סגור
עפרה שטראוס יו"ר קבוצת שטראוס
עפרה שטראוס יו"ר קבוצת שטראוס (צילום: שאול גולן)

זינוק ברווחי שטראוס ברבעון, הממתקים דחפו את שורת ההכנסות

העלאות מחירים וחזרה של פעילות הממתקים תרמו לעלייה של 7.3% בהכנסות הקבוצה ברבעון השלישי ל-2.67 מיליארד שקל; פיצוי של 48 מיליון שקל מחברת הביטוח של סברה בארה"ב סייע לשטראוס להציג קפיצה של 93% ברווח התפעולי ל-212 מיליון שקל

העלאות מחירים וחזרה לפעילות במפעל הממתקים סייעו לשטראוס לסכם את הרבעון עם צמיחה בהכנסות ואף לשפר את הרווחיות הגולמית - אף שזו עדיין רחוקה משיעורה לפני הריקול.
פיצוי מחברת הביטוח של סברה (לאחר עצירת הייצור בשל ליקויים) הקפיץ את הרווח התפעולי ב-93% ל-212 מיליון שקל, ובהתאם תרם לדחיפה חזקה בשורה התחתונה: הרווח הנקי של שטראוס עמד על 120 מיליון שקל, לעומת 35 מיליון שקל ברבעון המקביל - קפיצה של 236%.
שתי העלאות מחירים שביצעה בישראל מתחילת השנה, לצד חזרתה לפעילות בשוק הממתקים (לאחר הריקול שביצעה בשנה שעברה), הובילו לצמיחה של 7.3% במכירות שטראוס ברבעון השלישי ל-2.67 מיליארד שקל. בנטרול השפעת חיובית שהיו לשערי המטבע על פעילותה בעולם, רשמה שטראוס עלייה מתונה יותר של 2.8% במכירות.
עלייה חדה יותר של 14.7% נרשמה ברווח הגולמי שהסתכם ב-855 מיליון שקל, בעיקר בזכות החזרה כאמור של פעילות הממתקים (שהושבתה בשנה שעברה), לצד מפעל הממרחים סברה בארה״ב. גם ברווחיות הגולמית נרשם שיפור והיא עלתה ל-32% מהמכירות לעומת 29.9% ברבעון המקביל. החברה עדיין רחוקה מחזרתה לשיעורי הרווחיות הגולמית שאפיינו אותה לפני אירועי הריקול ושעמדו בעבר על כ-38% מהמכירות.
החברה קיבלה פיצוי של 48 מיליון שקל מחברת הביטוח של מפעל סברה בארה״ב - ססכום שתרם לירידה בהוצאות הנהלה וכלליות ולקפיצה האמורה ברווח הנקי. הרווחיות התפעולית צמחה ל-8% לעומת 4.4% ברבעון המקביל אשתקד.
פעילות שטראוס בישראל רשמה צמיחה של 20.2% במכירות ל-1.05 מיליארד שקל. החזרה לייצור ושיווק ממתקים הזניקה את מכירות חטיבת תענוג והנאה ב-70.2% ל-244 מיליון שקל. עם זאת, החטיבה עדיין לא שבה לנתח השוק שהיה לה בשוק הממתקים לפני הריקול והפעילות עדיין מסבה לה הפסד תפעולי, אף שזה הצטמצם ב-90% ל-8 מיליון שקל.
פעילות המחלבה תחת חטיבת הבריאות ואיכות חיים, צמחה ב-10.4% בין היתר בעקבות העלאות המחירים שהחברה ביצעה בתחילת השנה ובמאי החולף - והסתכמו ב-804 מיליון שקל. הרווח התפעולי גדל בשיעור גבוה יותר של 53.4% ל-101 מיליון שקל ואפשר לה להציג שיפור ברווחיות התפעולית ל-12.5% מהמכירות לעומת 9% ברבעון המקביל אשתקד.
העלייה במכירות שתי החטיבות, הקפיצה את הרווח הגולמי בישראל ב- 47.9% ל-374 מיליון שקל. הרווחיות הגולמית שופרה ל-35.7% מהמכירות, לעומת 29% ברבעון המקביל. בעקבות כך, חזרה הפעילות בישראל להציג רווח תפעולי בגובה 93 מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי בגובה 11 מיליון שקל, שנרשם ברבעון המקביל אשתקד.
