סגור

חברת WIX לקראת קיצוצים: "פועלים להפחתת עלויות תפעול ומציבים יעדים לרווחיות"

לאחר שהחברה נמנעה מלפרסם תחזית בדוחות השנתיים - החלטה שהובילה לנפילה במניה - היא מציגה בדוחות הרבעון הראשון ציפיות לירידה משמעותית בקצב הצמיחה ב-2022. ב-WIX מציינים כי "תנודתיות וחוסר וודאות נותרו ברמות גבוהות וזה מייצר סביבה קשה לצמיחה בהכנסות"

לאחר הפיאסקו בדוחות השנתיים ל-2021, שהובילו לצניחה במניית WIX בעקבות החלטתה שלא לפרסם תחזית מעודכנת, החברה מנסה לתקן את הרושם בדוחות הכספיים לרבעון הראשון. רק שבינתיים הסביבה המאקרו כלכלית הפכה למורכבת יותר ואף שהפעם החברה נותנת תחזית להמשך הדרך, היא מציגה קצב צמיחה נמוך משמעותית מזה שהרגילה אליו את המשקיעים.
הפלטפורמה להקמת אתרי אינטרנט צופה כעת צמיחה שנתית של 10%-13% בהכנסות ומסייגת זאת במשפט "וזאת בתנאי שלא נראה הידרדרות נוספת בסביבת המאקרו". תחזית זו כוללת השפעה שלילית של 3 מיליון דולר בהכנסות ב-2022 של הפסקת פעילותה ברוסיה ובחלק מהאיזורים באוקראינה מאז תחילת המלחמה באיזור. בנוסף לכך מעריכה וויקס ב-20 מיליון דולר את ההשפעה השלילית של שערי חליפין.

ב-WIX מציינים שבניכוי ההשפעות הללו החברה הייתה מציגה צמיחה של 12-15% ב-2022. גם התחזית לרבעון השני של השנה משקפת קצב צמיחה מתון מאוד של 8%-10%, להכנסות של 346-343 מיליון דולר. גם בהשוואה לרבעון הראשון, שאותו סיימה WIX עם הכנסות של 341.6 מיליון דולר, מדובר בעלייה קלה בלבד.
בצד קצב הצמיחה שהואט דרמטית לאחר תקופת הקורונה, בולטים במיוחד ההפסדים הכבדים שעדיין רושמת וויקס. ברבעון הראשון החברה הפסידה 227.3 מיליון דולר או 3.95 דולר למניה, כאשר ההפסד כולל הכרה בהפסד של 116 מיליון דולר שנובע ברובו מצניחת מניות מאנדיי, שבהן מחזיקה WIX. גם בניכוי הסעיפים החד פעמיים, רשמה וויקס הפסד של 41.4 מיליון דולר ברבעון הראשון ושרפה 33.6 מיליון דולר, 13.7 מיליון דולר מהסכום מפעילות שוטפת ו-19.9 מיליון דולר בשל השקעות הוניות.
על רקע זה וגם לנוכח הטלטלה בשווקים, משנים ב-WIX את הטון ומציבים לראשונה יעד לתזרים מזומנים חופשי שאמור להגיע לשיעור של 20% ב-2025. "תנודתיות וחוסר וודאות נותרו ברמות גבוהות וזה מייצר סביבה קשה לצמיחה בהכנסות. אנחנו ממוקדים בניהול קפדני של עלויות שיוביל ליעילות תפעולית ואנחנו כבר מתחילים לראות את התוצאות בשטח", אמר ליאור שמש, סמנכ"ל הכספים של החברה עם פרסום התוצאות הכספיות. ב-WIX מדגישים כי החברה כבר "נקטה פעולות במהלך השנה להפחתת עלויות תפעול ולשיפור שולי הרווח".
"אנחנו לא עומדים לפטר, אלא להעלות בכמות העובדים", מצהיר ניר זוהר, נשיא וויקס בשיחה עם "כלכליסט" בעקבות פרסום הדוחות הכספיים הבוקר, "אנחנו מדברים על התייעלות תפעולית משום שנראה הכנסות חדשות וצמיחה, אך ההוצאות יגדלו בקצב איטי".
עוד אמר זוהר, כי "ההאטה הכלכלית בעולם כבר מורגשת היטב ואם לא היה משבר כלל עולמי היינו נותנים תחזית לצמיחה של 20%, אבל לנוכח המצב יש פחות עסקים חדשים שקמים, פחות חנויות אינטרנט חדשות ובאלה הקיימות היקף הרכישות והסליקה נמוך יותר. זה גם הגיוני לאחר העלייה החדה מאוד בשנתיים האחרונות. אם יש ירידה בטראפיק באתרים, המודל שלנו אוטומטית אומר שצריך להשקיע פחות בשיווק ולכן שם נוציא פחות. בתקופה הנוכחית אנחנו נרצה להיות יותר מחושבים. בשלוש השנים האחרונות הכפלנו את כוח האדם בוויקס ל-6,000 עובדים וברור שלא נכפיל שוב, אבל נגייס עשרות או אפילו מאות עובדים בשנה הקרובה".