעל הפיס. בין המשקיעים הפרטיים: אסף חרל"פ וחנוך ברקת, מנכ"ל אייפקס לשעבר.

1 צפייה בגלריה
שגיא בלשה מנכ"ל עמותת עוגן
שגיא בלשה מנכ"ל עמותת עוגן
שגיא בלשה, מנכ"ל קבוצת עוגן
(צילום: עמית שעל)

קבוצת עוגן היא מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) שמתמקד במתן הלוואות לאוכלוסייה מוחלשת (משקי בית, עסקים קטנים ומלכ"רים) בריבית של 3.3% בממוצע.
לאחר שעבדה עליה במשך שנה, עוגן מצביעה על כך שהאג"ח מהווה חדשנות מאחר שזו הפעם הראשונה בה גוף אשראי חוץ-בנקאי מנפיק אג"ח מגובת נכסים במודל שכבות לפי רמת סיכון.
האג"ח בנויה מארבע שכבות ברמת סיכון ופוטנציאל תשואה שונה. כדי להקטין סיכון למשקיעים, שכבת בסיס מכספי הפילנטרופים של עוגן תספוג ראשונה הפסדי אשראי. לכל שכבה תקופת החזר שונה (בין 2.75 ל־5 שנים) ותנאים משתנים נוספים.
התשואה הממוצעת השנתית של האג"ח היא 1.31%. על פי מודל השכבות, החוב הבכיר נושא ריבית של 1.15%, שכבת החוב השנייה נושאת ריבית של 1.8%, שכבת החוב השלישית 2.8%, והשכבה האחרונה ללא ריבית ומוגדרת כפילנטרופיה. השכבה הפילנטרופית היא כרית ביטחון למשקיעים, שמהווה 15% מנכסי הקרן.
על פי עוגן, האג"ח מייצרת השפעה חברתית על בסיס מתודת ESG. כלומר רק חברות שמיטיבות עם החברה והסביבה ובעלות ממשל תאגידי תקין יאוגדו לתוך האיגוח. סכום ההשקעה המינימלי הוא מיליון שקל.
ב-30 שנות קיומה עוגן העניקה עד היום 1.5 מיליארד שקל באשראי. במהלך 2021 העניקה הלוואות בסכום של 200 מיליון שקל (פי שלושה מאשר ב-2019), ומתכננת להעניק במהלך 2022 הלוואות בגובה 250 מיליון שקל. על פי החברה, כשל האשראי הממוצע (דיפולט) על הלוואותיה עמד על 0.7% בלבד. האג"ח הבאות, בהיקף של 120 מיליון שקל, צפויות לצאת למכירה בעוד מספר חודשים.