סגור

שנתיים אחרי ההורדה: מידרוג מעלה את דירוג האג"ח של אאורה

במידרוג נימקו את העלאת הדירוג של חברת הנדל"ן בשיפור הפרופיל העסקי שלה ובגידול בהיקפי הפעילות ובשיעור הרווחיות

שנתיים אחרי שהורידה את דירוג החוב של אאורה, חוזרת מידרוג ומעלה את דירוג חברת הנדל"ן ואיגרות החוב שלה, ל-A3 באופק יציב.


האנליסטיות שירן פימה וסיגל יששכר מציינות כי הסיבות להעלאות הדירוג של אאורה הן שיפור הפרופיל העסקי, גידול בהיקפי הפעילות וצמיחת שיעור הרווחיות, אשר צפויים להימשך להערכת מידרוג בשנים 2023-2022, וברקע הירידה ברמת המינוף של החברה.
הדו"ח מציין כי סך הכנסות אאורה מפעילות ייזום בולט לחיוב ביחס לדירוג, וצפוי להסתכם בשנים 2023-2022 ב-1.1-1.5 מיליארד שקל לשנה, בהתאם להכרה בהכנסה מפרויקטים בביצוע ופרויקטים בתכנון. מידרוג מציינת בעיקר את תחום ההתחדשות העירונית של אאורה עם כ-3,000 יחידות דיור לשיווק בשנה הקרובה ועוד כ-15 אלף יחידות לשיווק בשלבי תכנון שונים החל משנת 2024.
1 צפייה בגלריה
יעקב אטרקצ'י בעל השליטה ב אאורה
יעקב אטרקצ'י בעל השליטה ב אאורה
יעקב אטרקצ'י, בעל השליטה באאורה
(אוראל כהן)
עם זאת מציינים במידורג כי ניהול הנזילות של החברה אינו הולם את רמת הדירוג. לחברה נזילות של 67 מיליון שקל והיא צפויה לקבל ב-2022 210 מיליון שקל נוספים שישוחררו כעודפים מפרויקטים. אאורה אמורה עם זאת לפרוע חובות של 195 מיליון שקל ב-2022 והשקעות הון עצמי בפרוייקטים של 210 מיליון שקל.
אאורה מכרה ב-2021 553 יחידות דיור תמורת 1.23 מיליארד שקל; החברה רשמה את הרווח הנקי השנתי הגבוה בתולדותיה - 113.5 מיליון שקל.
החברה נשלטת בידי יעקב אטרקצ'י ולפני שנתיים הגיעה למשבר נזילות חריף במגפת הקורונה, ממנו נחלצה באמצעות מימוש נכסים ומיחזור חוב.