סגור
סמדר ברבר צדיק אלי כהן על רקע בנק הבינלאומי
מנכ"לית הבינלאומי היוצאת סמדר ברבר צדיק ומחליפה בתפקיד אלי כהן (צילום: אוראל כהן אייל טואג)

למרות זינוק בהפרשות להפסדי אשראי: ירידה של 2.6% בלבד ברווחי הבינלאומי

הבנק הרוויח ברבעון השלישי 455 מיליון שקל, המשקפים תשואה גבוהה על ההון של 16%; ההפרשות להפסדי אשראי זינקו פי 3.8 ל-165 מיליון שקל, בגל החשש להשלכות המלחמה; הבנק שיחלק 20% מהרווח כדיבידנד מדגיש כי מדיניות החלוקה לא השתנתה

הבנק הבינלאומי פרסם הבוקר (ד') את דוחותיו לרבעון השלישי, ובדומה לבנקים האחרים גם הוא הושפע מהפרשות גדולות להפסדי אשראי בעקבות המלחמה. ההפרשות עמדו על 165 מיליון שקל פי 3.8 לעומת הרבעון המקביל.
מדובר בהפרשה מסוג קבוצתי, קרי כהכנה לתרחיש שהמלחמה תגרום לגל של הלוואות בקשיים, ולא מבעיות ספציפיות הקיימות בתיק האשראי של הבנק.
על אף הגידול החד בהפרשות, הרווח הנקי של הבנק, בניהולה של סמדר ברבר צדיק, המנכ"לית הפורשת, ירד רק ב-2.6% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 455 מיליון שקל, המשקף תשואה על ההון גבוהה של 16%. אלו הם הדוחות האחרונים של ברבר צדיק, המנכ"לית הותיקה שמסיימת היום את תפקידה, ובמקומה ייכנס לתפקיד המנכ"ל אלי כהן.
על רקע פניות בנק ישראל לבנקים לצמצם את חלוקת הדיבידנד, הבנק הודיע כי יחלק ברבעון זה דיבידנד של 90 מיליון שקל, המהווים 20% מהרווח הרבעוני. יחד עם זאת, בבנק שבשליטת צדיק בינו מדיניות הדיבידנד היא שנתית (עד 50% מהרווח השנתי), ולכן ייתכן שברבעון הבא שיעורו מהרווח יוגדל על מנת להגיע לחלוקה שנתית של 50% מהרווח: "דירקטוריון הבנק ימשיך לדון בהמשך יישומה של מדיניות חלוקת דיבידנד של הבנק לאור ההתפתחויות והשפעתן על המשק", מציינים בבנק.
בתחילת המלחמה פרסם בנק ישראל מתווה לדחיית תשלומי הלוואות. מלבד המתווה, הבנקים פרסמו באופן עצמאי הקלות והטבות נוספות ללקוחותיהם. מדוחות הבנק עולה כי אם ההקלות שפורסמו ינוצלו במלואן, עלותן תעמוד על 120 מיליון שקל, סכום המהווה 7% מהרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה.
היקף ההלוואות שהבנק ביצע בהן דחיית תשלומים ללקחותיו עומד על 2.1 מיליארד שקל, פחות מ-2% מתיק האשראי של הבנק. מתוף ההלוואות שנמצאות בהקפאה, נדחו בפועל תשלומים בהיקף של 123 מיליון שקל.
הרווחיות הגבוהה של הבנק הבינלאומי נובעת בעיקרה מעליית הריבית שניפחה את הכנסות המימון של הבנקים. הכנסות המימון של הבינלאומי צמחו ב-12% לעומת הרבעון המקביל ל-1.6 מיליארד שקל. תיק האשראי של הבנק צמח ב-3.8% מתחילת השנה והוא עומד על 120 מיליארד שקל.