העלאת מחירי הקפה של עלית בישראל במאי החולף, סייעה לחברה להציג עלייה של 5% במכירות הקפה בישראל ברבעון השלישי ואלו הסתכמו ב-210 מיליון שקל. זאת לצד זינוק של 29.5% ברוח התפעולי שהסתכם ב-30 מיליון שקל. הרווחיות התפעולית עלתה ל-14.6% מהמכירות בחטיבה, לעומת 11.8% ברבעון המקביל אשתקד.
מנגד, פעילות הקפה בעולם נחלשה - רשמה בירידה של 3.6% במכירות ל-1.07 מיליארד שקל, בשל ירידה כמותית ובשל ירידה במחירי המכירה בברזיל. הרווח התפעולי של פעילות הקפה בעולם צנח ב-50.4% ל-60 מיליון שקל ועימו נחתכה הרווחיות התפעולית ל-5.6% לעומת 10.9% ברבעון המקביל.
פעילות הקפה בארץ ובעולם יחד רשמה, בנטרול הפרשי המטבע, ירידה שלל 9% במכירות. הרווח הגולמי ירד ב-11.6% ל-345 מיליון שקל והרווחיות הגולמית נשחקה ל-27% מהמכירות, לעומת 29.8% ברבעון המקביל. בהתאם נרשמה ירידה של 37.4% ברווח התפעולי של הפעילות הגלובאלית בחטיבה ל-90 מיליון שקל. כך גם נשחקה הרווחיות התפעולית ל-7.1% מהמכירות, לעומת 11.1% ברבעון המקביל אשתקד.
שיפוי בגובה 48 מיליון שקל שקיבלה סברה מחברת הביטוח, בעקבות הריקול שביצעה בשנה שעברה, אפשר לחברת הממרחים בארה״ב לרשום רווח תפעולי של 70 מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי של 72 מיליון שקל ברבעון המקביל. המכירות טיפסו ב-31.4% ל-216 מיליון שקל.
סגירת הפעילות של הממרחים בגרמניה תחת חברת אובלה, הובילה לירידה של 6.6% במכירות הפעילות ל-38 מיליון שקל ולהעמקת בהפסד תפעולי ל-6 מיליון שקל לעומת 2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
למרות הקריאות לחרם עימן התמודדה החברה בחודשים האחרונים, מצד גורמים בערוץ 14, מכירות שטראוס מים צמחו ב-5.5% ל-221 מיליון שקל. בה בעת, הרווח התפעולי של שטראוס מים ירד ב-17.4%, כך שהרווחיות התפעולית נשחקה ל-9.5% מהמכירות לעומת 12.2% ברבעון המקביל. את הירידה הסבירה החברה בעלייה במחירי חומרי הגלם, היחלשות השקל וסובסידיה שקיבלה ברבעון המקביל בשנה שעברה מחברה כלולה בסין.
שטראוס ציינה כי לאחר שבשבועיים הראשונים ללחימה נרשמו ביקושים גבוהים למוצריה המזון, בשבוע השלישי למלחמה, הביקושים העודפים התמתנו וצריכת המוצרים ברשתות הקמעונאיות התקרבה לרמתה הרגילה ערב תחילת המלחמה. מנגד, בשבועות הראשונים של המלחמה חלה ירידה בביקוש בישראל לברי המים של הקבוצה ונרשמה השפעה שלילית על מכירות ברי המים - אף שנכון למועד פרסום הדוח חל שיפור ברמת הביקושים לברי המים.
עוד ציינה החברה כי במטרה לאפשר גמישות ויציבות פיננסית מקסימלית התקשרה הקבוצה במהלך החודש במספר הסכמים עם מוסדות בנקאיים להעמדת מסגרות אשראי מובטחות לצרכי הפעילות השוטפת, בסכום כולל של 100 מיליון שקל, לתקופה של שנה. זאת בנוסף למסגרות אשראי מובטחות שהיו קיימות עוד לפני המלחמה בגובה של 400 מיליון שקל.