סגור
שלט של מזגן תדיראן
שלט של מזגן תדיראן (צילום: גיל לרנר)

תדיראן: היקף המכירות בנובמבר חזר לרמה האופיינית לעונה זו

חברת המזגנים והפאנלים הסולאריים סיכמה את הרבעון השלישי עם צמיחה של 6.7% בהכנסות ל-642 מיליון שקל, אך פעילות המזגנים בישראל חיפתה על אכזבה בפעילות הסולארית באיטליה

הרומן הסולארי האיטלקי של תדיראן ממשיך להכביד עליה. החברה שבשליטת המנכ"ל משה ממרוד פרסמה דוחות שעל פניו מציגים התאוששות ממחצית ראשונה קשה, אולם הם לא הצליחו להפריך את החששות של המשקיעים ביחס לעתיד הצפוי לפעילות הסולארית באיטליה.
תדיראן מוכרת בעיקר בשל פעילות ייצור וייבוא המזגנים שלה, אולם כיום הפעילות המשמעותית ביותר שלה היא בתחום האנרגיה, שמספק את רוב ההכנסות שלה.
ההכנסות ברבעון השלישי של השנה עלו ב-6.7% בהשוואה לרבעון השלישי של 2022 והסתכמו ב-642 מיליון שקל, תוך ששני מגזרי הפעילות של החברה מציגים עלייה. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון עלה ב-7.9% ל-40 מיליון שקל.
בתחום האנרגיה תדיראן פועלת בישראל באמצעות החברות הבנות תדיראן סולאר ותדיראן פתרונות אנרגיה, שמספקות מערכות שמיועדות למתקנים סולאריים, וכן פתרונות אגירה.
באיטליה היא פועלת באמצעות VP סולאר, שמשווקת פאנלים סולאריים ומערכות לניהול מתקנים סולאריים, בדומה לאלו של סולאראדג'. תדיראן רכשה 60% מהמניות של VP סולאר בינואר 2022 תמורת 186 מיליון שקל, ומחזיקה גם באופציה לרכוש את יתרת המניות.
לאור הצפי להתפתחות מואצת של שוק האנרגיה הירוקה באירופה, תדיראן פיתחה ציפיות גבוהות ביחס לחברה האיטלקית, שאמורה לסייע לה יותר מלהכפיל את ההכנסות מתחום האנרגיה עד 2026 ולהביא אותן להיקף של 2.7 מיליארד שקל.
אבל בינתיים הפעילות באיטליה מניבה בעיקר אכזבות, שמעיבות על העובדה שהרבעון הנוכחי הציג מגמת שיפור מהמחצית הראשונה.
בכל הנוגע למגזר האנרגיה, העלייה בהכנסות היא תוצאה של "הכרה בהכנסות בגין פרויקטים לאגירת אנרגיה של תדיראן פתרונות אנרגיה". כלומר, של הפעילות בישראל.
תדיראן מבהירה בדוחות כי העלייה הזו קוזזה על ידי "ירידה בהכנסות של VP סולאר, שנבעה משילוב של מספר גורמים – ירידת מחירי החשמל באיטליה ובערב אירופה, עלייה בשיעור הריבית והאינפלציה (שמפחיתה את התמריץ להתקין מערכות סולאריות; א"פ), שינוי שיטת התמריצים הניתנים על ידי ממשלת איטליה בגין התקנות מערכות סולאריות ביתיות, גידול במלאי המערכות הסולאריות בשוק האיטלקי, ירידה בהיקף הביקוש למערכות האלו וירידה בהיקף מחירי הפאנלים הסולאריים בשוק האירופי בכלל בשיעור של למעלה מ-30% מתחילת 2023".
המלחמה אמנם הביאה להאטה בשיווק מוצרי החשמל והמזגנים של החברה, אך לפי תדיראן, "ככל שחלפו השבועות מאז פרוץ המלחמה ועד למועד פרסום הדוח, היקף המכירות הלך ועלה, ונראה כי היקף המכירות בחודש נובמבר, עד כה, חזר להיקף המכירות האופייני לתקופה זו בשנה".
עם זאת, תדיראן הפחיתה את תחזית ההכנסות של המגזר, וכעת היא צופה שהן יסתכמו ב-900 מיליון שקל, בעוד שבעת שפרסמה את דוחות הרבעון השני העריכה שהן יעמדו על מיליארד שקל, בדומה להכנסות המגזר ב-2022.
עוד העריכה החברה כי שיעור הרווח התפעולי של מגזר מוצרי הצריכה, שקרס במחצית הראשונה של השנה, יחזור לרמות של 8%-10% בסיכום שנתי, בזכות מחצית שנייה חזקה יותר. שיעור הרווח התפעולי הצפוי כעת עומד על 6%-7% בלבד – בדומה לשיעורו בתשעת החודשים הראשונים של השנה הנוכחית.
יחד עם עלייה בהוצאות השיווק וההנהלה וכלליות, הרווח התפעולי ברבעון נשחק ב-3%. על רקע עליית הריבית, תדיראן רשמה זינוק בהוצאות המימון שהסתכמו ב-11.3 מיליון שקל, בעוד בתקופה המקבילה היא הציגה דווקא הכנסות מימון של 3.1 מיליון שקל. אך בזכות הפחתה של מחיר האופציה שלה לרכוש את יתרת המניות ב-VP סולאר בהיקף של 15.4 מיליון שקל.
מתחילת השנה ירדה מניית תדיראן ב-35.5%, זאת בשעה שמדד ת"א 125 נותר ללא שינוי. שווי השוק של החברה עומד על 1.8 מיליארד שקל.