סגור
כנס פיננסים - שרון רייך מנכ"ל איילון ביטוח
שרון רייך, מנכ"ל איילון ביטוח (צילום: אוראל כהן)

מחירי הביטוח שעלו ושיפור תיק הביטוח הכפילו את הרווח של איילון כמעט פי 5

הרווח הכולל של חברת הביטוח ברבעון הראשון קפץ מ-8.3 מיליון שקל ל-39.2 מיליון שקל. העלייה החדה ברווח נובעת מתהליכי התייעלות ועלייה רוחבית במחירי הביטוח

הרווח הכולל של איילון הסתכם ב-39.2 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה, גבוה כמעט פי 5 מהרווח ברבעון המקביל ב-2023 שהסתכם ב-8.3 מיליון שקל. התשואה על ההון של איילון על רקע הזינוק ברווח נאמדת ב-21.7%.
סה"כ הרווח הכולל בביטוח כללי, שכולל בעיקר את ביטוחי הרכבים והדירות, הסתכם ב-61 מיליון שקל - עלייה של 113% לעומת הרבעון הראשון ב-2023 שבו הרווח הסתכם ב-28.6 מיליון שקל. השיפור המשמעותי ביותר בביטוח הכללי נעשה בביטוחי רכב רכוש (ביטוחי צד ג' ומקיף) שעברו מהפסד של כמעט 30 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023 לרווח של 21 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה הנוכחית.
באיילון מסבירים את השיפור בתוצאות מעלייה בתשלום עבור ביטוח כתוצאה מהעלאת תעריפים והן מהפעילות שנעשתה בתוך חברת הביטוח לטייב את תיק הביטוח. בנוסף נרשמה ירידה בכמות גניבות הרכבים בעקבות המלחמה בהשוואה של רבעון מול רבעון.
איילון הצליחה לצמצם את ההפסד החיתומי (ההפסד שנובע מפעילות ביטוח טהורה) לכדי 2.1 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2024, לעומת הפסד של 26.4 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023.
בענף החיסכון לטווח ארוך, שכולל בעיקר פוליסות ביטוחי מנהלים, הרווח של איילון הסתכם ב-12.6 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2024, לעומת 1.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח נובע מכך שהרבעון הראשון של השנה התאפיין בעליות שערים לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
בעקבות העלייה ברווח, כושר הפירעון של איילון - היחס שקובע את האפשרות של חברת ביטוח לחלק דיבידנד - עלה לכדי 123%. על כן, דירקטוריון איילון עשוי ברבעונים הקרובים לחלק דיבידנד.
בשורה העליונה, הכנסות איילון הסתכמו ב-996 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה. מדובר בעלייה של 35% לעומת הרבעון המקביל אשתקד שבו הסתכמו ההכנסות ב-736 מיליון שקל.
בתחילת החודש אישרו בעלי המניות המיעוט באיילון את עסקת בעלי העניין והרכישה של מניות ווישור, מווישור גלובלטק, ברוב של 78.55%. בעקבות אישור העסקה תחזיק איילון במלוא מניות ווישור ביטוח, וזאת כנגד הקצאת המניות לווישור גלובלטק, החברה האם שמחזיקה במניות איילון ובמניות ווישור ביטוח. בהתאם, האחזקה של ווישור באיילון תעלה לכדי 74%.